بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 35670
چاپ
 • تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان x
 • خط مشي هاي تقسيم سود و تاثيراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادارx
 •  
 • بررسي ارتباط بين ريسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادارx
 •  
 • بررسي روابط جو سازماني و رضايت شغلي در بين کارکنان شركتx
 •  
 • بررسي عوامل تعيين کننده و موثر بر ساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در شهرx
 • بررسي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ميزان سرمايه گذاري داخلي (توليدات صادراتي) در منطقه آزاد تجاري x
 • بررسي تاثير تعميم مارک محصول بر سهم بازار در صنايع غذايي و لوازم بهداشتي در شهر x
 • بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد کارکنان دولت (مورد شركت x
 • بررسي‌ كارآيي‌ داخلي‌ پخش‌ آگهي‌ بازرگاني‌ تلويزيوني‌ در صدا و سيماي‌ ج‌.ا.ا. مركز شهر x
 • ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف کنندگان و تمايل آنها به تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي در شهر x
 • آزمون مدل هاکمن-الدهام در پالايشگاه x
 •  
 • بررسي‌ پيامدهاي‌ نگرش‌ نامطلوب‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ دولتي‌ شهر x
 •  
 • نگرش کارکنان شهرداري شهر x نسبت به سيستم اطلاعاتي مکانيزه
 • مقايسه‌ تاثير انگيزاننده‌ها و پاداش‌ها بر جذب‌ و نگهداري‌ منابع‌ انساني‌ يروي‌ شركت x
 • بررسي‌تاثير فشارهاي‌ شغلي‌ بر رضايت‌ شغلي‌ و عملكرد شغلي‌ در بين‌ مديران‌ شركت x
 • رابطه‌ بين‌ برداشت‌ عدم‌ تساوي‌ در پاداش‌ و رضامندي‌ شغلي‌ در شركت x
 •  
 • بررسي اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در واحدهاي سازمان سياحتي و مراکز تفريحي شركت x
 • نقش‌ اطلاعات‌ حسابداري‌ در تصميم‌ گيريهاي‌ مديران‌ عالي‌ شركت x
 • تاثير آموزش ضمن خدمت بر افزايش کارايي کارکنان در شركت x
 • بررسي استراتژي هاي باريابي مناسب جهت توسعه صادرات در صنايع غذائي
 • بررسي تاثيرانگيزاننده ها و پاداشها در نگهداري كاركنان شركت x
 • کاربرد مدل اطلاعاتي مديريتي نومن در بخش سفارشات خارجي گروه صنعتي x
 • ارزيابي وضعيت تکنولوژي در شرکت x
 • بررسي تاثير عوامل موثربر انگيزش نيروهاي متخصص در صنايع x
 • بررسي تاثير پاداشهاي مالي بر افزايش توليد سرانه در شرکت x
 • بررسي‌ تاثير مديريت‌ ثمربخش‌ بر عملكرد كاركنان‌ (آموزش‌وپرورش‌ شهر x )
 • مطالعه‌ ويژگيهاي‌ موثر تبليغات‌ تجاري‌ تلويزيون‌ بريادآوري‌
 • ارزيابي‌ مهارتهاي‌ مديريتي‌ موردنياز مديران‌ صنعت‌ برق‌ در شهر x
 • علل نارسائيهاي مرکز اطلاع رساني از ديدگاه استفاده کنندگان اطلاعات
 • بررسي‌ رابطه‌ رضايت‌ شغلي‌ و تعهد سازماني‌ : (مطالعه‌ موردي‌ كاركنان‌ شركت x)
 • بررسي عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک x شهر x
 • بررسي‌ عوامل‌ موثر بر رضايت‌ مشتريان‌ شركت x در شهرx
 • بررسي‌ ساختار كانال‌ توزيع‌ محصول x شركت x شهر x
 • ارزيابي تأثير مديريت مشاركتي بر اثر بخشي كاركنان در شركت x
 •  
 • سرمايه گذاري در تکنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر عملکرد تجاري موسسات توليدي استان x
 • کاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر x  : شركت x
 • مقايسه مالي (بهاي تمام شده)الگوهاي توليد برنامه در صدا وسيماي شهر x
 • عوامل موثر در بهبود عملکرد نيروي کار در کارخانجات لوازم خانگي پارس
 • بررسي روشهاي ترويج محصولات لبني (مطالعه موردي : شركت x)
 • مطالعه ساختار بورس پيمانهاي تحويل آتي کالا و ارز و پيشنهاد الگوي مناسب براي ايران
 • بررسي عوامل موثر بر بهبود سبک رهبري مديران سازمان حسابرسي
 • بهينه سازي سبد سرمايه گذاري (پرتفوي) «مورد : شرکت سرمايه گذاري x »
 • بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت در بهبود تصميم گيري مديران سازمان x
 • بررسي ويژگيهاي استراتژيک داخلي صنايع x کشور از ديدگاه مديران اين صنايع
 • بررسي روشهاي ارزشيابي اختيار معامله و پيشنهاد مدل مناسب براي بازار سرمايه ايران
 • بررسي شفافيت اهداف سازماني بر عملکرد سرپرستان شركت x
 • بررسي عوامل موثر بر ميزان صادرات محصولات کارخانجات محصول x شركت x
 • عوامل موثر بر تسهيلات اعطائي صادراتي بانک x به بخش خصوصي(استان x)
 • بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران(بر اساس نظريه ليکرت)و رضايتمندي کارکنان در مجتمع x شهر x
 • کاربرد سيستم توليد انعطاف پذير و تاثير آن بر سودآوري در شرکت x
 • راهبردهاي کاهش وابستگي تکنولوژي صنعت x و تاثير آن براشتغال زائي منطقه اي : مورد کاوي : محصول x شركت x شهر x
 • ارزيابي وضعيت کيفيت زندگي کاري بر اساس نظرات کارکنان در اداره x شهر x
 • بررسي علل افت و خيز بهره وري در کارخانجات x
 • بررسي حفظ ارزش حقيقي سرمايه در موسسات بيمه،  شركت x
 • بررسي كاربرد مدل آلتمن براي تعيين وضعيت ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شركت x محصول x
 • بررسي راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي در توسعة صادرات مناطق آزاد تجاري ايران(منطقة آزاد x)
 • بررسي نوسانات قيمت سهم از سودنقدي اعلام شده هرسهم درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارx طي سالهاي x
 • بررسي معيارهاي موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار x بر اساس مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
 • بررسي وضعيت نقدينگي و سياست هاي سرمايه در گردش شركتهاي x پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx طي سالهاي x
 • بررسي تأثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران شركت x شهر x
 • بررسي تأثير ساختار سرمايه بر هزينه سرمايه و قيمت بازاري سهام شركت‌هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x طي سالهاي x
 • بررسي تاثير سبک هاي مديريت و مشارکت کاربر بر موفقيت سيستم هاي اطلاعات مديريت در مراحل گوناگون رشد سيستم
 • تجزيه و تحليل مالي شرکت فراورده هاي x با رويکرد مديريت استراتژيک
 • بررسي بازده غير عادي سهام تازه پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسي ميزان مشتري محور بودن عملكرد شركت سهامي بيمه ايران در بيمه شخص ثالث و سرنشين در شهر x
 • برآورد نرخ بازده مورد انتظار براساس مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مقايسه آن با نرخ بازده سهام در بازار در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسي عملکرد سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه در بورس اوراق بهادار شهر x طي سال هاي x
 • بهينه سازي سبد سرمايه گذاري با استفاده از روش هاي برنامه ريزي خطي و اراية يک مدل کاربردي
 • بررسي فرهنگ سازماني حاكم در شركت توليديx محور سايپا براساس مدل كوئين وگارث
 • بررسي ارتباط بين ارزش شركت و ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك آن با استفاده از شاخص Q توبين در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسي رابطه بين اندازه و رشد درآمد خالص شركت با هزينه سرمايه آن در ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شهر x
 • بررسي الگوهاي تأمين مالي و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارx
 • بررسي عوامل مؤثر بر ماندگاري رسمي متاهل در شرکت x
 • بررسي تنگناهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع توليدي استان x
 • بررسي رابطه بين عوامل موثر و حساسيت سرمايه گذاري- جريان نقدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه افراد حقيقي در بورس منطقه اي x
 • بررسي معيارهاي انتخاب سهم در بورس منطقه اي x (با تاکيد بر تحليل بنيادي)
 • ارزيابي کارايي بورس اوراق بهادار x با استفاده از ضريب تعديل قيمت سهام
 • بررسي ميزان صحت قيمت اوليه سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x مدل سازي پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک
 • بررسي مقايسه اي روش مديريت سرمايه گذاري در بورس منطقه اي x در زمينه پيش بيني بازار و انتخاب سهام
 • بررسي رابطه بين نرخ بازده سرمايه‌گذاري (ROI) و عملكرد اقتصادي با استفاده از شاخص Q توبين در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسي ارتباط ميان ارزش شركت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخص Q توبين در بورس اوراق بهادار x
 • بررسي و شناسايي موانع خريد وفروش اينترنتی سهام در بورس اوراق بهادار در سالx
 • بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در محصولات مالي (سهام) در بورس اوراق بهادار در سال x
 • بررسي ارتباط بين سود و قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سال هايx
 • بررسي و شناسايي موانع گسترش بانکداري الکترونيکي در بانکهاي شهر x
 • آزمون نظريه‌هاي رفتار مالي بر اساس عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x تحليل ارتباط بين نسبت هاي مالي و نسبت قيمت به درآمد (P/E) هر سهم در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x طي سال هاي x
 • رابطه بين استقرار مديريت کيفيت فراگير و عملکرد و وضعيت مالي (موردکاوي: شرکت شهر x)
 • مقايسه روش هاي تحليل تکنيکي در پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار x تجزيه و تحليل عوامل موثر بر برنامه‌ريزي منابع بنگاه (ERP) در شرکت x
 • بررسي مقايسه اي اثربخشي سيستم آسيکودا در شركت x
 • بررسي تاثير تئوري نمايندگي بر مديريت منابع ريسک زنجيره عرضه از ديدگاه مديران شركت هاي x

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->