iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 9139
چاپ

آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود ( بدون آزمون دکتری ۹۳ ) منتشر شد
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد براساس آئین نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری (آئین نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱) برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ اقدام به پذیرش دانشجو نماید.
الف) شرایط عمومی داوطلبین پذیرش بدون آزمون دکتری :
۱- دارا بودن صلاحیت عمومی به تشخیص هیأت مرکزی گزینش دانشجو.
۲- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.
ب) – شرایط اختصاصی داوطلبین دکتری:
۱- داشتن دانشنامه کار‌شناسی ارشد (فوق لیسانس) یا بالا‌تر متناسب با رشته‌های تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج از کشور که به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.
۲- امکان استفاده از این آئین نامه فقط برای متقاضیانی که دوره کار‌شناسی ارشد آن‌ها هم رشته با دوره دکتری مورد تقاضا بوده و یا رشته دوره کار‌شناسی ارشد ایشان حداقل ۸۰% با رشته مورد نظر همپوشانی داشته باشد امکان پذیر است (تشخیص همپوشانی با گروه برگزار کننده دوره دکتری می‌باشد)
۳-دانشجویان فعلی کار‌شناسی ارشد دانشگاه‌ها می‌بایست تا ۳۱/۴/۹۲ دانش آموخته شوند.
۴- موفقیت در یکی از آزمون‌های زبان انگلیسی بشرح ذیل
موفقیت در آزمون ورودی (کتبی و شفاهی)
• داشتن نمره حداقل ۵۰ از آزمون MCHE.
• داشتن نمره حداقل ۵ از آزمون IELTS.
• داشتن نمره حداقل ۴۷۰ از آزمون TOLIMO.
• داشتن نمره حداقل ۴۷۰ از آزمون TOFEL.
تبصره:
داوطلب باید ترجیحاً در هنگام ورود به دوره دکتری مدرک قبولی معتبر که بیش از دو سال از تاریخ اخذ آن نگذشته باشد در یکی از آزمون‌های فوق را ارائه نموده و یا این مدرک را تا زمان ارزیابی جامع ارائه نماید. در غیر اینصورت دانشجو مجوز شرکت در ارزیابی جامع را نداشته و از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
ج) شرایط ویژه ممتاز بودن پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود :
دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره کار‌شناسی ارشد با احتساب نمره پایان نامه (با درجه عالی) جزو رتبه‌های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده، و یکی از شرایط زیر را دارا باشند:
۱- دانشجویان دوره کار‌شناسی ارشد دارای حداقل دو مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی در دوره تحصیلی کار‌شناسی ارشد.
۲- دانشجویان نمونه کشوری در دوره کار‌شناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی در دوره تحصیلی کار‌شناسی ارشد.
۳- رتبه اول المپیاد‌های علمی دانشجویی یا آزمون سراسری کار‌شناسی ارشد (به تأیید سازمان سنجش و آموزش کشور) دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی در دوره تحصیلی کار‌شناسی ارشد.
۴- دانش آموخته رتبه اول در دو دوره کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی، در دوره تحصیلی کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد.
۵- دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش‌آموزی دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی در دوره تحصیلی کار‌شناسی ارشد.
۶- رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کار‌شناسی ارشد با مشارکت حداقل سی و پنج درصد، دارای حداقل یک مقاله مرتبط با رشته تحصیلی، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یا بین المللی در دوره تحصیلی کار‌شناسی ارشد.
سایر شرایط پذیرش: (داشتن تمام شرایط الزامی است).
۱- در زمان شروع تحصیل در دوره دکتری از مقطع کار‌شناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد.
۲- در زمان تقاضا بیش از یکسال از زمان فراغت از تحصیل متقاضی نگذشته باشد.
تبصره: زمان یکسال تا دو سال قابل افزایش است در صورتی که متقاضی حداقل ۳ مقاله پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی نمایه شده معتبر ملی (مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و بین المللی معتبر داشته باشد.
۳- رشته مورد تقاضا برای تحصیل در دوره دکتری باید با رشته کار‌شناسی ارشد متقاضی همخوانی داشته باشد.
د) مراحل اجرایی:

نحوه ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود

۱- ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و داوطلبان برای ثبت نام باید از تاریخ ۱/۰۴/۱۳۹۲ به آدرس اینترنتی http: //golestan. shahroodut. ac. ir مراجعه کرده و گزینه متقاضی شرکت در آزمون را انتخاب نمایند.
۲- داوطلبان باید تمامی مراحل لازم برای ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون را انجام داده و گواهی پذیرش از سیستم دریافت نمایند.
۳- هزینه ثبت نام مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) می‌باشد. مبلغ هزینه باید به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۸۶۱۲۹۸۸۰۰۵ بانک ملی شعبه مرکزی شاهرود به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی شاهرود واریز شود.
نکته مهم: لازم است متقاضی در حین ثبت نام شماره و تاریخ فیش بانکی را در سیستم ثبت کرده و اصل فیش بانکی را به همراه سایر مدارک مورد نیاز از طریق پست پیشتاز به دفتر اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود ارسال نماید.
۴- مهلت ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۱/۴/۹۲ بوده و پس از آن سیستم ثبت نام اینترنتی غیر فعال می‌گردد.
۵- داوطلبان باید اصل مدارک مورد نیاز را با پست پیشتاز به آدرس: شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دبیرخانه مرکزی (لطفاً روی پاکت عنوان مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری، و نام رشته-گرایش، دفتر استعدادهای درخشان ذکر شود) – صندوق پستی: ۳۱۶- کدپستی: ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱ ارسال نمایند به گونه‌ای که این مدارک حد اکثر تا ۳۱/۵/۹۲ دریافت گردد. لطفا رسید پستی را برای اطمینان از دریافت مدارک ارسالی نزد خود نگاه دارید.
توجه: به مدارکی که بعد از تاریخ ۳۱/۵/۹۲ دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره ۱) داوطلبین گرامی توجه نمایند که تا مهلت زمانی ۳۱/۴/۹۲ ثبت نام خود را قطعی نمایند؛ زیرا انجام ثبت نام پس از تاریخ فوق امکان پذیر نمی‌باشد.
تبصره ۲) درخواست ثبت نام بصورت غیر اینترنتی امکان پذیر نمی‌باشد.
تبصره ۳) مدارک ارسالی داوطلبان و وجه پرداختی آن‌ها به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.
ه) مدارک مورد نیاز:
۱- تصویر کارت ملی (پشت و رو) و تصویر شناسنامه متقاضی.
۲- دو قطعه عکس ۴×۳ همانند و جدید از متقاضی با ذکر مشخصات در پشت آن‌ها.
۳- تصویر گواهی کار‌شناسی و کار‌شناسی ارشد متقاضی که معدل هر مقطع در آن‌ها ذکر شده باشد. ضمنا، کلیه دانشجویان متقاضی (دکتری بدون آزمون) باید تأیید اتمام دوره کار‌شناسی ارشد (فرم شماره ۲) را ضمیمه نمایند. همچنین ارسال ریز نمرات واحدهای گذرانیده شده (به صورت رسمی و یا به صورت تایپ شده با امضاء داوطلب برای این دسته از متقاضیان) ضرورت دارد.
۴- فرم تکمیل شده شماره ۱ همراه با کلیه ضمائم آن.
۵- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد.
تبصره ۱) داوطلبانی که در حال انجام خدمت وظیفه هستند می‌توانند با ارائه گواهی از یگان محل خدمت خود مبنی بر اینکه تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۲ خدمت وظیفه را به پایان خواهند رساند تقاضای پذیرش بدهند.
تبصره ۲) دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن‌ها پس از تاریخ ۱/۷/۹۲ باشد می‌توانند متقاضی پذیرش بدون آزمون باشند.
۶- تصویر گواهی مربوط به احراز حداقل نمره مورد پذیرش دانشگاه در زبان انگلیسی (موضوع بند ۴ شرایط اختصاصی داوطلبان) برای دارندگان مدرک مورد نیاز.
۷- اصل و فتوکپی رسید بانکی به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ (سیصد هزار ریال) به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۸۶۱۲۹۸۸۰۰۵ بانک ملی شعبه مرکزی شاهرود به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی شاهرود.
۸- مدارک لازم مبنی بر دارا بودن شرایط لازم برای استفاده از این آئین نامه (شامل کپی کامل از مقالات و سایر مدارک موردنیاز اشاره شده در این اطلاعیه).
۹- اصل گواهی ثبت نام اینترنتی (که توسط داوطلب از طریق سیستم گلستان دریافت شده است).
۱۰- ذکر نام و نشانی محل تحصیل کار‌شناسی ارشد و آدرس تماس (تلفن تماس ثابت و همراه/پست الکترونیکی) ۲ نفر از استادان دوران تحصیلی (ترجیحاً دوره کار‌شناسی ارشد) برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب به همراه توصیه نامه از این اساتید.
و) از متقاضیان واجد شرایط این آئین نامه توسط دانشکده مربوطه مصاحبه به عمل آمده و درصورت احراز شرایط، از آن‌ها جهت طی مراحل اداری ثبت نام مشروط به عمل خواهد آمد.
تبصره: به مدارک ناقص و یا ارسال شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند در وقت اداری با دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شاهرود از طریق شماره تلفن ۹-۳۳۹۲۲۰۴-۰۲۷۳ داخلی ۳۳۷۰ تماس بگیرند.
آدرس:: شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دبیرخانه مرکزی – صندوق پستی: ۳۱۶- کدپستی: ۳۶۱۹۹۹۵۱۶۱
دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

دریافت اطلاعیه و فرمهای ثبت نام


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->