بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 11824
چاپ

آبياري - ساختمانهاي توزيع و انتقال آب

 • طراحي نوين بر مبناي حداقل خاکريزي و افزايش ضريب اطمينان شيبهاي بالادست و پايين دست سدهاي خاکي (با بهره‌گيري از مواد پليمري و صفحات گيردار)
 • شبيه سازي دو بعدي مهاجرت ديونها در رودخانه‌ها و کانالهاي آبرفتي
 • تجزيه و تحليل و بررسي آبشستگي توسط جت آبشاري در پايين دست سدها با استفاده از مدل فيزيکي

آبياري -  زهکشي

 • برآورد تبخير و تعرق پتانسيل از طريق کاربرد روش حداقل اطلاعات آماري در .....
 • بررسي ارزيابي شرايط جذب و دفع آب در حوزه آبريز ......
 • بررسي خشکسالي‌هاي هواشناسي در غرب ايران  منطقه .......
 • نحوه بهره‌برداري از جريانات سطحي رودخانه صوفي چاي قبل و بعد از احداث سد ..... و شبکه آبياري و زهکشي.
 • استفاده از روش SCS در برآورد شرايط جذب و دفع آب و هيدروگرافهاي سيلاب طرح در اراضي آبخور حوزه آبريز .....
 • ارزيابي مدل شبيه‌سازي AWBM (بارش – رواناب)
 • تحليل آمار يکصدساله آبدهي رودخانه کارون در اهواز و جستجوي روندهاي حاد در رژيم هيدرولوژي آن.
 • بررسي مقاومت به شوري سه پسته پايه بادامي زرندي، سرخس و آتلانتيکا.
 • برنامه‌ريزي استفاده بهينه از دستگاه آبياري باراني دوار مرکزي در دشت .......
 • بهينه‌سازي الگوي کشت.
 • انتخاب روش مناسب جهت تعيين تبخير و تعرق پتانسيل در منطقه ...... و دشت.....
 • حرکت ذرات ريز خاک به داخل فيلترهاي زهکشي.
 • برآورد اقتصادي طرح آبياري باراني شرکت ران در شهرستان .......
 • مديريت توزيع و انتقال آب به منظور بهره‌برداري بهينه از شبکه آبياري و زهکشي مغان......
 • ارزيابي فني و اقتصادي سيستمهاي آبياري باراني در استان .......
 • بررسي آبهاي زيرزميني دشت دماوند و ارائه مدل رياضي آن.....
 • ارزيابي روش آبياري بابلر در باغات.
 • اشتقاق هيدروگراف واحد در يکي از زيرحوزه‌هاي .......(حوزه آبريز ........
 • ارزيابي آبياري نمونه‌اي از باغات پسته رفسنجان با استفاده از مدل طراحي آبياري سطحي.....
 • بررسي اثر آبياري تکميلي و تاثير آن در مراحل مختلف رشد حساس فنولوژي جو ديم (....) در ....../ .
 • بررسي کارآئي معادله نفوذپذيري تالسما - پارلانژ در تعدادي بافت خاک و مقايسه آن با چند معادله نفوذپذيري کاربردي.
 • انتخاب روش مناسب جهت تعيين تبخير و تعرق پتانسيل در .....
 • بررسي شبکه آبياري و زهکشي دشت .....، علل شورشدن ارضي و ارايه راه‌حلها بااستفاده از مدل بيلان شوري.......
 • بررسي اثرات آبياري تکميلي و ميزان کود بر روي عملکرد دو رقم گندم نان (ديم) در استان ......
 • بررسي تئوريک برآورد ميزان رسوب در مخزن کرخه بروش معکوس انگلوند و مقايسه آن با ساير روشها.
 • بررسي رشد ريشه و ساقه گياهچه ‎۳ رقم اصلي پسته کرمان در ارتباط با درجات متفاوت شوري آب آبياري.
 • بررسي روشهاي استفاده اصولي از هرز آب (رواناب سطحي) در حوضه‌هاي شرق رودخانه .... در استان .....
 • بررسي ضرايب منطقه‌اي سيلاب در حوضه‌هاي شمالغرب ايران.
 • تعيين بهترين دور آبياري سوياي تابستانه (رقم پرشينگ) به روش آبياري باراني در شرق .....
 • تعيين بازده‌هاي آبياري در استان .....
 • برآورد تبخير و تعرق پتانسيل از طريق کاربرد روش پنمن - مانتيس FAO با استفاده از حداقل اطلاعات هواشناسي (درجه حرارت) در شرايط آب و هوايي کشور.
 • بررسي تاثير آبياري تکميلي با سيستم آبياري تحت فشار بر اجزاء عملکرد رقم گندم سرداري در استان ......
 • تحليل احتمالاتي سيل و مقايسه نتايج کاربرد قوانين مختلف توزيع احتمالات در مورد سيلابهاي رودخانه ....
 • مقايسه پروفيل رطوبتي خاک در سه نوع آبياري قطره‌اي توسط قطره چکان، بابلرواسپرير در باغات مرکبات .....
 • ارزيابي آبپاشهاي ضربه‌اي فشار بالا (ژاله ۵ - AD) ساخت داخل.
 • مدل نمودن ضرايب رواناب با استفاده از خصوصيات هيدرولوژيک حوزه‌هاي غرب کشور (تعدادي از حوزه‌هاي مهم.
 • بررسي نظري - عملي آبشويي املاح و توازن نمک در ارتباط با اصلاح برخي خاکهاي شور منطقه .... در .... آبياري .
 • مقايسه مديريت بهره‌برداري و نگهداري شبکه‌هاي آبياري سد ..... ،  سد ...... و سد .... در استان ......
 • بررسي اثرات کيفي آبياري با آبهاي شور زيرزميني دو منطقه ......و ...... بر مشخصات برخي از خاکهاي تحت کشت پسته.
 • خصوصيات کمي و کيفي فاضلاب شهري ...... و بهره‌برداري آن.
 • بررسي يکنواختي توزيع و شعاع پرتاب در آب‌پاش‌هاي ساخت داخل.
 • اثر مشخصه‌هاي فيزيکي خاک بر روي تبخير از خاک لخت....
 • بررسي تغييرات ناحيه‌اي تبخير و تعرق پتانسيل در حوزه آبريز .....
 • بررسي و تعيين مناسبترين روش برآورد تبخير تعرق گياه مرجع در منطقه .....
 • ارزيابي کميت آب رودخانه مزلقان ساوه بر تغذيه مصنوعي دشت ...... ..
 • بررسي و مقايسه فني و اقتصادي تاثير روشهاي آبياري باراني و نشتي بر عملکرد سويا.....
 • تعميم پيوسته مکاني مدل منطقه‌اي جريان به شبکه آبراهه‌ها در بستر GIS (ناحيه .........
 • بررسي حرکت آب و ازت در شرايط تنش آبي (مدل و آزمايش‌هاي مزرعه‌اي).
 • بررسي بازده اقتصادي آبياري تکميلي بر روي گندم و حبوبات ديم در ايستگاه کشاورزي .
 • نقش و کاربرد مدل‌سازي کامپيوتري در طراحي سيستمهاي آبياري تحت فشار (قطره‌اي – باراني.
 • ارزيابي عملکرد هيدروليکي و بهره‌برداري سازه‌هاي اندازه‌گيري جريان در آبگيرهاي درجه سوم شبکه آبياري و زهکشي مغان.
 • بهينه‌سازي شبکه زهکشي کشت و صنعت اشراق با استفاده از مدل درين‌مد (Drain mod.
 • بررسي تاثير عمق‌هاي سطح ايستابي و کيفيت‌هاي آب زيرسطحي بر روي عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم/ .
 • بررسي مدل بهره‌برداري بهينه از پساب فاضلاب شهري در آبياري محصولات کشاورزي.
 • بررسي و مقايسه مدلهاي رسوب و انتخاب يک مدل رياضي براي رودخانه سيستان و مخازن چاه نيمه.
 • بررسي و تحليل سيلابهاي مهم در حوضه آبريز رودخانه ...... در ايستگاه ....
 • بررسي رژيم هيدروليکي حوضه‌هاي آبريز واقع در محدوده طرح انتقال آب از غرب استان .... به شرق استان ....
 • برآورد تلفات فيزيکي آب قابل اجتناب در بخشي از شبکه آب تصفيه شده ......
 • بررسي و مقايسه تطبيقي روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق گياه مرجع در دشت ......
 • مفاهيم جديد آب قابل دسترس گياه تحت تنش آبي (مدل و آزمايش‌هاي مزرعه‌اي.
 • تعيين مناسبترين فرمول تجربي براي تبخير و تعرق پتانسيل گياه برنج در منطقه .....
 • بررسي بيلان آبي در مقياس سالانه و ماهانه در زير حوزه‌هاي مختلف هنديجان – جراحي.....
 • تعيين دور و عمق آب آبياري طالبي سمسوري ......
 • مدل جمع‌آوري آب باران در مناطق خشک و نيمه‌خشک به منظور بهره‌برداري بهينه از منابع آب و خاک.
 • بررسي اثر آبياري تکميلي به روش سيستم باراني در افزايش عملکرد چاي در برخي باغات رودسر در استان ....
 • پشتيباني تصميم مبتني بر دانش در انتخاب بهينه سيستم‌هاي آبياري.
 • برآورد تبخير و تعرق واقعي به روش جديد در حوزه‌هاي .......... در جهت بيلان هيدرولوژي.
 • بررسي تطبيقي روشهاي پنمن و پنمن مانتيس در برآورد تبخير و تعرق پتانسيل مناطق اقليمي مختلف.
 • بررسي پتانسيل اثر تغيير اقليم بر مصارف آب کشاورزي دشت ......
 • بررسي مشکلات آبياري تحت فشار و ارزيابي راندمان سيستمهاي آبياري تحت فشار اجرا شده در استان ....
 • مطالعه موردي کارايي آبياري تحت فشار در تعدادي از باغات و مزارع استان زنجان با در نظر گرفتن مسائل اقتصادي و اجتماعي و منابع آب...
 • تحليل اقتصادي گونه‌هاي مختلف آبياري باراني و انتخاب اقتصادي‌ترين گونه.....
 • تعيين دبي اوج سيلاب طراحي مبتني بر تحليل احتمالاتي داده‌هاي سيلاب (مطالعه موردي زيرحوضه‌هاي .....
 • بررسي اثر سطوح مختلف آبياري بر عملکرد محصول و کارآيي مصرف آب چهار رقم کلزا در ......
 • ارزيابي شدت خشکسالي کشاورزي بر اساس گياه و بيلان رطوبت خاک و پيش‌بيني آن (مطالعه موردي: زراعت ديم گندم در منطقه ......
 • ارزيابي هيدرولوژيکي حوضه آبريز سر شاخه‌هاي کارون و برنامه‌هاي انتقال بين حوضه‌اي به .....
 • کاربرد سيستمهاي اطلاعات جغرافيائي (GIS) در پهنه‌بندي سيلاب.
 • بررسي وضعيت خشکسالي بر اساس تعدادي از شاخص‌هاي آماري در استان .......
 • بررسي کمي و کيفي منابع آب زيرزميني دشت ......
 • اندازه‌گيري دبي جريان در کانال‌هاي انتقال آب بزرگ در محل دريچه‌هاي کشوئي.
 • بررسي امکان استفاده مجدد از زه آبهاي خروجي شبکه آبياري و زهکشي مغان.
 • بررسي آلاينده‌هاي آب رودخانه .........و ارائه راه حل براي کاهش يا حذف آنها.
 • بررسي و چگونگي استفاده از پساب‌هاي تصفيه شده صنعتي در سيستم‌هاي آبياري قطره‌اي.....
 • ارزيابي عوامل موثر در ميزان مشارکت بخش خصوصي در بهره‌برداري و نگهداري شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (مطالعه موردي شبکه آبياري سد .......
 • بررسي اثر روشهاي بيوتکنيکي بر پايداري شيبها در سواحل رودخانه .......
 • مطالعه پهنه‌بندي سيلاب با استفاده از مدل‌هاي رياضي يک بعدي و دو بعدي (Mike 11 & Mike flood)/ .
 • بررسي نقش نيزارهاي مصنوعي در تصفيه پساب‌هاي کشاورزي.
 • مسائل بهره‌برداري از منابع آب سطحي و زيرزميني در جنوب .... و شيوه نگرش به اصول استاندارد و آلودگي‌زدايي و بهينه کردن مصرف آب براي کشاورزي.. .
 • تحليل اقتصادي هفتاد هکتار طرح آبياري باراني اجرا شده در استان ....
 • کاربرد مدلهاي استوکستيکي در منابع آب کارست....
 • بررسي و بازنگري در شيوه استفاده از اطلاعات منطقه‌اي و ويژگي‌هاي زماني و مکاني بارش و تلفات در شبيه‌سازي جريان به کمک مدلهاي بارش - رواناب در حوضه آبريز ......
 • بررسي تاثير پديده النينو - نوسانات جنوبي (ENSO) و لانينا بر دبي روخانه‌هاي حوزه‌مند (رودخانه‌هاي قره‌آغاج، فيروزآباد، مند) در استانهاي .....
 • استفاده از پساب تصفيه شده در آبياري فضاي سبز.
 • تحليل هيدرولوژيکي سد مخزني پيشين در استان ......
 • برنامه‌ريزي و بهينه‌سازي مصرف آب در شبکه‌هاي آبياري .....
 • بررسي تاثير مصرف زئوليت بر کاهش هدر رفت ازت و عملکرد گياه ذرت.
 • ارزيابي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار (قطره‌اي) و توسعه آن در استان ...
 • ارزيابي عملکرد سيستم‌هاي آبياري قطره‌اي در باغات مرکبات و کيوي منطقه .....
 • اندازه‌گيري سطح ويژه ذرات خاک و ارتباط آن با بعضي از خواص فيزيکوشيميايي خاک.
 • بررسي روند سري زماني تبخير - تعرق گياه مرجع در ايران.
 • مدلسازي عملکرد محصولات زراعي تحت کم آبياري.
 • بررسي بهره‌برداري تلفيقي از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني در طرح توسعه شبکه آبياري و زهکشي.
 • بهره‌وري بهينه از منابع آب با انتخاب مناسبترين الگوي زراعي در ناحيه .....
 • بررسي و شناخت مسائل زهکشي زيرزميني اراضي دشت مغان و ارزيابي راه کارهاي ارائه شده.
 • مدل‌سازي مديريت منابع آب به وسيله Weap.

 

آبياري - آبياري و هيدرولوژي

 • بررسي مباني علمي و فني حداکثر بارش و سيلاب محتمل (PMF , PMP) بعنوان معيار طراحي سازه‌هاي هيدروليکي با تاکيد بر اثر برف.
 • مدل جامع هيدرولوژي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي و بهينه‌سازي رياضي.
 • ارزيابي کارايي قوانين توزيع احتمالاتي در پيشديد ابعاد سيل محتمل ضمن استفاده از سريهاي زماني مختلف.
 • مدل توزيعي رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور و سيستم GIS.
 • بررسي اثرات پديده‌هاي هيدرومتئورولوژي منطقه‌اي بر تحولات هيدروگرافي درياچه .....
 • شبيه‌سازي منطقه‌اي سيلاب آذرماه سال ‎۱۳۶۵ و اثرات محتمل آن در حوضه شهري .....
 • تجزيه و تحليل هيدروگراف جريان‌هاي سطحي و زيرسطحي در حوضه‌هاي کارستي، بررسي عوامل هيدرولوژيکي نفوذ و رواناب.
 • تعيين مدل شدت سيل‌خيزي مناطق با استفاده از منابع محيطي در حوزه ......
 • مدل توزيعي شبيه‌سازي سيل بر اساس GIS.
 • تحليل عوامل موثر در انتخاب محل و ارتفاع سد زيرزميني.

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->