iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 17423
چاپ

محاسبه اندازه نمونه

5% مقدار رایجی است

%

حاشیه خطا میزان خطایی است که شما میتوانید تحمل کنید . اگر 90% از پاسخ دهندگان جواب بلی بدهند و 10% جواب خیر ، در مقایسه با زمانی که به نسبت 50-50 با 45-55 جواب دهند شما توان تحمل خطای بالاتری دارید .

حاشیه خطای کمتر نیازمند اندازه نمونه بزرگتری است.

90% ، 95% و 99% انتخابهای رایجی هستند.

 

%

سطح اطمینان ، میزان عدم اطمینانی است که شما میتوانید تحمل کنید . تصور کنید 20 سئوال بلی - خیر در پرسشنامه خود دارید . در سطح اطمینان 95% برای هر یک از سئوالات شما انتظار دارید که تعداد افرادی که پاسخ بلی میدهند بیش از حاشیه خطا از پاسخ صحیح خطا از پاسخ درست فاصله داشته باشد . پاسخ صحیح درصدی است که میتوانید با مصاحبه جامع با هر فرد بدست آورید .

سطح اطمینان بیشتر نیازمند اندازه نمونه بزرگتری است.

در مورد جامعه نامحدود 20000 استفاده کنید.

چه تعداد از افراد وجود دارند که میتوانید به عنوان نمونه آنها را برگزینید . اندازه نمونه در تعداد جامعه بیش از 20000 نفر تغییر نمیکند که به آن جامعه نا محدود گفته می شود .

این مقدار را 50% انتخاب کنید.

%

برای هر سئوال انتظار دارید که پاسخ چه باشد ؟ اگه نمونه به شدت به یک سمت اریب است ، احتمالا جامعه شما نیز اریب است . اگر شما این مساله را نمیدانید 50% را استفاده کنید که بزرگترین اندازه نمونه را به شما میدهد.

اندازه نمونه پیشنهادی شما :

377

این حداقل اندازه توصیه شده برای نمونه گیری است. اگر اندازه بزرگتری را انتخاب کنید و یا از همه جامعه پاسخ جمع آوری کنید ، قطعا پاسخ صحیح تری به دست خواهید آورد.

سناریوهای جایگزین

با اندازه نمونه :
حاشیه خطای شما :
9.78%
6.89%
5.62%
با سطح اطمینان :
اندازه نمونه پیشنهادی :
267
377
643


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->