بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 14171
چاپ

       « اقداپژوهي در برنامه هاي پيش از خدمت و ضمن خدمت آموزش حرفه اي ، به ويژه در تربيت معلمان ، داراي كاربردهاي وسيعي است .

اخيراً دامنهي آن ، ساير مشاغل مثل حرفههاي بهداشتي، ‌خدماتي ، نظامي ، مدني و نيز مواردي همچون امور مذهبي و سياسي را در برگرفته است. در برخي موارد ، از اقدامپژوهي مبنايي براي اقدام مشاركتي در راه اصلاحات اجتماعي و نوآوريهاي فرهنگي استفاده ميشود . به علاوه ، اقدامپژوهي به عنوان شكلي با ارزش از پيشرفت فردي و اجتماعي ، براي جوانان و بزرگسالان در محيطهاي آموزشگاهي و اجتماعي ،‌ مورد توجه قرار مي گيرد .»

 

 

       فكر نو و كارساز بايد از ذهن خود معلمان تراوش كند ؛ به عبارت ديگر اگر قرار باشد در عالم معلمي كاري كارستان و درخور توجه صورت گيرد ، تفكر و فلسفهي آن بايد در درجه نخست بر شاخسار انديشهي معلمان جوانه زند و رشد كند. اگر پژوهشهاي دانشگاهي فراواني در زمينهي تعليم و تربيت انجام دهيم ، ولي نتوانيم نتايج و يافتههاي آن را براي معلمان قابل درك سازيم و دانش تربيتي را در وجود آن متمكّن كنيم ، اين پژوهشها عليرغم اهميت و ارزش فراوان خود تحول كارسازي در انديشه و عمل معلمان ايجاد نخواهد كرد . امّا اقدامپژوهي كه پژوهشي براي ارتباط يافته هاي يك پژوهشگر و كاربست آن در محيط كاري او است اين امكان را فراهم مي آورد كه تحول كارسازي در فكر و عمل معلّمان ايجاد شود .

آمادگي هاي لازم پيش از انجام پژوهش

       براي انجام هر پژوهش ، لازم است پژوهشگر از آمادگيهاي لازم و مقدماتي خاصي برخوردار باشد كه پژوهش در عمل نيز از اين مسأله مستثني نيست . در اين مبحث بطور خلاصه به چند نمونه از آمادگيهاي لازم پيش از اقدام پژوهي اشاره ميشود .

الف : گروههاي كاري و مرتبط با شما :

      برخي از گروههايي كه ممكن است معلم پژوهنده به ارتباط با آنان نياز داشته باشد عبارتند از :

1-  مشاركت كنندگان : مانند كاركنان محل خدمت شان ، شاگردان مدرسهاي كه در آن كار مي كنيد ، اولياي دانشآموزان و .

2-  دوستان نقاد شما : گروه موثر ديگري هستند كه لازم است با آنان در ارتباط باشيد . نقادي        ميتواند هم توسط شخص پژوهنده و هم توسط همكاران ، مديريت ، معاونت مدرسه و  انجام گيرد .

3-  استادان يا راهنمايان شما : گروه ديگري هستند كه ميتوانند شما را در رسيدن به هدف يعني تغيير وضع موجود و نامطلوب ياري دهند .

4-  همكاران پژوهشگر شما : برخي از افراد نيز همچون شما به حل مسأله يا تغيير وضع نامطلوب موجود علاقمند هستند ، پس بايد بكوشيد در ارزيابي چگونگي پيشرفت و يافتههاي خود از نظريات و افكار آنان بهرهمند شويد .

5-   گروه ارزياب : شامل كساني است كه به كار شما اعتبار مي بخشند . اين افراد كه مي توانند با انتقادها و ارزيابيهاي خود شما را راهنمايي كنند ، ممكن است همكاران شما و مشاركت كنندگان در اجراي پژوهش باشند .

 ب : توسعهي مهارتهاي فردي :

      در اينجا مهارتها و ويژگيهايي وجود دارد كه به شخص معلم پژوهنده مربوط ميشود ؛ او بايد در انجام پژوهش ، از اين مهارتها و ويژگيها برخوردار باشد و آنها را به كار بندد . برخي از اين مهارتها و ويژگيها عبارتند از :

1-  مهارت گوش دادن : سعي كنيد بيشتر از آنچه حرف مي زنيد گوش دهيد و سخناني را كه در يك جمع در رابطه با مسأله يا مشكل شما به ميان ميآيد ، ضبط و آنرا بازبيني نماييد .

2-  مهارت در مديريت : لازم است با اصول و روشهاي درست مديريت آشنايي داشته باشيد .     وقتشناسي ، شركت منظم در جلسات و احترام به حرفهاي ديگران از جمله اين مهارتهاست . پس ابتدا خود و سپس ديگران را اداره كنيد .

3-  مهارت در همكاري و مشاركت : پژوهش در عمل مستلزم آن است كه خود را عضوي از يك گروه بدانيد و كار خويش را براساس اين تفكر پيريزي كنيد .

4-  توجه به گوناگوني انديشهها و رفتارها : افراد با يكديگر تفاوت دارند و زمينههاي فكري و عملي آنان نيز متفاوت است پس بايد سعي كنيد در تحقيق خود از افكار و نظريات همهي كليه افراد بهره گيريد و آنها را به كار بنديد .

5-  تقويت اراده و اعتمادبهنفس : پژوهش هميشه با مشكلات و موانعي همراه است پس هيچ گاه از كلمهي «نميتوانم» استفاده نكنيد ؛ خواستن توانستن است .

ج : ملاحظات عملي

      پژوهشگر علاوه بر توجه به مهارتهاي لازم براي ايجاد ارتباط ميان افراد ، بايد پيش از طراحي تحقيق و اجراي آن ملاحظات عملي ديگري را نيز مدنظر داشته باشد كه اين ملاحظات عبارتند از :

1-  نقش پژوهشگر : پژوهنده بايد اعتماد كساني را كه با آنان كار مي كند ، نسبت به خود جلب نمايد تا افراد در برابر او احساس بيگانگي نكنند ؛ طرز پوشيدن لباس ، نوع وسيلهي رفت و آمد، نحوهي سخن گفتن به هنگام مذاكره و همگي ميتواند در افرادي كه با آنان كار ميكنيد تاثيرگذار باشد و پژوهش را به سمت و سويي خاص سوق دهد .

2-  شناسايي گروههاي ذينفع : بايد همهي گروههاي ذينفع در پژوهش را در سازمان ، نهاد يا گروهي كه با آنها كار مي كنيد شناسايي نماييد و بكوشيد همهي آنها چنين احساس كنند كه در صورت همكاري با شما و تغيير وضع موجود و نامطلوب ، منافع آنان تأمين خواهد شد .

3-  شناسايي افراد متنفذ : در همهي گروهها ، سازمانها و نهادها و افرادي وجود دارند كه بيش از ديگران داراي نفوذ هستند و ميتوانند اطلاعات مناسب و دقيقي در اختيار محقق قرار دهند .      بيتوجهي به اين افراد ممكن است مانع پيشرفت كارها شود .

4-  ايجاد تصويري روشن از موقعيتها : گاهي پژوهشگران به علت عدم آگاهي از وضعيت و موقعيت محيط كار دچار شكست ميشوند پس لازم است پيش از آغاز كار تصوير روشني از تاريخچه و وضعيت افراد و كار خود ترسيم كنيد .به عنوان نمونه اگر فرد مورد مطالعه دانشآموز باشد اين تصوير شامل مواردي همچون پيشينهي تحصيلي دانش آموز ، وضعيت خانوادگي او ، گروههاي مرتبط ، مشكلات و امكانات موجود و 

 د : روابط انساني و مراعات اخلاق :

      از آنجا كه در پژوهشهاي علوم رفتاري محور پژوهش انسان است ، از اين رو ضرورت  دارد معلم پژوهنده مسايل اخلاقي و روابط انساني خاصي را در محيط كار خود رعايت كند كه عبارتند از :

1-  ضرورت مذاكره با مسئولان : لازم است مسئولين رده بالاي محيطي را كه در آن به تحقيق خواهيد پرداخت ، در جريان كار تحقيق بگذاريد .

2-  رازداري در ارايهي گزارش : حفظ اسرار مربوط به اطلاعات جمعآوري شده ، هويت اشخاص و مكان ، دادهها و آمار و ارقام ، وظيفهي هر معلم پژوهنده است .

3-  حفظ حق همكاري نكردن ديگران : اگر فرد يا گروهي مايل به همكاري نباشد ، محقق نمي تواند مشكل آنان را حل كند و اصولاً در چنين شرايطي محقق مخير نيست كه تحقيق را ادامه دهد .

4-   حفظ اعتماد:  اعتماد گروهكاري را به خود جلب نماييد و از سوءتفاهمات درامر پژوهش بپرهيزيد .

5-   آگاه سازي ديگران : شركت كنندگان را از آنچه كه در جريان پژوهش براي شما اتفاق مي افتد آگاه كنيد .

 

مراحل يا چرخه ي پژوهش در عمل

 

      پژوهش در عمل همانند هر پژوهش دانشگاهي و علمي داراي مراحل و چرخههايي است كه معلم پژوهنده بايد آنها را رعايت كند . اگرچه اين روش در برخي از اين چرخهها با پژوهشهاي دانشگاهي نقاط مشتركي دارد . امّا با توجه به «مارپيچي» يا «دوري بودن» آن ، محقق مجاز است   روشهاي مختلفي را در ارايهي  گزارش خود انتخاب نمايد .

ديدگاه پژوهشگران و انديشمندان دربارهي چرخهي پژوهش در عمل :

جين مك نيف ( JEAN  MCNIFF )

      او در كتاب اقدامپژوهي (action research) چرخهي پژوهش در عمل را به سه مرحلهي عمده تقسيم مي كند . 1-  تشخيص (طراحي)  2- تغيير (اجرا)    3- ارزيابي (ارزشيابي) 1

به اين معنا كه پژوهشگرِ عمل ، مسألهاي را تشخيص ميدهد ، تلاش ميكند وضع نامطلوب (مسأله) را تغيير دهد و اين تغيير را ارزيابي علمي كند ؛ اگر نتيجه مثبت بود كار را ادامه ميدهد و در غير اين صورت به راههاي ديگري ميانديشد . برخي از پژوهشگران به مراحل فوق ، مرحلهي ديگري افزوده و چرخهي پژوهش در عمل را به چهار مرحلهي آمادگي ، تشخيص ، تغيير و ارزيابي تقسيم كرده اند . ([2])ارنست تي استرينگر ( Ernest T.Stringer )

      او در كتاب تحقيق عملي(Action research)چرخهي پژوهش درعمل رابهسه مرحلهي عمده تقسيم مي نمايد :    1- نگاه كنيد (شناسايي وضع موجود)         2- فكر كنيد (تفسير و توضيح)          

3- عمل كنيد (حل مشكلات ساده) [3] 

      بطور كلي اكثر انديشمندان پژوهشي در حوزهي تعليم و تربيت مراحل نهگانه را براي چرخهي اقدامپژوهي پيشنهاد ميكنند كه اين چرخهي نهگانه از تلفيق سه مرحلهي فوق اتخاذ شده است .

مراحل نهگانهي چرخهي پژوهش در عمل : ([4])

1-    مشخص كردن موضوع و عنوان پژوهش (موضوع)

2-    توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسأله (بيان مسأله)

3-    گردآوري اطلاعات (شواهد 1)

4-    تجزيه و تحليل و تفسير دادهها

5-    انتخاب راه جديد موقتي

6-    اجراي طرح جديد و نظارت بر آن

7-    گردآوري اطلاعات (شواهد 2)

8-    ارزشيابي تاثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن

9-    تجديدنظر و دادن گزارش نهايي يا اطلاع رساني 2

در اين مبحث براي آگاهي معلمان پژوهشگر از چرخهها و مراحل اقدام پژوهي و رعايت اين چرخهها در طرح معلم پژوهنده ، به تعريف و تفسير هر يك از آنها ميپردازيم .

1- مشخص كردن موضوع يا عنوان پژوهش

      نخستين گام در هر پژوهش تعيين موضوع يا زمينهي تحقيق است . هر موضوع اقدامپژوهي در گام نخست بايد داراي ويژگيهايي باشد تا اقدام پژوه بتواند آن  را در عمل پياده نمايد ، اين ويژگيها عبارتند از :

1. با شغل اقدام پژوه در ارتباط باشد . مثال :

چگونه ميتوانم دانشآموز خود را در برقراري ارتباط اجتماعي با ديگر دانشآموزان كلاس و محيط مدرسه ياري دهم . (مناسب)

براي بهبود وضعيت اقتصادي دانشآموزان بيسرپرست چه بايد كرد . (نامناسب)

2. قابل بررسي و تحقيقپذير باشد؛بدين معنا كه وسيع نباشد و منابع اطلاعات در دسترس باشد . مثال:

چگونه توانستم دانشآموزان مقطع دبيرستان را به درس انگليسي علاقمند نمايم . (مناسب)

براي بهبود وضعيت معيشتي معلمان چه بايد كرد . (موضوع نامناسبي است زيرا وسيع است ، قابل بررسي توسط معلم پژوهنده نيست و به امكانات زيادي نياز دارد)

3. مورد علاقه پژوهشگر باشد ؛ موضوع اقدامپژوهي مسألهاي باشد كه معلم بههنگام كار به آن بر     مي خورد و علاقمند است كه آنرا حل نمايد .

4. داراي اهميت باشد؛ به عبارت ديگر كاربردي باشد؛ حل آن پيشرفتي در كار حاصل نمايد و. مثال:

براي كاهش اضطراب امتحان در دانشآموز خود چگونه عمل كردم . (مناسب)

چگونه توانستم طرحي جامع براي اوقات فراغت دانشآموزان تدوين نمايم . (نامناسب است زيرا اهميتي در كلاس درس و محيط كار معلم ندارد.)

5. در توان پژوهشگر باشد ؛ با توجه به امكانات و شرايط موجود و تخصخص معلم پژوهنده قابل بررسي باشد .

مثال : چگونه توانستم با برگزاري امتحانهاي كوتاه مدت هفتگي موجبات پيشرفت دانش‌آموزانم را در درس رياضي فراهم سازم . (مناسب)

       - چگونه ميتوان با تغيير محتواي كتاب درسي ميزان يادگيري را در فراگيران افزايش داد . (نامناسب است زيرا از توان معلم پژوهنده خارج است و با توجه به شرايط كلاس ، زمان و تخصص قابل اجرا نيست.)

6. منابع اطلاعات كافي در اختيار باشد ؛ با توجه به اينكه اطلاعات ، اساس هر پژوهش را تشكيل    ميدهد ، عدم دسترسي محقق به اطلاعات كافي كار تحقيق را دشوار ميكند . منابعي مانند كتاب ، روزنامه ، مجله و بايد در اختيار پژوهشگر باشد .

1-1 راههاي شناخت مسأله يا موضوع پژوهش (منابع مربوط به موضوع پژوهش) :

      شواهد لازم براي مشخص كردن زمينه و موضوع پژوهش را ميتوانيد از منابع ذيل بدست آوريد :

    v     يادداشتهاي روزانهاي كه تفكرات اساسي خود را در آن ثبت ميكنيد يا يادداشتهاي مربوط به فعاليتهاي روزانهي دانشآموزان در دفتر مدرسه .

    v     احساس شما به عنوان يك معلم ؛ احساس مي كنيد كه وضعيت مطلوب نيست و كارها بهخوبي پيش نميرود بنابراين موقعيت بايد تغيير كند .

      v        اسناد و مدارك آموزشي مانند برگههاي امتحاني ، پروندههاي تحصيلي دانشآموزان ، دفتر ثبت نمرات روزانه و .

      v        واكنش يا شكايت مديريت مدرسه‌، والدين دانشآموزان و در جلسات آموزشي مدرسه .

      v        شركت در جلسات ، گردهماييها ، سخنرانيها و  .

2-1 ملاحظات عملي در طرح يك موضوع يا سئوال اقدامپژوهي :

    v     موضوع پژوهش بصورت سئوالي مطرح و از كلماتي مانند چگونه ميتوانم ، چگونه مي توان ، چگونه توانستم و در ابتداي سئوال استفاده شود .

      v        روشن و قابل فهم باشد به عبارت ديگر چند پهلو نباشد مثال :

چگونه ميتوانم مشكل زبان را در دانشآموز خود ، علي ، برطرف نمايم ؟ (نامناسب است زيرا مشخص نيست كه در اين عبارت ، زبان به معني لسان است يا به معني زبان در درس انگليسي يا فارسي)

      v        حداقل بصورت جملهي كوتاه مطرح گردد . مثال :

چگونه  ميتوانم مطمئن باشم روشي را كه دربارهي غيبت دانشآموزانم بكار ميبرم مناسب است و چه راهكارهاي مناسبتري را ميتوانم بكار گيرم ؟ (نامناسب)

چگونه مي توانم علاقمندي به يادگيري درس شيمي را در دانشآموز خود افزايش دهم ؟

چگونه توانستم دانشآموز خود را در يادگيري و درك مفاهيم قرآني تقويت كنم (چگونه توانستم يادگيري و درك مفاهيم قرآني را در دانشآموز خود تقويت نمايم) .

براي كاهش اضطراب امتحان دانشآموز خود چگونه عمل كردم ؟

    v     در طرح پرسش ، از كاربرد اصطلاحات و مفاهيم مبهم  پرهيز شود و در صورت استفاده از چنين اصطلاحات و مفاهيمي ، معناي آن در داخل پرانتز و در مقابل آن اصطلاح ، بهصورت كوتاه ذكر گردد . مثال :

چگونه مشكل فوبياي اجتماعي حامد را حل نمودم ؟ (در اينجا فوبياي اجتماعي به معناي يك بيماري روحي و رواني بايد توضيح داده شود)‌

چگونه توانستم در تدريس مشاركتي تفكر واگرا (حل يك مسأله از چند راه)را جايگزين تفكر همگرا (حل يك مسأله از يك راه)نمايم ؟

      v    حدود مسأله و افرادي كه مسأله به آنها مربوط ميشود مشخص شود . مثال :

چگونه توانستم مشكل انشا نويسي دانشآموز خود

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->