iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 19794
چاپ

پذیرش بدون آزمون ذکتری دانشگاه رازی کرمانشاه بدون آزمون دکتری ۹۳ )در سایت دانشگاه قرار گرفت.

آگهی پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۳-۹۲

دانشگاه رازی کرمانشاه در اجرای ابلاغیه (آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر) از بین داوطلبان ممتاز واجد شرایط در رشته های مشروحه زیر برای سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در مقطع دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد.

رشته های پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۲-۹۳ دانشگاه رازی

 • دکتری جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی
 • دکتری اقلیم شناسی گرایش آب و هوا شناسی
 • دکتری زبان و ادبیات فارسی
 • دکتری آموزش زبان انگلیسی
 • دکتری زبان و ادبیات عرب
 • دکتری زبان شناسی همگانی
 • دکتری علوم اقتصادی
 • دکتری نانو شیمی
 • دکتری شیمی فیزیک
 • دکتری شیمی آلی
 • دکتری شیمی تجزیه
 • دکتری شیمی معدنی
 • دکتری شیمی کاربردی
 • دکتری زیست شناسی علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری
 • دکتری زیست شناسی علوم سلولی مولکولی گرایش سلولی مولکولی
 • دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
 • دکتری ریز زیست فناوری
 • دکتری آمار
 • دکتری ریاضی محض گرایش آنالیز ریاضی
 • دکتری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
 • دکتری ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
 • دکتری فیزیک گرایش نظری
 • دکتری فیزیک گرایش حالت جامد
 • دکتری فیزیک گرایش ذرات بنیادی
 • دکتری مهندسی برق قدرت
 • دکتری مهندسی برق الکترونیک
 • دکتری مهندسی عمران سازه
 • دکتری مهندسی عمران خاک و پی
 • دکتری مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
 • دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
 • دکتری مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی – دینامیک جامدات
 • دکتری مهندسی شیمی طراحی فرایند
 • دکتری مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک و کاتالیست
 • دکتری مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر
 • دکتری آبیاری و زهکشی
 • دکتری اصلاح نباتات – ژنتیک ملکولی مهندسی ژنتیک
 • دکتری ژنتیک بیومتری
 • دکتری مهندسی کشاورزی توسعه کشاورزی
 • دکتری ترویج کشاورزی
 • دکتری حشره شناسی کشاورزی
 • دکتری زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی
 • دکتری زراعت – اکولوژی گیاهان زراعی
 • دکتری مهندسی کشاورزی – دکتری سازه های آبی
 • دکتری علوم دامی تغذیه دام
 • دکتری تربیت بدنی گرایش برنامه ریزی و مدیریت ورزشی – قلب و عروق

الف) شرایط عمومی پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه رازی :
احراز صلاحیت عمومی مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱- دارا بودن صلاحیت عمومی به تشخیص هیات مرکزی دانشجو
۲- نداشتن منع قانونی از ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

ب) شرایط اختصاصی پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه رازی :
۱- متقاضیان باید دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی مدت ۵ نیمسال با دارا بودن حداقل معدل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه) و نمره پایان نامه حداقل ۱۸ به اتمام رسانده باشند. و دارای حداقل دو مقاله مستخرج از پایان نامه در مجلات علمی – پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی باشند.
۲- متقاضیان حائز شرایط بند ۱-که یکسال از زمان فراعت از تحصیل آنها گذشته باشد، باید دارای حداقل ۴ مقاله در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی یا بین المللی باشند.
۳- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یکی از موسسات آموزش عالی مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تبصره ۱: رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد می بایست با رشته مورد تقاضا برای ادامه تحصیل مرتبط باشد.
تبصره ۲: لازم بذکر است پذیرش بدون آزمون از دانش آموختگان دانشگاههای غیر دولتی، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشسراها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی باشد، بعمل نمی آید.
۴- دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد فقط برای اولین سال پس از فارغ التحصیلی می توانند شرکت نمایند.
۵- دانش آموختگان شیوه آموزش محور با توجه به دارا نبودن نمره پایان نامه بایستی جزو رتبه اول هر دو شیوه آموزشی (آموزشی پژوهشی، آموزشی) باشند.
۶- متقاضی باید تا تاریخ ۳۱/۶/۹۲ دانش آموخته شده باشد.
۷- قبولی در مصاحبه گروه مربوطه.

مدارک مورد نیاز ثب نام پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه رازی :
۱- تکمیل فرم تقاضانامه برای ثبت نام دوره دکتری.
۲- تصویرمدارک و ریز نمرات دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد.
۳- ارسال مدرک نظام وظیفه برای آقایان.
تبصره: داوطلبان دارای هریک از شرایط ذیل، نیاز به ارسال مدرک نظام وظیفه ندارند.
· دانشجوی دوره کارشناسی ارشد که تا شهریور ماه سال ۱۳۹۲ دانش آموخته گردد.
· دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد که از زمان فارغ التحصیلی تا تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۲بیشتر از شش ماه سپری نشده باشد.
· متولدین سال ۱۳۵۳ و قبل از آن.
۴- گواهی رتبه های برتر و معدل دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد.
۵- ارائه سوابق آموزشی وپژوهشی.
۶- تصویر چکیده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.
۷- تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.
۸- فرم مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد که تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۲فارغ التحصیل خواهند شد.
۹- اصل و تصویر رسید بانکی (ارسال رسیدی که به نام صاحب حساب است) به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی.
تذکر ۱) مدارک ارسالی و وجه پرداختی داوطلب به هیج عنوان مسترد نخواهد شد.
تذکر ۲) چنانچه در هریک از مراحل ثبت نام و تحصیل مشخص گردد که داوطلب واجد هریک از شرایط فوق الذکر نبوده، بلافاصله از ثبت نام و یا ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
* داوطلبان حائز شرایط می بایست مدارک فوق را حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۰/۴/۱۳۹۲ با پست پیشتاز به نشانی: کرمانشاه – طاق بستان – بلوار باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی – سازمان مرکزی دانشگاه – دفتر استعدادهای درخشان – کد پستی ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶ ارسال نمایند و یا مدارک درخواستی خود را شخصاَ تا تاریخ فوق به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل نمایند.
تذکر: به مدارک ناقص و یا خارج از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدارک داوطلبین پس از وصول، توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت داشتن شرایط لازم جهت مصاحبه به گروه مربوطه معرفی خواهند شد. به همین منظور داوطلبین می توانند جهت اطلاع از بررسی اولیه مدارک خود با شماره تلفن ۴۲۷۴۵۱۱-۰۸۳۱ مسئول گروه استعدادهای درخشان دانشگاه تماس حاصل نمایند.
جزئیات اطلاعیه بر روی سایت دانشگاه رازی به آدرس www. razi. ac. ir قابل دریافت است.


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->