مهارتهاي پايان نامه نويسي

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
منتشر شده در 16 آذر 1393 تعداد بازدید: 1787
چاپ

 

واحدهاي درسي در آمار کاربردي بيشتر دانشگاه ها به ندرت از تحليل کمترين مجذورات معمولي داده هاي حاصل از آزمايش هاي کنترل شده، مقايسه گروهي، يا مطالعات همبستگي و پيش بيني ساده تجاوز مي کند. اين گونه روش ها، بر روي هم، تحليل رگرسيون را به وجود مي آورد و توابع رياضي خطي مورد اتکاي آنها نيز به عنوان مدلي هاي رگرسيوني تلقي مي شود. اين روش تحليل براي مسائل مربوط به برازش خطوط خميده در علم فيزيک که در آن رابطه تجربي بين يک متغير وابسته مشاهده شده و يک متغير مستقل دستکاري شده بايد برآورد شود، کاملا مناسب. البته، براي مقاصد پژوهشي زيستي که در آنها ارگانيزم ها به گونه تصادفي به شرايط کاربندي گمارده مي شوند و تفاوت بين پاسخ هاي متوسط گروه هاي کاربندي برآورد مي شود نيز به خوبي کارساز است.

ادامه مطلب: فلسفه مدل يابي معادلات...
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
منتشر شده در 19 آبان 1393 تعداد بازدید: 2553
چاپ

در علم تصميم‌گيري كه در آن انتخاب يك راهكار از بين راهكارهاي موجود و يا اولويت‌بندي راهكارها مطرح است،‌ چند سالي است كه روشهاي تصميم گيري با شاخص‌هاي چند گانه «MADM» جاي خود را باز كرده‌اند. از اين ميان روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) بيش از ساير روشها در علم مديريت مورد استفاده قرار گرفته است. فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروفترين فنون تصميم گيري چند معیاره است كه اولين بار توسط توماس ال. ساعتي عراقي الاصل در دهه 1970 ابداع گرديد. فرايند تحليل سلسله مراتبي منعكس كننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است. اين تكنيك، مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسي قرار مي‌دهد و آنها را به شكلي ساده تبديل كرده و به حل آن مي‌پردازد.

ادامه مطلب: تفاوت روشهای کمی تصمیم گیری...
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
منتشر شده در 19 آبان 1393 تعداد بازدید: 1953
چاپ

 

 

 

بنیاد ملی نخبگان به منظور استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور تسهیلات جدیدی را برای دانشجویان دوره دکتری طراحی و از ابتدای سال تحصیلی جاری اجرایی کرده‌ است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملّی نخبگان با هدف ارتقای سطح تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های کشور تسهیلات جدیدی را برای دانشجویان دورۀ دکتری به منظور استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور طراحی و از ابتدای سال تحصیلی جاری اجرایی کرده است.

ادامه مطلب: تسهیلات فرصت مطالعاتی خارج...
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
منتشر شده در 18 آبان 1393 تعداد بازدید: 1894
چاپ

 

 

 

تحليل مسير يا path analysis روش آماري كاربرد ضرايب بتاي استاندارد رگرسيون چند متغيرى در مدل هاى ساختاري است .هدف تحليل مسير به دست آوردن برآوردهاى كمى روابط علّى ( همکنشي يکجانبه يا کواريته) بين مجموعه اى از متغيرهاست.ساختن يک مدل علّي لزوماً به معناي وجود روابط علّي در بين متغيرهاي مدل نيست بلکه اين عليت بر اساس مفروضات همبستگي و نظر و پيشينه تحقيق استوار است.

تحليل مسير بيان مى كند كه كدام مسير مهمتر و يا معنادارتر است.ضرايب مسير براساس ضريب استاندارد شده رگرسيون محــــــاسبه مى شود. يك متغير به صورت تابعى از ديگر متغيرها فرض مى شود و مدل رگرسيونى آن ترسيم مى شود.براي بدست‌آوردن برآوردهاي ضرائب اصلي مسير کافي است هر متغير وابسته (درونزا) به متغيرهائي که مستقيماً تحت تأثير آن است بازگشت داده شود. به بيان ديگر براي برآوردهاي هر يک از مسيرهاي مشخص شده، ضرائب استانداردشده رگرسيون (يا ضرائب مسير) محاسبه مي‌شود. اين ضرائب از طريق برقراري معادله‌هاي ساختاري يعني معادله‌هائي که ساختار روابط مفروض در يک مدل را مشخص مي‌سازد به دست مي‌آيند.

ادامه مطلب: آشنایی با مبانی تحليل مسير
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
منتشر شده در 18 آبان 1393 تعداد بازدید: 1525
چاپ

منظور از سلسله مراتبی نمایش گرافیکی از یک مسئله پیچیده است که در رأس آن هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی معیارهای انتخاب گزینه ها و گزینه های مورد بررسی قرار می گیرد. در بحث تحلیل سلسله مراتبی با توجه به هدف کلی مورد نظر و با استفاده از معیارهای انتخاب مختلف در پی اولویت بندی گزینه های مرتبط با هدف مورد مطالعه، هستیم. به طور مثال فرض کنید می خواهیم در مورد خرید مسکن از بین سه منزل مورد نظر با توجه به معیارهایی مانند قیمت، نزدیکی به محل کار، فرهنگ مردم محله، نزدیکی به مراکز خرید و مدرسه، تصمیم گیری نماییم. برای این منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حال سؤالی که در اینجا باید به آن پاسخ داد این است که ساختار سلسله مراتبی تعریف شده باید به چه صورت باشد؟

ادامه مطلب: چگونگی برای رتبه بندی گزینه...
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
منتشر شده در 18 آبان 1393 تعداد بازدید: 3086
چاپ

چگونه می توان نتايج پژوهش های انجام شده و نظريه های صورت بندی شده را در عمل به کاربرد؟ اين مسأله موجب نگرانی دانشمندان شده بود که از 1980 اين نگرانی شدت گرفت . محققان اعتقاد دارند که مطالعه تحقيقات گذشته به شکل مرسوم جنبه کيفی دارد و دارای اشکالاتی بدين شرح است : الف) - اين تحقيقات ذهنی هستند . (بر اساس ملاک های ذهنی پژوهشگر بررسی صورت گرفته است) . ب- ناتوانی در انتخاب ويژگی هايی که موجب يک دست شدن نتايج می شود . ج- عدم توانايی در بررسی متغييرهای اصلی در پژوهش های انجام شده ، ارتباط دارند . اصلاح فرا تحليل ( Metanalysis ) را اولين بار Glass ، رئيس جمهور انجمن تحقيقات آموزشی آمريکا در سال 1976 به کار برد . تحليل يعنی شکستن يک کل به قسمت های مختلف ، به منظور تعيين ماهيت آن کل . فرا تحليل چشم اندازی است که در آن روش های مختلف اندازه گيری و آماری به کار برده می شود .

ادامه مطلب: آشنایی با روش تحقیق...
 

صفحه 1 از 446

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

RssFeed

-->