iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط دستیار محتوای ایران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 3376
چاپ

شرکت 4 هزار و 525 نفر در فراخوان جذب هیات علمی پزشکی/ آمار اعلام نیاز دانشگاهها

در دهمین فراخوان اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی برای جذب یک هزار و 459 نفر عضو هیات علمی اعلام نیاز کرده بودند که در مجموع 4 هزار و 525 نفر در این فراخوان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در بهمن ماه 92 منتشر شد که در نهایت 4 هزار و 525 نفر شامل 2 هزار و 231 نفر مرد و 2 هزار و 294 نفر زن در این فراخوان شرکت کردند.

در این دوره از فراخوان جذب هیات علمی در گروه علوم بالینی 766 نفر اعلام نیاز شده بودند که از این تعداد 179 نفر در گروه فوق تخصصی، 92 نفر در گروه فلوشیپ و 495 نفر در گروه تخصصی به عنوان نیاز دانشگاه ها اعلام شده بودند.

در گروه علوم بالینی در مجموع یک هزار و 308 نفر شرکت کردند. در گروه فوق تخصصی 177 نفر شامل 65 زن و 112 مرد، در گروه فلوشیپ 180 نفر شامل 67 زن و 113 مرد، در گروه تخصصی 951 نفر شامل 402 زن و 549 مرد شرکت کرده اند.

بر اساس اعلام مرکز امور هیات عملی وزارت بهداشت، در دهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی در گروه علوم پایه تعداد 693 نفر اعلام نیاز شده بود که از این تعداد دانشگاه های علوم پزشکی 569 نفر در گروه Ph.D ، تعداد 112 نفر در گروه دکتری تخصصی یا کارشناسی ارشد یا سطح 3 حوزوی و تعداد 12 نفر در گروه دکتری تخصصی یا کارشناسی ارشد یا سطح 4 حوزوی نیاز خود را اعلام کرده بودند.

در گروه علوم پایه در مجموع 3 هزار و 217 نفر شرکت کردند. در گروه Ph.D تعداد 1 هزار و 463 نفر شامل 687 زن و 776 مرد، در گروه دکتری تخصصی یا کارشناسی ارشد یا سطح 3 حوزوی 1 هزار و 726 نفر شامل 1 هزار و 99 زن و 627 مرد، در گروه دکتری تخصصی یا کارشناسی ارشد یا سطح 4 حوزوی 28 نفر شامل 4 زن و 24  مرد شرکت کرده اند.

منبع: خبرگزاری مهر


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->