نگارش یافته توسط دستیار محتوای ایران پژوهان مجموعه: بورسهاي تحصيلي خارج از كشور
تعداد بازدید: 160
چاپ

موضوع: مدل سازی تغییر شکل سلول ها

Modelling the deformation of cells

استاد راهنما و مشاور:Dr F Perez-Reche

محدودیت زمانی ندارد

بیشتر...

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->