iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 32026
چاپ
 • بررسي اقتصادي و اجتماعي پارکهاي .....
 • بررسي و مقايسه روشهاي مختلف آمار برداري در .....
 • بررسي جوامع گياهي جنگل .....
 • طرح جنگداري در سري .....
 • تعيين تغييرات استفاده از سرزمين يا کاربرد عکس هاي هوائي و سوابق آماري
 • بررسي زيست محيطي کارخانجات .... در منطقه ......
 • مطالعه تنوع و تراکم و پراکنش پرندگان مهاجر در .....
 • بررسي تجمع زيستي فلزات سنگين در بافتهاي مختلف بدن دو گونه از .....
 •  انزلي با توجه به جياگاه تقريبي آنها در زنجيره غذايي و شرايط زيست محيطي
 • شناسايي مناطق حساس دريايي خليج فارس
 • ارزيابي توان زيست محيطي پارکهاي ملي ....و ..... حصار جهت تهيه طرح تجديد نظر
 • آمايش سرزمين حوزه آبخير ......
 • بررسي و شناسايي پرندگان جوجه آور در .....
 • برسي ميزان جذب سرب هواي تهران توسط گياهان هميشه سبز و تعيين گونه هاي مقاوم تر
 • تجزيه و تحليل (فراکانت) اثرات زيست محيطي آزولا بر اکوسيستم آبي .....
 • بررسي پتانسيل اثرات کاهش از مبداء، بر روي سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري (مطالعه موردي سبزهاي مصرفي شهر ......)
 • بررسي ساختار جوامع بنتيک خليج ....
 • بوم شناسي جمعيتهاي ماهيان رودخانه هاي ...... استان .....
 • تهيه استانداردهاي بهينه براي ساخت باغ وحش ......
 • بررسي هاي زيست محيطي آبزي مهاجر در تالاب..... و خليج .....
 • طراحي ومهندسي و تعيين محدوده تفرجگاهي پارک جنگلي چيتگر
 • بررسي و شناسايي مقدماتي حيات وحش تالابهاي بين المللي .......
 • ارزيابي زيست محيطي تالاب هامون هيرمند جهت پيشنهاد به عنوان پارک ملي
 • بررسي همبستگي پراکندگي جامعه هاي گياهي با پارامترهاي جهت دامنه و ارتفاع از سطح دريا در منطقه اي از استان......
 • ارزيابي زيست محيطي اکولوژيک، اقتصادي، اجتماعي منطقه ......و ...... براي توريسم
 • روشهاي صيد و نشانه گذاري جانوران وحشي
 • بررسي روشهاي جمع آوري و بازيافت پلاستيک و از زباله هاي شهري (مطالعه بر روي شهر .....)
 • سرزمين اقتصادي و اجتماعي پارک ائل گولي (.....)
 • مطالعه و بررسي ايجاد تاسيسات دريافتي زائدات نفتي از کشش ها در بنادر و پايانه هاي نفتي ايران در .....
 • بررسي پراکنش زيستي حيات وحش (پستانداران بزرگ و پرندگان) در زيستگاههاي حوزه شهرستان .....
 • بررسي مسائل عمليات لايروبي در بندر امام خميني (جنبه هاي فني، اقتصادي و زيست محيطي)
 • مطالعه موردي بر روي دي اکسيد گوگرد در بندر .....
 • شناسايي پرندگان تالاب هشيلات و بررسي ارتباط غناي گونه پرندگان (آبزي، کنار آبزي، خشکزي) با بخشهاي مختلف تالاب .....
 • ارزش اقتصادي کالاهاي زيست محيطي (جنگل) در بازار روي توليد
 • بررسي کارآيي سيستم هاي تصفيه پساب صنعتي کارخانه هاي استان ..... (مطالعه موردي در حوزه آبريز .....)
 • مطالعه سيستم بي هوازي براي تصفيه فاضلاب کارخانه ..... .....
 • بررسي منابع آلاينده رودخانه کرج، مطالعه موردي پايين دست سد .....
 • بررسي ساختار بوم سازگان تالاب بين المللي .....
 • بوم شناسي زيستگاه تاس ماهي ايراني در حوزه آبخيز رودخانه .....
 • شناسايي و بوم شناسي ناجور پايان حوزه آبخيز درياي.....
 • بررسي اثرات زيست محيطي توسعه برآلودگي منابع آب و خاک حوزه آبخيز تجن در استان ..... به روش تحليلي
 • بررسی تاثیر عوامل زیست محیطی نظیر افزایش تراکم کشت تخم و لارو فیل ماهیان حاصل از تکثیر مصنوعی در بروز ناهنجاری های مورفولوژی
 • آمايش سرزمين حوزه هاي جنگلي .....
 • ارزيابي زيست محيطي پروژه هاي سه گانه رودخانه چالوس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 • مکان يابي محل مناسب دفن پسماند شهر کرمان با استفاده از GIS
 • بررسي فاضلابهاي کارخانجات شهر صنعتي سمنان و ارائه بهترين روش تصفيه (با مقايسه ساير روشهاي تصفيه فاضلاب)
 • شبيه سازي پخش لکه هاي نفتي در دريا، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي به منظور مديريت و برنامه ريزي کنترل آلودگي نفتي
 • بررسي تغييرات درون گونه اي چنگر (Fulica atra) در تالابهاي با اوضاع بوم شناختي متفاوت شمال کشور
 • بررسي روند تغييرات در تالاب هشيلان طي چند سال گذشته با استفاده از سنجش درو
 • بررسي تنوع و فراواني خفاشهاي استان .....
 • ارزيابي آثار توسعه بر محيط زيست پيرامون درياچه اروميه با استفاده از مدل تخريب
 • پويايي شناسي جمعيت بز و پازن (carpa aegagrus)   در پارک ملي ......
 • بررسي و مقايسه کيفيت هوا در شهرهاي تهران و اصفهان و ارائه راهکارهايي جهت بهبود آن
 • پويايي شناسي جمعيت قوچ و ميش .........Covis orientalis orientalis)  در پارک ملي ......
 • بررسي عوامل موثر بر پراکنش سمداران پارک ملي ....
 • بررسي آرايه شناختي يوزپلنگ آسيايي
 • مطالعه اثر مواد حفاظتي در التيام زخمهاي حاصل از صدمات مکانيکي در درختان کاج و چنار
 • مطالعه بوم شناختي و ارزيابي مقدماتي زيستگاه زمستان گذراني درناي سيبري در ايراني ......
 • مطالعات زيست محيطي در جهت انتخاب محل مناسب براي دفن زباله هاي شهر......
 • برآورد ظرفيت برد تغذيه اي زيستگاه آهو در پارک ملي .....

•   بررسي امکان ايجاد کريدورز يستگاهي علفخواران بزرگ بين پناهگاههاي حيات وحش .... و .... از ديدگاه Landscape Ecology

•        ارزيابي آثار توسعه بر محيط زيست استان .... با کاربرد مدل تخريب

•        مطالعات بوم شناختي و زيستي آهوي دشت ....

•        بررسي کيفيت و مدلسازي بار آلودگي رواناب شهر....

•        مکان يابي فضاي سبز برون شهري شهرستان ... با استفاده از GIS

•        بررسي غلظت فلزات سنگين (روي، مس، آهن، کروم، سرب) بر رسوبات سطحي سواحل ....

•        بررسي مديريت مواد زائد جامد در صنايع خودروسازي کشور (مطالعه موردي واحد تکميلي و تزئيني .....)

•        ارزيابي اثرات توسعه مناطق نفتي بر محيط زيست دريايي .....- مطالعه موردي جزيره .....

•        توسعه GIS به منظور ارزيابي زيست محيطي آثار توسعه به صورت خودکار

•        بررسي پويايي شناسي جمعيت قوچ و ميش ارمني منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش انگوران استان .....

•        مدلسازي آلاينده هاي هوا به کمک نرم افزار CDM (مطالعه موردي ......

•        بررسي ميزان خوراکوري تالابها جهت مديريت و برنامه ريزي تالابهاي غني شده با کاربرد نمايشي مدل PAMOLARE مطالعه موردي ....

•        بررسي روابط بوم شناختي سه گونه از پرندگان کنار آبزي شامل خرچنگ خوار، صدف خوار و گيلانشاه با ارگانيسم هاي بستر در منطقه .....

•        بررسي و منشاء يابي منابع آلاينده در حوزه آبخيز رودخانه سياهرود در استان .....

•        ارزیابی زیستگاه زاد آوری یوزپلنگ آسیایی در ذخیره گاه زیست ....

•        شناسایی گونه های جوندگان و تعیین پراکنش آنها در ذخیره گاهها زیست سپهر .....

•        بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه . .....

•        بررسی امکان بازیافت مواد از زباله شهری ..... و ارائه الگوی اجرایی

•        اثر تغییر کاربری بر کیفیت آب کرخه با استفاده از دور کاوی (R-S)

•        بررسی امکان سنجی پردازش و بازیافت PET از زباله های شهری

•        پهنه بندی و تعیین درجه حساسیت زیست محیطی سواحل استان .....

•        ارزيابي عملكرد زيست محيطي بر اساس استاندارد ايزو 14031

•        بررسي عوامل تهديد كننده گونه شنگ (Lutra lutra) در رودخانه جاجرود در استان.....

•        ارزيابي كرانه ساحلي استان ...... با توجه به معيارهاي حفاظتي مناطق ساحلي- دريايي كشور به منظور شناسايي مناطق تحت حفاظت

•        بررسي تغييرات غلظت عناصر سنگين در اراضي مجاور شركت ......

•        مكان يابي محل دفن بهداشتي مواد زائد جامد شهر كرج بوسيله فرايند تحليل سلسله مراتبي و GIS

•        مديريت پسماندهاي صنعتي شهرك صنعتي....

•        مكان يابي ايستگاههاي انتقال پسماند جامد شهري با توجه به روند رشد شهر

•        مقايسه روشهاي مختلف پهنه بندي مناطق آلاينده آب (حوضه ......)

•        بررسي ميزان باقيمانده آفت كش ديازيتون و كود نيترات مصرفي كشاوري در آبهاي زيرزميني شهرستان محمود ّآباد و تطبيق با مدل ....

•        ارزشگذاري اقتصادي ارزش تفرجي تالاب .....

•        پيشنهاد حريم زيست محيطي براي سواحل جنوبي درياي خزر ...

•        تعيين توان و برنامه گردشگري پايدار در خليج ........

•        بررسي ساختار و مقايسه تغييرات وسعت رويشگاه ....

•        مكانيابي نيروگاه حرارتي بر اساس معيارهاي ....

•        بررسي كمي و كيفي زباله خانگي در منطقه .....

•        ارزشگذاري اقتصادي منابع خاك زاگرس ...

•        ازرشگذاري اقتصادي اكوسيستم هاي جنگلي زاگرس در كاهش رواناب...

•        مکان یابی به منظور حفاظت بیرونی سرو حفره ای از طریق ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE)

•        انتخاب شناساگرهای حدود قابل قبول تغییر در فعالیت های تفرجی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ....

•        تدوین معیارهای زیست محیطی برای گزینش لکه حفاظتی در جنگل های خزری

•        پهنه بندی گردشگری متکی به طبیعت مبتنی بر معیارهای زیست محیطی

•        امکان سنجی بازیافت از زباله های شهری (منطقه 7 شهرداری کرج)

•        انتخاب سیستماتیک لکه های حفاظتی استان گلستان با استفاد از روش نظام ارزیابی و اولویت بندی حفاظت (CAPS)

•        طرح ریزی محیط زیستی جزیره هنگام برای حفاظت و گردشگری با ارزیابی چند معیاره مکانی

•        شیوه سازی و پیش بینی سرنوشت دیازیتون در رودخانه ....

•        بررسی عوامل موثر بر تعیین مطلوبیت زیستگاه کمرکلی جنگلی در جنگل ......

•        بررسی الگوی پراکنش و فراوانی جامعه پرندگان در نیمرخ شمالی ........

•        ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری

•        تهیه نقشه واحدهای زیستگاهی جهت مطالعات حیات وحش در جنگل .....

•        شناسایی و بررسی مقایسه ای پراکنش شکمپایان در جنگل های مانگرو .... ....( مطالعه موردی: رویشگاه ....)

•        بوم شناسی مقدماتی افعی در پارک ملی ...

•        مسیر یابی شبکه جاده ای بر اساس پارامترهای بوم شناسی سیمای سرزمین

•        بهره گیری از مکانیسم توسعه پاک (CDM) به منظور مدیریت انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت قند (نیشکر .....)

•        طرح ریزی محیط زیستی تالاب چغاخور برای حفاظت و گردشگری چند معیاره مکانی

•        بررسی باقیمانده فلزات سنگین شاخص آلودگی نفتی در رسوبات رویشگاه و کالبد درختان حرا در جنگل های مانگرو استان .....

•        نگهداری و بررسی امکان تکثیر در اسارت افعی دماوندی و افعی زنجانی

•        بررسی تاثیر حاشیه بر غنا و فراوانی جامعه پرندگان در اثر طبیعی ملی خشکه داران

•        بررسی آثار آلودگی قلزات سنگین پساب کشتی سازی صدرا بر تنوع و فراوانی جوامع ماکروبنتیک سواحل جزیره صدرا با تاکید بر شکمپایان

•        بررسی مقدکاتی وضعیت گونه راکون به عنوان یک گونه مهاجم جدید برای ایران

•        شناسایی معیارها و شناساگرهای طبیعت گردی پایدار در مناطق تحت حفاظت( پناهگاه حیات وحش.....)

•        ارزیابی ریسک محیط زیستی خط لوله گاز عسلویه- بندر عباس به روش نمایه سازی

•        بررسی اثر باطله ی کارخانه ی تغلیظ مجتمع مس میدوک بر آلودگی آب های زیرزمینی پایین دست منطقه

•        بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و اکسید مس در گونه های گیاهی چچم، کاهو و گندم

•        بررسی نقش ریشه پایان Cirripedia; Crustacea. Species: Ballanus improvises Darwin در جذب فلزات سنگین نیکل و وانادیوم( مطالعه موردی: .........)

•        بررسی تبارشناسی، تنوع ژنتیکی و تحلیل ریخت سنجی جمجمه ای پلنگ ایرانی

•        مکان یابی استقرار زیستگاه های مصنوعی دریایی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی( مطالعه موردی: آبسنگ های مرجانی ......)

•        مدیریت پسماندهای عفونی بیمارستان های شهر.....( مطالعه موردی: بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران)

•        بررسی و مقایسه ی عادات غذایی ..... آسیایی در دو پناهگاه حیات وحش نایبندان و دره انجیر استان......

•        مقایسه ارزیابی زیستگاه با استفاده از روش های مدل خطی تعمیم یافته و تجزیه و تحلیل فاکتورهای آشیان بوم شناختی برای ......

•        ارزیابی سرزمین برای حفاظت از عرصه های طبیعی دارای ارزش معنوی (مطالعه موردی: ......)

•        گردشگري پايدار محيط زيستي در چشمه هاي آب گرم دامنه شمالي سبلان با تعيين حد آستانه تغيير

•        استفاده از متد پاپيوني در تطبيق ارزيابي زيست محيطي پرو‍‌‌‌‌ژه خط لوله گاز عسلويه- بندر عباس و مقايسه نتايج حاصله با متد ماتريس لئوپولد

•        ويژگي هاي مكان هاي فعاليت خوك وحشي در بخش گرازين، جنگل آموزشي و پژوهشي ....

•        تاثیر حضور و عدم حضور خشکه داران بر غنا و فراوانی پرندگان( مطالعه موردی: جنگل ....)

•        بررسی ترکیب شیمیایی و شناسایی منشا ذرات معلق( pM10)در شهر .....

•        ارزیابی تغییرات پوشش/ کاربری شهرستان طالقان با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین

•        بررسی ساختار ژنتیکی و تحلیل ریخت سنجی جمجمه گور ایرانی در ذخیره گاه زیست کره ی توران و منطقه حفاظت شده ی ....

•        مقایسه غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، جیوه و آرسنیک دربرنج استان های ....، .... و نمونه های برنج وارداتی

•        پیشنهاد مناسب ترین یگان سرزمین برای ارزیابی ریسک محیط زیستی خطوط انتقال گاز( مطالعه موردی: .....)

•        ارائه بهترین مدیریت لجن های اسیدی کارخانجات تصفیه دوم روغن با استفاده از نرم افزار IWEM( مطالعه موردی: شهرک صنعتی ..... شهرستان ...)

•        بررسی تاثیر فرم شهری بر آلودگی صوتی با استفاده از GIS در شهر.....

•        بررسی احتمال آمیزش سگ و گربه در استان همدان با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره در ارتباط با حملات اخیر گرگ و یا سگ گرگ به انسان

•        کاهش BOD،COD، نیتروژن و فسفر از فاضلاب شهری با استفاده از گیاه سنبل آبی

•        مطالعه عوامل موثر بر انتشار و فراوانی شوکا در جنگل های هیرکانی: مطالعه موردی: جنگل .....


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->