بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

بورسهای خارجی

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 13303
چاپ

 

 

  • جداسازي باكتريهاي مزوفيل هوازي از دستگاه گوارش كرم ابريشم و بررسي كاربرد آن در صنعت
  • جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليد كنندة كاروتنوئيد و كاربرد آنها در صنعت
  • بررسي باكتريهاي مؤثر در خوردگي در سيستم‏هاي صنعتي و پسابها و روش هاي كنترل آنها
  • مطالعه وجود بتالاكتاماز و بررسي پروتئين A در باكتري استافيلوكوكوس اورئوس
  • مقايسه توليد آنزيم سلولاز در قارچ ها و باكتري‏ها و خالص سازي نسبي اين آنزيم
  • جداسازي و بررسي قارچ‏‎ها براي توليد رنت در صنعت پنيرسازي
  • بررسي توليد پروتئازهاي قليايي توسط باسيلوسها
  • جداسازي و تشخيص مخمرهاي فلوكولانت و كاربرد آن در صنعت
  • بيان شاخص آنتي ژنيك گليكوپروتئين NSP4 روتاويروس در باكتري اشريشياكلي (E . coli)
  • جداسازي و بررسي مخمرهاي انباشته كننده فلزات سنگين
  • بررسي و شناسايي مولكولي سويه هاي ويبريوكلراي جدا شده از بيماران در ايران
  • تجزيه زيستي چربيها بوسيله باكتري‌ها و قارچ‌ها
  • تاثير برخي از فاكتورهاي ويرولانس(حدت)باكتري سودوموناس آئروژينوزا بر روي تعدادي از باكتري‌ها
  • تعيين الگوي مقاومت برخي باكتريها درمقابل تعدادي از پني سيلينها و عوامل فيزيكي و شيميايي
  • مطالعه نيمرخ پلاسميدي باكتريهاي تجزيه كننده تركيبات نفتي
  • كاربرد PCR در شناسايي مننژيت باكتريايي
  • كاربرد PCR در تشخيص ميكوباكتريوم توبركلوزيز كمپلكس
  • استفاده از DNA، غشا و جسم سلول باكتري به‌عنوان حسگر زيستي براي جذب فلزات سنگين
  • بهينه سازي توليد آنزيم بتا-گالاكتوزيداز در مخمرها و كاربردهاي صنعتي آن
  • بررسي ژنتيكي نيم‌رخ پلاسميدي تعدادي از باكتري‌هاي مقاوم به برخي از عوامل فيزيكي و شيميايي و شرايط حذف انتخابي(curing) پلاسميد
  • جداسازي و بهينه سازي مخمرهاي مولد آميلاز و كاربرد آن در صنعت
  • بهينه سازي تجزيه ي نفت مصنوعي با استفاده از بيوفيلم
  • جداسازي باکتريوفاژهاي ريزوبيوم و بررسي کاربرد آن ها
  • تعيين آلودگي ميکروبي در فراورده هاي خوراکي آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام (پني سيلين ها و سفالوسپورين ها)
  • بررسي کاربرد PCR در تشخيص بيماري تب مالت
  • شناسايي باکتري بروسلا با روش PCR/RFLP
  • كنترل زيستي پاتوژن هاي قارچي گياهي (بيماريهاي بعد از برداشت) با استفاده ازمخمرها
  • گوگردزدايي بيولوژيك از تركيبات آلي گوگردي
  • شناسايي Sinorhizobium meliloti از طريق PCR
  • بررسي اثر نيز ين و باکتري هاي توليد کنندة نيز ين بر روي ليستريا منوسايتوژنز و باسيلوس سرئوس
  • بررسي تأثير برخي از عوامل جهش‌زاي فيزيكي و شيميايي بر روي تعدادي از باكتري هاي مقاوم
  • شناسايي باکتري هاي تجزيه کننده فنل از طريق PCR
  • بررسي اتصال و تشکيل بيوفيلم باکتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميکروبي بر روي آن
  • بررسي مقاومت باكتري ها در برابر برخي از مواد محافظ بيولوژيكي و شيميايي در مواد غذايي
  • بررسي ومطالعه توليد بيوپلي مر پلولان توسط قارچ ها
  • بررسي ميزان شيوع ويروس DNA نوپديد (TTV) در جمعيت اصفهان
  • حذف آمونياك به روش ميكروبي از پساب بخش كك سازي كارخانه‌ي ذوب آهن اصفهان
  • مصرف قندهاي زايلوز و آرابينوز به وسيله مخمرها و کاربردهاي صنعتي آنها
  • تعيين پاپيلوما ويروس در ضايعات جلدي با استفاده ازتکنيک PCR
  • بهينه سازي توليد الکل از نشاسته
  • بررسي امكان ترانسفورما سيون در دو سويه از باكتري Escherichia coli توسط پلاسميد pFDstrR
  • بررسي مقاومت برخي از عوامل فيزيکو-شيميايي ضدباکتريايي در باکتري هاي پيگمان دار
  • بررسي آنزيم سلولاز در باكتري هاي تثبيت كننده ازت
  • بررسي تخريب پذيري بيولوژيک فاز آلي واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه
  • بررسي اثر الياف ضدميكروبي روي فلور طبيعي و لاكتريهاي عفونت‌زاي پوست انسان
  • اثر استروژن بر روي بيان mRNA تومور نكروزيس فاكـتور آلفا سلـول هاي تک هسته اي تحريک شده به وسيله لپتين و آندوتوکسين
  • مطالعه آبشويي (ليچينگ) فسفر توسط ميکروارگانيسم‌ها
  • تشكيل بيوفيلم و كنترل آن در طي توليد، فرايند عمل و بسته‌بندي مواد غذايي
  • جداسازي و شناسايي بعضي از باكتري‌هاي نمك‌دوست و بررسي اثر برخي عوامل موثر بر رشد آن‌ها
  • مقايسه اثر هليكوباكتر پيلوري با اشرشيا كولي در بيان mRNA سيتوكين هاي التهابي در سلولهاي تك هسته‌اي خون انسان
  • فروشويي بوسيله باکتريهاي اکسيد کننده آهن و گوگرد
  • شناسايي ويروس‌هاي پاپيلوما (HPVs) در تومورهاي حنجره و گلو با روش PCR
  • جداسازي، شناسائي و بررسي کاربردهاي صنعتي .Monascus spp
  • بررسي سرولوژيك فراواني HTLV-I و HTLV-II در اهداءكنندگان خون و ارتباط آن با تغييرات سلولهاي خوني
  • بررسي فراواني ويروس DNA نوپديد (TTV) در تعدادي از اهداکنندگان خون در ..........
  • بررسي اثر دي‌متيل و دي‌اتيل‌دي‌سولفيد بر روي ساختارهاي مولکولي (تاژک و ساقه) و فيزيولوژي باکتري‌هاي دريازي
  • تاثير تعدادي از عوامل طبيعي و شيميايي بر روي ميکروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل
  • بهينه سازي توليد يک آنتي بادي نوترکيب عليه گيرنده لپتين انساني
  • بررسي اثر مهاري بعضي عوامل برروي فنوتيپ هاي تحت کنترل پديده ي حد نصاب احساس (Quorum sensing)
  • بررسي شدت التهابات دستگاه گوارشي ناشي از H.pylori و ارتباط آن با حضور ژن هاي CagA و VacA به روش PCR
  • مقايسه بين هليکوباکترپيلوري و اشرشياکلي در فعال سازي نوتروفيل¬ها و القاء آپوپتوزيس در لنفوسيتها

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

RssFeed

-->