iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 5660
چاپ

شرایط بورس تحصیلی پذیرفته شدگان دکتری ۹۲ دانشگاه آزاد

متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی پس از قبولی قطعی در دوره دکتری تخصصی می توانند با مراجعه به سایت استخدام اینترنتی دانشگاه نسبت به ارائه درخواست و http://jazb.iau.ir آزاد اسلامی به نشانی انجام مراحل بورسیه خود با توجه به ضوابط اقدام نمایند و از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خودداری کنند.
دانشگاه آزاد اسلامی پس از پایان مهلت مقرر برابر آئین نامه های جاری تقاضاها را مورد رسیدگی قرار داده در صورت انطباق با شرایط، زمان مصاحبه را که منحصراً برای پذیرش بورسیه انجام می گیرد به طریق مقتضی به اطلاع داوطلبان خواهد رساند.
دانشجوی بورسیه مکلف است برابر مقررات در هر یک از واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور بنا به تشخیص شورای بورس سازمان مرکزی دانشگاه بدون عذر و بهانه ای به انجام وظایف دانشگاهی محوله ادامه دهد.مگر آن که قبلاً در مورد محل خدمت او توافق حاصل شده باشد.
تذکر ۱ : کسانی که در استخدام سازمانها یا نهادهای دیگر باشند نمی توانند بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی شوند.
  تذکر ۲ : کلیه دانشجویان دوره دکترای تخصصی آنها که بورسیه می شوند یا بطور آزاد ثبت نام می کنند باید به طور تمام وقت به تحصیل در دوره دکترای اشتغال داشته باشند.
بدین ترتیب برای ثبت نام و اشتغال به تحصیل در دوره دکترای افرادی که در استخدام وزارتخانه ها، سازمانها و (Ph.D) تخصصی ارگانهای مختلف هستند، باید مدارکی مبنی بر مرخصی، مأموریت به
تحصیل یا استعفاء از آن وزارتخانه، سازمان یا ارگان در هنگام ثبت نام ارائه نمایند. مربیان دانشگاه که بعنوان دانشجوی دوره دکترای تخصصی پذیرفته می شوند، می توانند با استفاده از مأموریت تحصیلی با دریافت حقوق و مزایای خود برابر ضوابط، بورسیه واحدهای دانشگاهی محل خدمت خود گردند. ضمناً اینگونه افراد در طول تحصیل نباید هیچگونه مسؤولیتی را در دانشگاه به عهده بگیرند. ساعت تدریس این قبیل افراد (مربیان مأمور به تحصیل) نیز مانند سایر بورسیه ها می باشد. کلیه بورسیه ها باید تعهدنامه لازم را امضاء کنند تا چنانچه در هر مرحله از تحصیل ثابت
شود که ب ه کار اشتغال دارند، دانشگاه حق اخراج و توقف تحصیل آنها را داشته و در صورت اخراج هزینه انصراف را نیز طبق مقررات از آنان دریافت نماید.

منبع: پی اچ دی تست


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->