iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 21106
چاپ
 • بررسي اقتصادي و اجتماعي پارکهاي خزانه فرح آباد و آريامهر
 • بررسي و مقايسه روشهاي مختلف آمار برداري در جنگل خيرودکنار (سري پاتم)
 • بررسي جوامع گياهي جنگل خيرودکنار سري پاتم
 • طرح جنگداري در سري پاتم (جنگل خيرودکنار)
 • تعيين تغييرات استفاده از سرزمين يا کاربرد عکس هاي هوائي و سوابق آماري
 • بررسي زيست محيطي کارخانجات گچ در منطقه رباط سفيد (مشهد)
 • مطالعه تنوع و تراکم و پراکنش پرندگان مهاجر در تالاب گميشان
 • بررسي تجمع زيستي فلزات سنگين در بافتهاي مختلف بدن دو گونه از ماهيان غالب تالاب انزلي با توجه به جياگاه تقريبي آنها در زنجيره غذايي و شرايط زيست محيطي
 • شناسايي مناطق حساس دريايي خليج فارس
 • ارزيابي توان زيست محيطي پارکهاي ملي خجيرو سرخه حصار جهت تهيه طرح تجديد نظر
 • آمايش سرزمين حوزه آبخير اهر چاي عليا
 • بررسي و شناسايي پرندگان جوجه آور در تالاب انزلي
 • برسي ميزان جذب سرب هواي تهران توسط گياهان هميشه سبز و تعيين گونه هاي مقاوم تر
 • تجزيه و تحليل (فراکانت) اثرات زيست محيطي آزولا بر اکوسيستم آبي تالاب انزلي
 • بررسي پتانسيل اثرات کاهش از مبداء، بر روي سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري (مطالعه موردي سبزهاي مصرفي شهر تهران)
 • بررسي ساختار جوامع بنتيک خليج گرگان
 • بوم شناسي جمعيتهاي ماهيان رودخانه هاي سردابرود وچالوس استان مازندران
 • تهيه استانداردهاي بهينه براي ساخت باغ وحش در تهران
 • بررسي هاي زيست محيطي آبزي مهاجر در تالاب ميانکاله و خليج گرگان
 • طراحي ومهندسي و تعيين محدوده تفرجگاهي پارک جنگلي چيتگر
 • بررسي و شناسايي مقدماتي حيات وحش تالابهاي بين المللي آجي گل و آلما گل
 • ارزيابي زيست محيطي تالاب هامون هيرمند جهت پيشنهاد به عنوان پارک ملي
 • بررسي همبستگي پراکندگي جامعه هاي گياهي با پارامترهاي جهت دامنه و ارتفاع از سطح دريا در منطقه اي از استان فارس
 • ارزيابي زيست محيطي اکولوژيک، اقتصادي، اجتماعي منطقه شرق گيلان ناحيه 2 گيلان و مازندران (لاهيجان) براي توريسم
 • روشهاي صيد و نشانه گذاري جانوران وحشي
 • بررسي روشهاي جمع آوري و بازيافت پلاستيک و از زباله هاي شهري (مطالعه بر روي شهر تهران)
 • سرزمين اقتصادي و اجتماعي پارک ائل گولي (تبريز)
 • مطالعه و بررسي ايجاد تاسيسات دريافتي زائدات نفتي از کشش ها در بنادر و پايانه هاي نفتي ايران در خليج فارس
 • بررسي پراکنش زيستي حيات وحش (پستانداران بزرگ و پرندگان) در زيستگاههاي حوزه شهرستان بيرجند
 • بررسي مسائل عمليات لايروبي در بندر امام خميني (جنبه هاي فني، اقتصادي و زيست محيطي)
 • مطالعه موردي بر روي دي اکسيد گوگرد در بندر امام خميني (ره)
 • شناسايي پرندگان تالاب هشيلات و بررسي ارتباط غناي گونه پرندگان (آبزي، کنار آبزي، خشکزي) با بخشهاي مختلف تالاب هشيلان
 • ارزش اقتصادي کالاهاي زيست محيطي (جنگل) در بازار روي توليد
 • بررسي کارآيي سيستم هاي تصفيه پساب صنعتي کارخانه هاي استان گيلان (مطالعه موردي در حوزه آبريز تالاب انزلي)
 • مطالعه سيستم بي هوازي براي تصفيه فاضلاب کارخانه الکل سازي بيدستان
 • بررسي منابع آلاينده رودخانه کرج، مطالعه موردي پايين دست سد اميرکبير
 • بررسي ساختار بوم سازگان تالاب بين المللي آلا گل
 • بوم شناسي زيستگاه تاس ماهي ايراني در حوزه آبخيز رودخانه باهوکلات بلوچستان
 • شناسايي و بوم شناسي ناجور پايان حوزه آبخيز درياي خزر
 • بررسي اثرات زيست محيطي توسعه برآلودگي منابع آب و خاک حوزه آبخيز تجن در استان مازندران به روش تحليلي
 • بررسی تاثیر عوامل زیست محیطی نظیر افزایش تراکم کشت تخم و لارو فیل ماهیان حاصل از تکثیر مصنوعی در بروز ناهنجاری های مورفولوژی
 • آمايش سرزمين حوزه هاي جنگلي ارسباران
 • ارزيابي زيست محيطي پروژه هاي سه گانه رودخانه چالوس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 • مکان يابي محل مناسب دفن پسماند شهر کرمان با استفاده از GIS
 • بررسي فاضلابهاي کارخانجات شهر صنعتي سمنان و ارائه بهترين روش تصفيه (با مقايسه ساير روشهاي تصفيه فاضلاب)
 • شبيه سازي پخش لکه هاي نفتي در دريا، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي به منظور مديريت و برنامه ريزي کنترل آلودگي نفتي
 • بررسي تغييرات درون گونه اي چنگر (Fulica atra) در تالابهاي با اوضاع بوم شناختي متفاوت شمال کشور
 • بررسي روند تغييرات در تالاب هشيلان طي چند سال گذشته با استفاده از سنجش درو
 • بررسي تنوع و فراواني خفاشهاي استان چهارمحال بختياري
 • ارزيابي آثار توسعه بر محيط زيست پيرامون درياچه اروميه با استفاده از مدل تخريب
 • پويايي شناسي جمعيت بز و پازن (carpa aegagrus)   در پارک ملي خجير
 • بررسي و مقايسه کيفيت هوا در شهرهاي تهران و اصفهان و ارائه راهکارهايي جهت بهبود آن
 • پويايي شناسي جمعيت قوچ و ميش البرز مرکزي Covis orientalis orientalis)  در پارک ملي خجير
 • بررسي عوامل موثر بر پراکنش سمداران پارک ملي کلاه قاضي
 • بررسي آرايه شناختي يوزپلنگ آسيايي
 • مطالعه اثر مواد حفاظتي در التيام زخمهاي حاصل از صدمات مکانيکي در درختان کاج و چنار
 • مطالعه بوم شناختي و ارزيابي مقدماتي زيستگاه زمستان گذراني درناي سيبري در ايراني (فريدونکار)
 • مطالعات زيست محيطي در جهت انتخاب محل مناسب براي دفن زباله هاي شهر ساري
 • برآورد ظرفيت برد تغذيه اي زيستگاه آهو در پارک ملي کلاه قاضي

 

 •             بررسي امکان ايجاد کريدورز يستگاهي علفخواران بزرگ بين پناهگاههاي حيات وحش موته و قميشلو از ديدگاه Landscape Ecology          
 •             ارزيابي آثار توسعه بر محيط زيست استان همدان با کاربرد مدل تخريب        
 •             مطالعات بوم شناختي و زيستي آهوي دشت سهرين        
 •             بررسي کيفيت و مدلسازي بار آلودگي رواناب شهر .....     
 •             مکان يابي فضاي سبز برون شهري شهرستان کرج با استفاده از GIS           
 •             بررسي غلظت فلزات سنگين (روي، مس، آهن، کروم، سرب) بر رسوبات سطحي سواحل بندرعباس        
 •             بررسي مديريت مواد زائد جامد در صنايع خودروسازي کشور (مطالعه موردي واحد تکميلي و تزئيني ايران خودرو)
 •             ارزيابي اثرات توسعه مناطق نفتي بر محيط زيست دريايي خليج فارس- مطالعه موردي جزيره سيري         
 •             توسعه GIS به منظور ارزيابي زيست محيطي آثار توسعه به صورت خودکار   
 •             بررسي پويايي شناسي جمعيت قوچ و ميش ارمني منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش انگوران استان زنجان  
 •             مدلسازي آلاينده هاي هوا به کمک نرم افزار CDM (مطالعه موردي مجتمع فولاد مبارکه اصفهان              بررسي ميزان خوراکوري تالابها جهت مديريت و برنامه ريزي تالابهاي غني شده با کاربرد نمايشي مدل PAMOLARE مطالعه موردي تالاب انزلي

            بررسي روابط بوم شناختي سه گونه از پرندگان کنار آبزي شامل خرچنگ خوار، صدف خوار و گيلانشاه با ارگانيسم هاي بستر در منطقه هنديجان


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->