iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 4394
چاپ
جدول نهایی میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی جدید/ دختران و زنان متاهل دارای بیشترین پذیرش
در فرایند میهمانی و انتقال دانشجویان که توسط سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان از اردیبهشت ماه امسال صورت گرفت، دختران و زنان متاهل نسبت به پسران و مردان متاهل دارای بیشترین سهم از پذیرش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده فرایند میهمانی و انتقال دانشجویان توسط سازمان امور دانشجویان با پذیرش اکثر متقاضیان در دانشگاههای مقصد، بسته شد.

این فرایند که از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد با بازگشایی دانشگاههای کشور در مهرماه به سرانجام رسید.

اداره کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، جدول وضعیت نهایی میهمانی و انتقال دانشجویان را به تفکیک جنسیت، نوع دانشگاه، تاهل، نوع دوره و مقاطع تحصیلی اعلام کرد.

جدول نهایی میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی جدید

عنوان تعداد کل موافقت مبدا درصد موافقت مبدا موافقت مقصد درصد موافقت مقصد
زن 14904 10283 68 درصد 7023 68 درصد
مرد 17243 10383 60 // 6662 64 //
مجرد 27712 17401 62 // 11293 64 //
متاهل 4435 3265 73 // 2392 73 //
زن - مجرد 11234 7474 66 // 4939 66 //
زن-متاهل 3670 2809 76 // 2084 74 //
مرد-مجرد 16478 9927 60 // 6354 64 //
مرد-متاهل 765 456 59 // 308 67 //
بومی 10006 6140 61 // 4084 66 //
غیربومی 22141 14526 65 // 9601 66 //
روزانه 24888 16300 65 // 10826 66 //
شبانه 7259 4366 60 // 2859 65 //
کاردانی 7198 3848 53 // 2821 73 //
کارشناسی پیوسته 21363 14671 68 // 9230 62 //
کارشناسی ناپیوسته 3472 2087 60 // 1604 76 //
میهمانی 21392 13050 61 // 7631 58 //
میهمانی دائم 4506 2635 58 // 1841 69 //
تمدید میهمانی 3078 2413 78 // 2065 85 //
انتقالی 3171 2568 80 // 2148 83 //
دولتی 19448 13435 69 // 6256 47 //
غیردولتی 6511 3826 58 // 2179 60 //
آموزشکده فنی 6188 3405 55 // 817 24 //

همچنین محمد حسن یوسفی - مدیر کل دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، درباره عملکرد دانشگاهها در خصوص میهمانی و انتقال، تاکید کرد: با توجه به اینکه تعداد مراجعات حضوری و در خواستهای میهمانی و انتقال خارج از سامانه یا موارد دیگری از جمله انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاهها بررسی و با آنها موافقت شده است، بنابراین در کل عملکرد دانشگاهها قابل قبول اعلام می شود.

به گزارش مهر، مرحله بعدی فرایند میهمانی و انتقال اردیبهشت ماه 93 خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->