iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 1519
چاپ

۱- مرور استدلالی (Argumentative Review)
این شکل از پیشینه تحقیق به شکل گزینشی منابع علمی را بررسی می‌کند تا یک استدلال، فرض، یا مسئله‌ی فلسفی جا افتاده در منابع را تایید یا رد کند. در اینجا، هدف پژوهش‌گر ایجاد پیکره‌ای علمی است که دیدگاهی انتقادی را مطرح می‌کند. با توجه به ماهیت پرمایه‌ی برخی از پژوهش‌های مرتبط با علوم اجتماعی، رویکرد استدلالی در قبال تحلیل منابع، قالب گفتمانی مهم و مشروعی است. با این حال، باید توجه کرد که هنگام مطرح کردن ادعا، همانند مرورهای نظام‌مند که در زیر شرح داده می‌شود، دچار مشکل سوگیری نشوند.

۲- مرور یکپارچه (Integrative Review)
شکلی از پژوهش را در نظر بگیرید که منابع فراگیر را به‌طور یکپارچه مرور، نقد و جمع‌بندی می‌کند، به‌گونه‌ای که چهارچوبی جدید در ارتباط با حوزه‌ی مورد بحث ایجاد می‌شود. پیکره‌ تحقیقات شامل تمام مطالعاتی می‌شود که مسائل پژوهشی یا فرضیات مشابهی را بررسی می‌کنند. یک مرور یکپارچه‌ خوش‌ساخت، از نظر شفافیت، انسجام و همتاسازی، استانداردهای مشابهی با پیشینه‌های تحقیق اولیه دارد. مرور یکپارچه، در علوم اجتماعی، رایج‌ترین شکل پیشینه‌ی تحقیق است.

۳- مرور تاریخچه‌ای (Historical Review)
در پیشینه‌ی تحقیق تاریخچه‌ای، بر پژوهش‌ها در یک دوره‌ی زمانی خاص تمرکز می‌شود. نقطه‌ی شروع معمولاً زمانی است که یک موضوع، مفهوم، تئوری، یا پدیده برای اولین بار در منابع علمی مطرح شده است. سپس، پژوهش‌گر تحول آن را در منابع علمی رشته‌ی مورد نظر دنبال می‌کند. هدف این است که پژوهش در بافتار تاریخی قرار بگیرد تا جایگاه آن در تحولات علمی آشکار و مسیر پژوهش‌های آتی شناسایی شود.

۴- مرور روش‌شناختی (Methodological Review)
پیشینه‌ی تحقیق همیشه بر آن‌چه شخص یا اشخاص انجام داده‌اند تمرکز نمی‌کند (یافته‌ها)، بلکه گاهی بر چگونگی دستیابی به یافته‌ها تمرکز می‌کند (روش تحلیل). بررسی روش‌های تحلیل، نوعی چارچوب ادراکی را در سطوح متفاوت فراهم می‌کند. یعنی در سطح نظریه، تحقیقات میدانی پایه، رویکردهای پژوهشی، جمع‌آوری داده‌ها و تکنیک‌های تحلیلی، و نشان می‌دهد پژوهش‌گران چگونه از منابع علمی متنوع، از سطوح مفهومی تا اسناد پژوهشی کاربردی، بهره می‌برند و از آن‌ها در فعالیت‌ها میدانی، نمونه‌برداری، مصاحبه، جمع‌آوری داده، و تحلیل داده استفاده می‌کنند. در این رویکرد، بر مسائل اخلاقی که باید در حین انجام پژوهش نسبت به آن‌ها آگاه بود تاکید می‌شود.

۵- مرور نظام‌مند (Systematic Review)
این شکل از پیشینه‌ی تحقیق شامل مروری بر شواهدی می‌شود که مسئله‌ی پژوهش را به‌ روشنی تدوین می‌کنند. در این روش، برای شناسایی و ارزیابی انتقادی پژوهش‌های مرتبط، همچنین برای گزارش، جمع‌آوری، و تحلیل داده‌های مطالعات مطرح‌شده در بخش پیشینه، از تکنیک‌های از پیش‌ تعیین‌ شده و استاندارد شده استفاده می‌شود. به طور معمول، این روش بر روی یک پرسش تجربی از نوع علت و معلول تمرکز می‌کند، مثلاً «A تا چه سطحی بر B تاثیرگذار است؟». این نوع پیشینه تحقیق عمدتاً برای بررسی مطالعات پژوهشی گذشته در زمینه‌ی پزشکی بالینی و حوزه‌های سلامت همگانی استفاده‌ می‌شود، اما کاربرد آن در علوم اجتماعی نیز افزایش یافته است.

۶- مرور نظری (Theoretical Review)
هدف این شکل از پیشینه‌ی تحقیق بررسی پیکره‌ نظری انباشته‌ شده در ارتباط با یک موضوع، مفهوم، نظریه، یا پدیده است. پیشینه تحقیق نظری علاوه بر تمرکز بر نظریه‌های موجود، رابطه‌ی بین آن‌ها را هم بررسی می‌کند. همچنین، تعیین می‌کند که پژوهش‌های گذشته تا چه اندازه‌ای در بررسی نظریه‌ مورد نظر موفق بوده‌اند. علاوه بر این، فرضیات جدیدی را برای آزمودن تدوین می‌کند. اغلب این شکل از پیشینه تحقیق کمبود در زمینه نظریه‌های مرتبط را شناسایی می‌کند یا نشان می‌دهد که نظریه‌های کنونی برای توصیف مسئله‌های پژوهشی نوظهور کافی نیستند. برای تحلیل، می‌توان بر مفاهیم نظری یا چارچوب کلی نظریه‌ مورد نظر متمرکز شد.

منبع: نیتیو پیپر


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->