iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 4343
چاپ

 

 

 

وزارت بهداشت تمامی سهمیه های مورد انتخاب برای چهل و یکمین دوره آمون پذیرش دستیاری پزشکی را اعلام کرد و داوطلبان تا ساعت 23 روز شنبه 31 خردادماه فرصت دارند که سهمیه ها را انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای انتخاب سهمیه چهل و یکمین دوره آمون پذیرش دستیار تخصصی از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://www.sanjeshp.ir  قابل دسترس است و کلیه افراد واجد شرایط انتخاب رشته_محل آزمون، باید با وارد کردن کد رهگیری و ورود به قسمت انتخاب سهمیه با رعایت مندرجات دفترچه راهنمای مربوطه نسبت به انتخاب سهمیه خود اقدام کنند.

کلیه کسانی که می خواهند از سهمیه های مذکور استفاده کنند باید نسبت به ارسال مدارک لازم حداکثر تا ساعت 23 روز شنبه 31 خردادماه اقدام کنند. مهلت مذکور قابل تمدید نیست.

سهمیه های چهل و يكمين دوره پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي جهت سال تحصيلی 94- 93

كارنامه علمی به منظور آگاهي شركت كنندگان در آزمون چهل و يكمين دوره پذيرش دستيار رشته هاي تخصصی بالینی پزشكي سال تحصيلی 94- 93 حاوي نمره آزمون و رتبه كل داوطلب صادر شده است.

در اين مرحله بنا به مندرجات كارنامه علمي به هر يك از داوطلبان پذيرش كه طبق مقررات با كسب حداقل نمره 150 از نمره کل 600 شده اند و مجاز به انتخاب رشته – محل شناخته شده اند، فرم انتخاب سهميه تعل مي گیرد. اين گروه از داوطلبان مجاز هستند سهميه درخواستي خود را انتخاب کنند.

پس از انتخاب سهميه و ارسال فرم مربوطه، امكان تغيير در نوع سهميه و يا حذف آن امكانپذير نیست. اعتراضات واصله به سئوالات آزمون توسط مسئولين ذيصلاح بررسي و نتايج که در كارنامه علمي درج شده حاصل اعمال آخرين اصلاحات و تغييرات در كليد آزمون است.

سهمیه رزمندگان:

براساس ماده 9 آیین نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي كه در اين آیين نامه به نام رزمنده ناميده مي شود به افرادي اطلاق مي شود كه از تاريخ 31 شهریور 59 تا 31 شهریور 67 حداقل 6 ماه متناوب يا متوالي، داوطلبانه در مناطق عملياتي حضور داشته باشند. جزئیات کامل این سهمیه به همراه تبصره های مربوطه در دفترچه انتخاب سهمیه آمده است.

نحوه پذيرش : 20 درصد از كل ظرفيت پذيرش در هر رشته محل به افراد واجد شرايط سهميه رزمندگان که 80 درصد حدنصاب قبولي در رشته محل انتخابي را كسب كرده باشند، تعلق مي گيرد.

تعهدات مربوطه: از پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه رزمندگان مطابق ساير پذيرفته شدگان به صورت آزاد تعهد محضري اخذ خواهد شد.

سهمیه مناطق محروم :

به منظور توزيع متناسب نيروي متخصص در سطح كشور و نیز براساس قانون برقراري عدالت آموزشي مصوب مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه ماده 3 آن، 30 درصد ظرفیت دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 10 قطب آموزشی (كلان منطقه)  كشور در قالب ظرفيت در رشته هاي مورد نياز به متقاضيان واجد شرايط پذيرش با استفاده از سهميه مناطق محروم كه موفق به كسب حداقل 85 درصد حدنصاب قبولی در رشته – محل انتخابي خود مطابق جدول درج شده شوند با رعايت كليه مندرجات راهنما در سهمیه مذكور تعلق مي يابد.

در اين راستا كشور از نظر آموزشي به 10 قطب آموزشی تقسیم شده است.

شرايط استفاده از سهميه مناطق محروم : فرد متقاضي استفاده از این سهميه باید بطور كامل شرايط مندرج در يكي از بندهاي 1 تا 6 آیین نامه را دارا باشد و می تواند برای اطلاع کامل آن را در دفترچه سهمیه مطالعه کند. بر این اساس فرد متقاضی باید متولد استان محل استقرار دانشگاه منطقه محروم انتخابي بوده و حداقل سه مقطع تحصيلي كامل ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان را در همان استان گذرانده باشد.

محل تولد یکی از والدین یا همسر داوطلب استان محل استقرار دانشگاه منطقه محروم انتخابي بوده و حداقل سه مقطع تحصيلي كامل ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان را در همان استان گذرانده باشد.

داوطلب در استخدام پيماني، رسمي – آزمايشي و يا رسمي قطعي دانشگاه علوم پزشكي مورد نظر و يا سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، مستقر در مناطق تحت پوشش همان دانشگاه باشد.

فرد حداقل به مدت 5 سال (متوالي و يا متناوب) بصورت روز شمار تا تاريخ 29 اسفند 92 در مناطق تحت پوشش دانشگاه مورد نظر به عنوان پزشك عمومي خدمت کرده و مراتب به تائيد مراجع ذيربط در دانشگاه مذكور و يا ساير سازمانهاي مستقر در مناطق تحت پوشش همان دانشگاه رسيده باشد.

فرد حداقل به مدت 3 سال (متوالي) بصورت روز شمار تا تاريخ 29 اسفند 92 به عنوان پزشك عمومي مشغول به خدمت بوده و كماكان خدمت وي در همان منطقه تداوم داشته باشد.مراتب بايد به تائيد مراجع ذيربط در دانشگاه مذكور و يا ساير سازمانهاي مستقر در مناطق محروم و مورد نياز تحت پوشش همان دانشگاه رسيده باشد.

فرد مقطع پزشكي عمومي را در همان دانشگاه علوم پزشكي مورد نظر تحصيل کرده باشد.

مستخدمي پيماني، رسمي – آزمايشي و رسمي – قطعي ساير سازمانها، نهادها، وزارتخانه ها مجاز به استفاده از اين سهميه نیستند.

پس از انتخاب سهميه به هيچ عنوان تغيير سهميه يا تغيير دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امكان پذير نیست. تغيير رشته و انتقال پذيرفته شدگان سهميه مناطق محروم ممنوع است.

از پذيرفته شدگان با استفاده از مزاياي سهميه مناطق محروم جهت پوشش مناطق محروم، تعهد خاص به ميزان سه برابر مدت آموزش به نفع مناطق محروم مورد نياز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مناطق محروم اخذ می شود. این گروه پس از فراغت از تحصيل فقط در حوزه مناطق محروم و يا نيازمند تعيين شده خود فعاليت درماني و يا آموزشي خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعاليت تخصصي در رشته تحصيلي خود را تا پايان دوره تعهدات ندارند.

ارائه مدرك فارغ التحصيلي مشمولين بعد از اتمام تعهدات مجاز خواهد بود و پذيرفته شدگان تا پايان زمان تعهدات و ارائه تسويه حساب از دانشگاه علوم پزشكي منطقه محروم مربوطه امكان ادامه خدمات تخصصي در ساير مناطق كشور را ندارند. ادامه تحصيل در مقاطع آموزشي بالاتر پس از طي حداقل نيمي از مدت زمان تعهدات امكانپذير است. انتقال و تغيير محل تعهدات ممنوع است.

سهمیه آزاد

داوطلب پذيرش به صورت آزاد مجاز به پذيرش در سهميه هاي جانبازان، رزمندگان و ايثارگران و نيز سهميه مناطق محروم نیست. كليه داوطلبين مرد و زن كه از سهميه هاي جانبازان، ايثارگران، رزمندگان و سهميه مناطق محروم و نيز ساير سهميه هاي مازاد استفاده می کنند. در هر رشته – محل انتخابي ابتدا بصورت آزاد پذيرش مي شوند.

پذیرش به صورت مازاد بر اساس آیین نامه اجرایی "تسهیل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر"

داوطلبان مشمول استفاده از قانون تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان در چهل و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي می توانند به پیوست های مربوطه مراجعه کنند و با توجه به آن مراتب علاقمندی خود را به استفاده از مزاياي سهميه مازاد دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر اعلام کنند. دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه محل تحصيل باید مدارک و مستندات مربوطه تا تاریخ 28 خردادماه 93 دریافت کنند و تا دوم تیرماه به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی ارسال کنند.

محلهاي آموزشي بنا به ظرفيت هاي دانشگاهي و صلاحديد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي جهت سهميه مذكور و فرم انتخاب رشته محل داوطلب تعيين می شود. داوطلب واجد شرايط فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از اين سهميه است و در صورت انصراف حق استفاده مجدد ندارد.

نحوه پذيرش: داوطلبين واجد شرايط كه موفق به كسب حداقل 40 امتیاز بر اساس آیین نامه شده اند در صورت کسب 90 درصد حد نصاب رشته محل انتخابي مشمول قوانين پذيرش بصورت مازاد هستند.

تعهدات: ميزان تعهدات اين قبيل از پذيرفته شدگان مطابق ساير پذيرفته شدگان بصورت آزاد خواهد بود.

پذیرش به صورت بورسیه نیروهای مسلح

با توجه به مصوبات پنجاه و نهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي پذيرش كادر ثابت (رسمي) نيروهاي مسلح با استفاده از بورسيه نهاد محل استخدام با شرايط اعلامی مازاد بر ظرفيت در قالب باقيمانده 2.5 درصد پذيرش دستياران انتقالی از خارج از كشور، در هر دانشگاه با تایید کمیسیون مربوطه انجام می گیرد. شرایط در دفترچه اعلام شده است.

پذیرش به صورت بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

داوطلباني كه تمايل به پذيرش بعنوان بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دارند می توانند مراتب را در فرم اينترنتي انتخاب سهميه اعلام کرده و نيز با مراجعه به سايت اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي بقیة الله مراجعه کنند و نسبت به ارائه اطلاعات مورد درخواست آن نهاد اقدام لازم به عمل آورند. ظرفيت مازاد پذيرش در این دانشگاه 15 نفر در در رشته های جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيهوشي، ارتوپدی، بيماريهاي قلب و عروق، گوش، گلو و بيني و جراحي سروگردن، جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي، چشم پزشكي و طب اورژانس است.

نحوه اعمال ظرفیت و سهمیه

بر اساس اعلام وزارت بهداشت پذيرش نهايي از بين افراد واجد شرايط با رعايت مقررات و مصوبات مربوطه و دستور العمل چهل و يكمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي خواهد بود. اولويت پذيرش در كليه سهميه ها الف - نمره آزمون پذيرش دستيار و ب - اولويت انتخاب رشته –محل است.

در مورد داوطلباني كه نمرات آزمون پذيرش دستياري و اولويت انتخاب رشته – محل يكسان باشد، ابتدا نمره آزمون جامع پيش كارورزي و سپس معدل كل دوره پزشكي بدون احتساب معدل دوره كارورزي ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

متقاضیان استفاده از مزاياي پذيرش در ظرفيت هاي مازاد تنها در يك وضعيت كه موجب پذيرش آنان در بالاترين اولويت انتخاب رشته – محل آنها می شود مورد پذيرش قرار می گیرند.

در فرم انتخاب سهميه هر داوطلب ملزم به انتخاب تنها يك مورد از موارد سهميه رزمندگان و ايثارگران، سهميه مناطق محروم و پذيرش به صورت آزاد است. تمامی پذيرفته شدگان در تمامي سهميه ها مكلف به انجام خدمات تعهدات قانوني خود در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت (با صلاحديد معاونت درمان) هستند.

حد نصاب عبارت است از : نمره آخرين نفر جاي دهي شده اوليه (براي تعيين حدنصاب) بدون در نظر گرفتن سهميه و جنس بر مبناي ظرفيت كل رشته - محل با رعايت ساير شرايط پذيرش . به این معنی که : در اين روش ابتدا كليه داوطلبين بدون در نظر گرفتن سهميه و جنس و براساس نمره آزمون (از بالاترين نمره) و اولويت انتخاب رشته - محل تا تكميل كل ظرفيت هاي موجود (بدون پذيرش مازاد بر ظرفيت) در همه رشته - محلهاي انتخابي قرار داده مي شوند. نمره آخرين نفر جاي دهي شده در هر رشته محل حد نصاب آن رشته محل خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر

 

 

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->