بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 13902
چاپ
 • بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي فعاليتهاي انجام‌شده در حوزه آبخيز زاينده‌رود زير حوزه .....
 • بررسي برآورد فرسايش و رسوب به دو روش ژئومرفولوژي و EPM (مطالعه موردي: حوزه آبخيز ......
 • ارزيابي اثر کمي متغيرهاي محيطي در رخداد فرسايش خندقي و معرفي مناسب‌ترين مدل پيش‌بيني رشد طولي خندق‌ها.
 • بررسي تاثير کمي تغييرات استفاده از اراضي در توليد رسوب (مطالعه موردي حوزه آبخيز ......
 • کاربرد مدل رياضي براي ارزيابي اثر عمليات آبخيزداري بر روي سيلاب در حوضه ......
 • منشاءيابي رخساره‌هاي فرسايش بادي و راهکار مبارزه (مطالعه موردي: .....
 • واسنجي و ارزيابي مدل‌هاي پيش‌بيني نسبت تحويل رسوب SDR (مطالعه موردي حوزه آبخيز .......
 • مقايسه روشهاي بيولوژيکي و مکانيکي مبارزه با فرسايش در منطقه ......
 • معيارها و شاخصهاي آب و خاک در تخريب اراضي (مطالعه موردي حوزه .....
 • نقش سازمانهاي غير دولتي و نهادهاي واسطه مردمي در شکل‌گيري مشارکت (حوزه آبخيز .......
 • برآورد ميزان فرسايش و رسوب با روش EPM و مقايسه آن با روش ژئومرفولوژي در حوزه (معرف) .......
 • بررسي تاثير رسوبات حاصل از پخش سيلاب در جذب و نگهداري رطوبت خاک به روش TDR (پخش سيلاب آب باريک بم.
 • تهيه و کاربرد منحني فرمان در بهره‌برداري از مخزن سد ........
 • بررسي فرسايش آبي يا استفاده از سه روش ژئومرفولوژي، FOURNIER و MPSIAC در حوزه آبخيز .......
 • ارزيابي دقت روشهاي ژئومرفولوژي، FAO و هيدروفيزيکي برآورد شدت فرسايش و رسوب خاک (مطالعه موردي در حوزه آبخيز ......
 • بررسي رابطه و نوع ميزان فرسايش با دو روش EPM و MPSIAC (مطالعه موردي حوزه آبخيز ......
 • تاثير مديريت کاربري اراضي در کاهش فرسايش خاک (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخيز ......
 • بررسي اثر تغيير کاربري اراضي بر رواناب و شکل هيدروگراف سيل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي حوزه آبخيز .......
 • ارزيابي چهار روش برآورد نرخ توليد رسوب (SDR) به منظور انتخاب مناسبترين روش (مطالعه موردي در حوزه آبخيز ...... .
 • مقايسه رسوب‌زايي خندق‌ها و رابطه آن با ويژگي‌هاي حوزه آبخيز و سازند زمين‌شناسي در اقليم‌هاي استان ......
 • بررسي تاثير عوامل ژئوفولوژي در زمين‌لغزش (مطالعه موردي حوزه آبخيز .......
 • واسنجي ضريب تلفات اوليه و زمان تا اوج در روش شماره منحني (CN) (مطالعه موردي در استان ......
 • واسنجي مدل فولر و تعيين ضريب طغيان منطقه‌اي (مطالعه موردي استان ........
 • ارزيابي مدلهاي LNRF، ارزش اطلاعاتي و تراکم سطح در پهنه‌بندي خطر زمين لغزش حوزه آبخيز ........
 • بررسي علل زمين لغزش روستاي .......
 • پهنه‌بندي سيل در بخشي از رودخانه زاينده‌رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي رودخانه ........
 • بررسي روند تغييرات مورفولوژي مصب .........
 • سامانه تصميم‌يار مکاني (SDSS) در تعيين مناطق مناسب عمليات بيولوژيک و مکانيکي حفاظت خاک.

 

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->