بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 15340
چاپ
 • مطالعه کارايي اقتصادي نظامهاي بهره‌برداري با تاکيد بر نقش تعاونيهاي توليد زراعي در ايران
 • بررسي اقتصادي کاربرد نهاده‌ها در توليد محصولات عمده کشاو
 • اثرافزايش صادرات محصولات کشاورزي بر واردات محصولات کشاورزي بااستفاده از تکنيک داده - ستانده
 • تجزيه و تحليل اهميت زيربخشهاي کشاورزي و حمل و نقل دراقتصاد ايران و تحليلي برمبناي مدل ايستاي داده - ستانده
 • اثر افزايش تقاضاي نهائي بر اشتغال بخش کشاورزي بااستفاده از تکنيک داده - ستانده
 • بررسي اقتصادي توليد خرما در استان ..... ( مطالعه موردي ......
 • بررسي اقتصادي گندم در استان ......
 • بررسي مزيت نسبي توليد مرکبات در ايران مقايسه آن در استانهاي ......
 • بررسي و تحليل اقتصادي سياستها و عوامل موثر بر حاشيه بازاريابي برنج در ايران.......
 • بررسي تاثير اعتبارات کشاورزي بر توليد در بخش کشاورزي ( بااستفاده از توابع توليد و محاسبه بهره وري .....
 • تحليل ساختار توليد و تعيين تابع تقاضاي آب براي گندم در ايران......
 • جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن بر کشاورزي ايران مطالعه موردي: گندم، برنج، پسته و خرما.
 • الگويي جهت بهينه سازي همزمان سياستهاي برنج ايران.
 • مطالعه تاثيرپذيري متغيرهاي عمده اقتصادي بخش کشاورزي از سياستهاي پولي و مالي.
 • تجزيه و تحليل عملکرد و هماهنگي در توليد و بازاريابي پنبه ايران با تاکيد بر تاثير سياستهاي دولت.
 • مطالعه اثر سياستهاي پولي و مالي بر ارزش افزوده بخش کشاورزي (با تاکيد بر تسهيلات بانکي و هزينه هاي عمراني بخش کشاورزي.
 • تعيين کارايي اقتصادي و عوامل موثر بر توليد سيب زميني در استان ..... (مطالعه موردي شهرستان.
 • تحليل اقتصادي کشت پسته (مطالعه موردي منطقه .....
 • بررسي تطبيقي ارزش افزوده بهينه و تدوين شده زيربخشهاي اقتصاد در افق برنامه سوم با استفاده از برنامه ريزي خطي/ .
 • بررسي مسائل بازاريابي و بازاررساني محصول پسته در استان .....
 • ارزيابي اقتصادي عوامل موثر بر سودآوري محصولات عمده کشاورزي (مطالعه موردي: ......
 • تحليل اقتصادي توليد کلزا در استان مازندران (مطالعه موردي شهرستان ....
 • بررسي روشهاي ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري اجرا شده در بخش کشاورزي ايران.
 • آموزش راهکارهاي اقتصادي توليد و نقش آن درافزايش درآمد باغداران شهرستان ......
 • بررسي اثرات اقتصادي حذف يارانه نهاده هاي کود وسم بر توليد محصول پسته در استان ......
 • مطالعه نقش ريسک و استراتژيهاي کاهش ريسک در صنعت مرغداري (مطالعه موردي در شهرستان .....
 • شناخت ظرفيتها و اولويت‌بندي مشاغل در مناطق روستايي استان ......
 • مطالعه اثرات حمايتي نرخ تعرفه (موثر) در بخش کشاورزي......
 • مطالعه روند تغييرات رابطه مبادله بخش کشاورزي......
 • بررسي اقتصادي توليد و صادرات گل در ايران (مطالعه موردي استان ......
 • يارانه صادراتي در تجارت محصولات کشاورزي....
 • بررسي عوامل اقتصادي موثر بر توسعه پايدار و مديريت منابع آب در بخش کشاورزي.
 • تعيين مزيت نسبي عمده محصولات باغباني ايران.....
 • نقش سرمايه‌گذاري دولتي و رشد بهره‌وري در بخش زراعت......
 • تعيين الگوي بهينه کشت محصولات زراعي در شهرستان ......
 • مطالعه عوامل موثر بر سهم ايران در بازار جهاني محصولات کشاورزي (مطالعه موردي .......
 • برآورد توابع پوياي عرضه و تقاضاي انواع گوشت و پيش‌بيني عرضه و تقاضاي آن در ايران (با استفاده از معادلات همزمان....
 • تحليل سرمايه‌گذاري خالص در مکانيزاسيون کشاورزي (مطالعه موردي ..... در استان .......
 • اثر سياست‌هاي حمايتي دولت بر سطح زير کشت گندم (مطالعه موردي استان ......
 • بررسي رابطه رشد اقتصادي بخش کشاورزي، فقر و توزيع درآمد در مناطق روستايي ايران...
 • تعيين الگوي بهينه کشت با استفاده از مدل برنامه‌ريزي خطي (مطالعه موردي شهرستان ......
 • ارزيابي اقتصادي مصرف آب در کشاورزي شهرستان ......
 • مطالعه تاثير سياست قيمت تضميني در توليد دانه‌هاي روغني.
 • مطالعات تعييرات توليدي حاصل از وجود تکنولوژي در صنعت ميگو (مطالعه موردي استان ....، منطقه ......
 • کارائي اقتصادي، تخصيصي و فني کلزاکاران و عوامل موثر بر کارايي فني در استان ......
 • مطالعه عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزي فرآوري شده.....
 • بررسي مزيت نسبي توليد ميگو استان ..... (شهرستان ......
 • مطالعه آثار سياست آزادسازي تجاري شکر در ايران.
 • بررسي مديريت و مصرف اقتصادي آب در استان ..... (مطالعه موردي در .....
 • شناسايي منابع رشد کشاورزي در ايران.
 • بررسي همگرايي قيمت‌هاي جهاني و داخلي محصولات منتخب کشاورزي ايران.
 • بررسي عوامل موثر بر پذيرش مکانيزاسيون کشاورزي: استان ......
 • مطالعه تغييرات کارايي و پيشرفت تکنولوژي در صنعت مرغداري پرورش مرغ گوشتي ايران.
 • بررسي پتانسيلهاي بالقوه صادرات محصولات منتخب صنايع تبديلي کشاورزي با استفاده از شاخصهاي مزيت نسبي.
 • مطالعه نقش سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي بر کاهش فقر روستايي در ايران....
 • بررسي تاثير سياست‌هاي پولي و مالي در رشد بهره‌وري بخش کشاورزي بررسي دوره زماني ‎.... ساله منتهي به سال ....
 • بررسي تاثير اعتبارات تخصيصي بانک کشاورزي بر توليد باغداران شهرستان ......
 • بررسي عوامل موثر بر تقاضاي صادرات محصولات کشاورزي ايران (مطالعه موردي خرما، سيب درختي و مرکبات)/ .
 • بررسي سياستهاي حمايتي کشورهاي عضو OECD و تاثير آن بر بازار داخلي  ايران مطالعه موردي: .....
 • برآورد الگوي پيش‌بيني تقاضاي آب آبياري: مطالعه موردي شهرستان ......
 • طراحي و ايجاد مدلهاي تجزيه و تحليل بازرگاني خارجي محصولات استراتژيک کشاورزي ايران....
 • مطالعه بازاريابي محصول زيتون در استان .....: مطالعه موردي   شهرستان ......
 • بررسي کارآيي اقتصادي شرکت‌هاي تعاوني کشاورزي (مطالعه موردي: پرواربندي گوساله در استان .....
 • طراحي نظام بهينه تعرفه در بخش کشاورزي ايران...
 • مطالعه اثر سياست‌هاي حمايتي دولت بر بخش کشاورزي (زيربخش دام و طيور. .
 • ارزيابي سياستهاي حمايتي دولت در بخش محصولات زراعي و باغي ايران.
 • بررسي تاثير سياست‌هاي کلان اقتصادي در بخش کشاورزي ايران.
 • مطالعه چگونگي انتقال قيمت در بازار محصولات باغي (مطالعه موردي ....
 • مطالعه نحوه انتقال قيمت از مزرعه تا خرده‌فروشي در بازار محصولات زراعي....
 • تحليل اقتصادي توليد عسل در استان ....
 • مطالعه عوامل موثر بر تقاضاي لبنيات در استان ....
 • مطالعه عوامل موثر بر سهم بخش کشاورزي در توليد ناخالص داخلي....
 • بررسي مزيت نسبي (هزينه‌اي و رقابتي) محصولات نخود، جو، ذرت و پنبه (محصولات در حال پذيرش بورس کشاورزي)/ .

 

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->