iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 16650
چاپ

رشته‌هاي امتحاني جديد علاوه بر رشته‌هاي مندرج در دفترچه راهنما

برای مشاهده این رشته ها و مواد امتحانی انها و رشته های مجاز به شرکت در آنها به ادامه مطلب بروید:

 

جدول شماره 3) رشته‌هاي امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني:

كد

نام رشته امتحاني

مواد امتحاني

رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این كد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.

2136

مجموعه کارآفرینی

 

ـ كسب و كار

ـ سازماني

ـ توسعه

ـ فناوري

1- زبان انگلیسی

ـ كليه گرايش‌هاي كارآفريني

ـ كليه گرايش‌هاي مديريت كارآفريني

ـ كليه گرايش‌هاي مديريت

ـ كليه گرايش‌هاي حسابداري

ـ كليه گرايش‌هاي علوم اقتصادي

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

(آمار و روش تحقیق ـ مبانی مدیریت)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

ـ نظریه­های کارآفرینی

2149

مجموعه مــالي

ـ مهندسي مالي

ـ بانكداري

ـ مالي بين‌الملل

ـ بيمه

ـ حقوق مالي

ـ مديريت مالي

1- زبان انگليسي

ـ مالي

ـ كليه گرايش‌هاي مديريت

ـ حسابداري

ـ اقتصاد

ـ حقوق

ـ آمار بيمه

ـ مهندسي مالي

ـ مهندسي صنايع

2- استعداد تحصيلي

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (رياضي ـ آمار ـ تئوري‌هاي مديريت)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ريسك و مديريت سرمايه‌گذاري ـ بازارها و نهادهاي مالي ـ تئوري‌هاي مالي)

جدول شماره 6) رشته‌هاي امتحاني گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي:

كد

نام رشته امتحاني

مواد امتحاني

رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این كد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.

2442

مجموعه علوم جنگل (3)

ـ مهندسي جنگل­

1- زبان انگلیسی

کلیه رشته­ها

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (اکولوژی جنگل، جاده سازی جنگل، آمار و اندازه­گیری جنگل، حمل و نقل چوب)

4- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (برنامه‌ریزی شبکه جاده­های جنگلی ـ برنامه ريزي و بهره برداری جنگل ـ زيست مهندسي نگهداری جاده­های جنگلی)

2445

مجموعه شيلات (3)

ـ عمل آوري فراورده‌هاي شيلاتي

1- زبان انگلیسی

کلیه رشته­ها

2- استعداد تحصیلی

3-  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (اکولوژی و ماهی­شناسی)

4-  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: فرآوری آبزیان (روش­های تکمیلی فرآوری، مدیریت فرآوری محصولات شیلاتی)، فناوری آبزیان (بیوتکنولوژی فرآورده­های شیلاتی، کنترل کیفی تکمیلی)

           

 

جدول شماره 10) رشته‌هاي امتحاني گروه آزمايشي علوم پزشكي:

ـ پذيرش دانشجو در رشته‌هاي گروه علوم پزشكي منحصراً براي دانشگاه تربيت مدرس صورت مي­گيرد و پذيرفته‌شدگان فقط در آن دانشگاه ادامه تحصيل خواهند داد.

ـ داوطلبان رشته‌هاي‌ امتحاني گروه علوم ‌پزشكي (دانشگاه تربيت مدرس) لازم است با توجه به نوع رشته كارشناسي ارشد مورد قبول مندرج در اين اطلاعيه نسبت به ثبت‌نام در اين رشته‌ها اقدام نمايند. ضمناً ضريب دروس زبان انگليسي و استعداد تحصيلي در تمامي رشته‌هاي اين گروه 1 مي‌باشد

 

كد

نام رشته امتحاني

مواد امتحاني و ضرايب دروس تخصصي

رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این كد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.

2601

آمار زیستی

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آمار زیستی (حیاتی)

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- استنباط آماری (2)

- روش­های آمار زیستی (5/3)

- تحلیل چند متغیره (5/1)

- تحلیل بقاء (5/1)

- کارآزمایی بالینی (5/1)

2602

آموزش بهداشت

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

ـ آموزش پرستاری

ـ آموزش مامایی

ـ بهداشت مادر و کودک

ـ دکترای پزشکی

ـ دندانپزشکی

ـ دامپزشکی

ـ جامعه­شناسی

ـ روان­شناسی و علوم تربیتی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- ارتباطات در آموزش بهداشت (2)

- اصول و فلسفه آموزش بهداشت (2)

- تکنولوژی­آموزشی­ (2)

- پویایی گروه (2)

- آمار حیاتی (2)

2603

انگل­شناسی پزشکی

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد انگل­شناسی پزشکی

ـ علوم آزمایشگاهی

ـ میکروبیولوژی

ـ میکروب­شناسی پزشکی

ـ ایمنی­شناسی پزشکی

ـ پاتوبیولوژی

ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

ـ پزشکی

ـ داروسازی

ـ دامپزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- تک یاخته­شناسی (5)

- کرم­شناسی (5)

- حشره­شناسی پزشکی (1)

- ایمنی­شناسی (1)

- باکتری­شناسی و ویروس­شناسی (1)

- قارچ­شناسی پزشکی (1)

- بیوشیمی (1)

2604

ایمنی­شناسی پزشکی

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد ایمنی­شناسی

ـ پاتوبیولوژی

ـ هماتولوژی علوم آزمایشگاهی

ـ بیوشیمی

ـ میکروب­شناسی

ـ انگل­شناسی

ـ زیست­شناسی (غیر از گرایش گیاهی)

ـ قارچ­شناسی

ـ ویروس­شناسی

ـ باکتری­شناسی

ـ دکترای عمومی گروه پزشکی

ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- ایمنی­شناسی (5)

- بیوشیمی عمومی (5/1)

- ژنتیک مولکولی (1)

2605

بیوشیمی بالینی

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد داروسازی

ـ بیوشیمی بالینی

ـ بیوشیمی

ـ علوم تغذیه

ـ زیست­شناسی (بیوشیمی)

ـ دکترای عمومی پزشکی

ـ دامپزشکی

ـ داروسازی

ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- بیوشیمی عمومی (ساختمانی) (4)

- فیزیولوژی عمومی (2)

- متابولیسم و اختلالات آن (4)

2606

ژنتیک پزشکی

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته ژنتیک

ـ بیوشیمی

ـ ایمنی­شناسی

ـ زیست­شناسی (گرایش­های علوم سلولی و مولکولی ـ ژنتیک و بیوشیمی)

ـ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)

ـ دکترای عمومی گروه پزشکی و یا متخصصان رشته­های مختلف پزشکی

ـ دکترای علوم آزمایشگاهی

ـ دامپزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- ژنتیک پزشکی و بالینی (3)

- ژنتیک سرطان (1)

- ژنتیک ایمنی و ژنتیک جمعیت (1)

- سیتوژنتیک پزشکی (1)

- ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی (2)

- مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی (2)

ادامه جدول شماره 10) رشته‌هاي امتحاني گروه آزمايشي علوم پزشكي:

 

كد

نام رشته امتحاني

مواد امتحاني و ضرايب دروس تخصصي

رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این كد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.

2608

فیزیولوژی

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

ـ فیزیولوژی (انسانی، جانوری و دام)

ـ زیست­شناسی (گرایش­های جانوری و سلولی و مولکولی)

ـ پرستاری (از جمله بیهوشی)

ـ مامایی

ـ دکترای عمومی گروه پزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- فیزیولوژی (4)

- فارماکولوژی (2)

- آناتومی (2)

- بیوشیمی (2)

2609

فیزیک پزشکی

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد رشته­های

ـ فیزیک پزشکی

ـ فیزیک

ـ بیوفیزیک

ـ مهندسی پزشکی

ـ مهندسی پرتوپزشکی

ـ مهندسی هسته­ای (گرایش پرتوپزشکی، تکنولوژی رادیولوژی)

ـ پرتوپزشکی

ـ پزشکی هسته­ای

ـ دکترای عمومی پزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- ریاضیات در فیزیک- آمار و احتمالات (1)

- فیزیک پزشکی (بیوالکتریسیته، امواج صوتی و فراصوتی، جریان­های پرفرکانس، نور و دیدگانی، اصول فیزیکی، دستگاه‌های پزشکی و آزمایشگاهی) (3)

- فیزیک پرتوها (فیزیک رادیولوژی، MRI رادیوتراپی پزشکی هسته­ای و دوزیمتری) (3)

- فیزیک عمومی (نور، الکتریسیته، مغناطیس، ترمودینامیک، مکانیک، الکترونیک پایه در سطح کارشناسی فیزیک) (1)

- رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوهای یونساز (2)

2610

ویروس­شناسی پزشکی

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد ویروس­شناسی

ـ پاتوبیولوژی

ـ باکتری­شناسی

ـ علوم آزمایشگاهی

ـ دامپزشکی

ـ ایمنی­شناسی

ـ بیولوژی سلولی و مولکولی

ـ میکروب­شناسی

ـ دکترای حرفه­ای گروه پزشکی

ـ دکترای حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- ویروس­شناسی (6)

- ایمنی شناسی (1)

- بیوشیمی عمومی (1)

- بیولوژی سلولی و ژنتیک مولکولی (1)

- آمار حیاتی و اپیدمیولوژی (1)

2612

زیست فناوری پزشکی

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد باکتری­شناسی

ـ بیوشیمی

ـ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

ـ ایمنی­شناسی

ـ ویروس­شناسی

ـ ژنتیک

ـ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)

ـ بیوتکنولوژی کشاورزی

ـ بیوتکنولوژی میکروبی

ـ مهندسی امور دامی (گرایش ژنتیک)

ـ زیست­شناسی (کلیه گرایش­ها)

ـ انگل­شناسی

ـ میکروب­شناسی

ـ قارچ­شناسی

ـ دکترای عمومی رشته­های پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دکترای حرفه­­ای علوم آزمایشگاهی

ـ مهندسی علوم دامی (گرایش ژنتیک)

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- بیوشیمی (2)

- ایمنی شناسی (1)

- میکروب شناسی (1)

- زیست­شناسی سلولی و مولکولی (3)

- ژنتیک (3)

2613

بهداشت حرفه ­ای

1- زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه­ای (بهداشت صنعتی)

ـ ارگونومی و سم­شناسی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

- عوامل فیزیکی محیط کار (4)

- عوامل شیمیایی محیط کار (4)

- سم­شناسی شغلی (5/2)

- اِرگونومی(مهندسی­فاکتورهای­انسانی) (2)

- ایمنی در محیط کار (5/2)

ادامه جدول شماره 10) رشته‌هاي امتحاني گروه آزمايشي علوم پزشكي:

 

كد

نام رشته امتحاني

مواد امتحاني و ضرايب دروس تخصصي

رشته­های مرتبط که فارغ التحصیلان آن‌ می‌توانند در این كد‌رشته ‌شرکت ‌کنند.

2614

علوم تشریحی

1- زبان انگلیسی

ـ علوم تشریحی (آناتومی)

ـ جنین­شناسی

ـ بافت­شناسی

ـ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

ـ تشریح (کالبدشناسی) (5)

ـ بافت­شناسی (3)

ـ جنین­شناسی (3)

ـ تکنیک­های میکروآناتومی (2)

ـ بیولوژی سلولی و مولکولی (2)

2615

پرستاری

1- زبان انگلیسی

ـ یکی از رشته­های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته­ها و گرایش‌های مربوطه

ـ هوشبری با لیسانس پرستاری

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

ـ نظریه­ها و کاربرد آن در پرستاری (5)

ـ اصول و نظریه­های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری (4)

ـ اصول و نظریه­های آموزش و کاربرد آن در پرستاری (3)

ـ آمار و پژوهش در پرستاری (3)

2616

بهداشت محیط

1- زبان انگلیسی

ـ مهندسی بهداشت محیط

ـ مهندسی محیط زیست

ـ مهندسی بهسازی

ـ مهندسی آب و فاضلاب

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

ـ کلیات بهداشت محیط (1)

ـ مسائل و تکنولوژی آب و فاضلاب (5)

ـ دفع مواد زائد جامد (2)

ـ آلودگی هوا و کنترل آن (2)

2617

باکتری­ شناسی پزشکی

1- زبان انگلیسی

ـ میکروب­شناسی پزشکی

ـ پاتوبیولوژی

ـ باکتری­شناسی

ـ بیولوژی سلولی و مولکولی

ـ قارچ­شناسی

ـ انگل­شناسی

ـ ویروس­شناسی

ـ دکتری عمومی پزشکی

ـ دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

ـ دامپزشک

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

ـ باکتری­شناسی (5)

ـ ویروس­شناسی (1)

ـ انگل­شناسی و قارچ­شناسی (1)

ـ بیوشیمی (1)

ـ ژنتیک مولکولی (1)

ـ ایمنی­شناسی (1)

2618

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

1- زبان انگلیسی

ـ هماتولوژی

ـ علوم آزمایشگاهی

ـ پاتوبیولوژی

ـ بیوشیمی

ـ ایمنی­شناسی

ـ دکتری عمومی گروه پزشکی

ـ دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

ـ دامپزشک

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

ـ هماتولوژی (4)

ـ ایمنوهماتولوژی و بانک خون (3)

ـ ایمنی­شناسی (5/1)

ـ بیولوژی سلولی ـ مولکولی (5/1)

2619

قارچ­شناسی پزشکی

1- زبان انگلیسی

ـ کارشناسی ارشد قارچ­شناسی پزشکی

ـ باکتری­شناسی

ـ انگل­شناسی

ـ پاتوبیولوژی

ـ دکتری عمومی پزشکی

ـ داروسازی

ـ دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

2- استعداد تحصیلی

3- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

ـ قارچ­شناسی (6)

ـ تک یاخته­شناسی پزشکی (1)

ـ باکتری­شناسی (1)

ـ ایمنی­شناسی (2)

         

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->