محصولات و خدمات

فروش  انواع ابزارهای کمک پژوهشی برای دانشجویان و پژوهشگران (پرسشنامه،پیشینه پژوهشی، مقالات بروز ، پاورپوینهای روش تحقیق ،ترجمه مقالات پایه، کتابهای پژوهشی و … )

اخبار علمی و پژوهشی

اطلاع از آخرین خبرها و نیازمندیهای آموزشی،پژوهشی، کنفرانسی و دانشگاهی کشور

جستجوی مطالب

آشنایی با منابع پژوهشی،مقالات، کتب و سایتهای علمی برتر ایران و جهان

آموزش

کسب مهارتهای روش شناسی و ابزار شناسی تحقیقات آکادمیک و دانشگاهی

بهترین آموزشها و اطلاعات در زمینه پژوهش و روش شناسی را در ایران پژوهان بیابید

انواع روشهای شناخت

به طور کلی شناخت انسان از پدیده های مختلف به سه روش علمی، فلسفی و دینی صورت میپذیرد که در ادامه توضیح داده می شوند.   شناخت با روش علمی این شناخت مبتنی بر نتایج آزمایش هایی است که به وسیله حواس پ ...[ادامه مطلب]

انواع روش های تحقیق از نظر زمان

از نظر زمان روش های تحقیق را می توان به دو نوع تاریخی و آینده پژوهی تقسیم کرد. روش تحقیق تاریخی ” این روش هنگامی استفاده می شود که محقق در خصوص موضوعی نسبت به گذشته جستارگری می کند. بنابراین جام ...[ادامه مطلب]

انواع روش های تحقیق

گفتیم که تحقیق مطالعه ای است روشمند؛ بنابراین شناخت روش های مناسب در انجام مطالعات امری ضروری است. با توجه به اینکه هر تحقیق فرایندی از سه مرحله جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و استنتاج آنهاست، از ای ...[ادامه مطلب]

انواع تحقیق از نظر اهداف مطالعه

هر تحقیق از نظر هدفمندی مطالعه به یکی از انواع بنیادی (محض)، کاربردی و توسعه ای قابل تقسیم است.۱. تحقیق بنیادی (محض) این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است که در آن محقق بدون داشتن یک هدف کاربردی خاص، صرفا ...[ادامه مطلب]

انواع مطالعه

مطالعات را می توان به سه نوع «نظری»، «تجربی» و «موردی» تقسیم کرد.۱ – مطالعه نظری مطالعه نظری نوعی خاص از مطالعه است که به یک نظریه یا عقیده مشخص ارتباط دارد. این روش به طور کلی به وسیله فیلسوفان ...[ادامه مطلب]