مقاله مروري چيست؟

производство и доставка минеральной воды
как установить на хостинг Joomla 3.0
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 30144
چاپ

یک مقاله مروری تحقیقات اخیر در یک موضوع تحقیقی را بگونه ای خلاصه و سازماندهی می کند که بتواند به دیگران در فهم و تجمیع آن موضوع کمک کند.

یک مقاله مروری دانش زمینه ای لازم در آن موضوع را به عنوان یک فرض در نظر می گیرد و به آن نمی پردازد و در عوض به طبقه بندی تحقیقات انجام شده در آن موضوع و دورنمای این موضوع تحقیقاتی در آینده و ارزیابی و مقایسه راهکار ها و روشهای موجود می پردازد.

هدف مقاله مروری

فراهم کردن یک دیدگاه به خوبی سازماندهی شده و کامل از کارهای انجام شده در یک موضوع تحقیقی...

 

 

– نیاز نیست همه جزئیات ذکر شود.اما باید به جزییات همه کارها به یک میزان پرداخته شود.

– مطمئن باشید که همه کارهای انجام شده را پوشش دهید.

– ساختار منطقی مقاله باید بدرستی نوشته شود.

مقاله مروری شما باید...

 

فراموش نکنید که:

– هر چه که در مقاله مروری می نویسید باید به قلم خودتان باشد

– هر مطلبی حتی اگر در مقاله دیگران آمده باشد باید در مقاله شما منبعش ذکر شود

– دو مورد بالا را فراموش نکنید

روش یافتن مقالات

جستجو در پایگاههایی چون

– ACM

– IEEE

– Springer

– ScienceDirect

– Google Scholar

نحوه انتخاب مقالات یافته شده:

ساختار مقاله:

هرگز یک مقاله مروری از بهم چسباندن مقالات دیگر بوجود نمی آید.

ساختار معمول مقالات مروری

– عنوان

– چکیده

– مقدمه

– بدنه مقاله

– نتیجه گیری و کارهای آینده

– منابع

مقدمه

مقدمه مقاله مروری باید بترتیب شامل بخشهای زیر باشد

– اهمیت موضوع چه از نظر تکنولوژی و کاربرد در دنیای واقعی و چه کمک به تحقیقات دیگر

– توضیح مختصر در باره موضوع مورد بررسی

– توضیح که چرا مرور این مساله میتواند مفید باشد

– خلاصه ای از الگوی طبقه بندی ارایه شده در این مقاله

– خلاصه ای از راهکارهای ارایه شده و مقالات موجود با توجه به طبقه بندی ارایه شده

بدنه یک مقاله مروری

– ارایه تکنیکهای مورد بررسی با توجه به طبقه بندی ارایه شده

– هر بخش یا طبقه از طبقه بندی موضوع را به تفکیک در بخشهای مجزا در مقاله پوشش دهید. ( بخش ها و زیر بخشها)

– مشخص کردن یک نظام یا روند تحیقات گذشته که میتواند از نظر زمانی (بترتیب تاریخ ارایه)‌ یا راهکار مورد استفاده در هر مقاله باشد.

– مشخص کردن مقالات یا موسسات پیشرو در موضوع مورد بررسی

– مشخص کردن مشکلاتی که هنوز حل نشده اند یا چالشهای موجود و کارهای آینده

نتیجه گیری

– خلاصه ای از نتیجه گیری مقاله مروری

– در این بخش با نهایت اختصار با توجه به طبقه بندی ارایه شده باید نقاط قوت و ضعف کارهای انجام شده و چالشهای پیش رو را ارایه کنید.

 

منابع

– لیست مقالات مورد استفاده با ذکر نام نویسندگان، عنوان مقاله و مجله که مقاله را منتشر کرده است.

– سعی کنید که در منابع از Url استفاده نکنید مگر در مورد یک نرم افزار یا گروه تحقیقاتی

– ISBN کتاب لازم نیست در منابع بیاید.

– همه منابع باید به یک فرم باشند.

عکسها

скачать рамки для фотографий
ресторанный бизнес в России