iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط دستیار محتوای ایران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 3928
چاپ
تمام شروط پذیرش بدون آزمون در دانشگاهها/ حداقل معدل و جمع امتیازات اعلام شد
جزئیات شرایط استعدادهای درخشان برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع بالاتر تحصیلی دانشگاههای دولتی اعلام شد. براساس آیین نامه ابلاغی مشمولین نباید بیش از دو سال از تاریخ دانش‌آموختگي شان گذشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آيين‌نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی‌ دكتري هفته گذشته توسط رضا فرجی دانا - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تایید و امضا شد.

متن کامل این آیین نامه در ادامه آمده است:

" مقدمه

در اجراي سياست‌هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه 419 مورخ 22/2/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بند 5 بخش ج از ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب جلسه مورخ 18/5/83 مجلس شوراي اسلامي مبني بر برنامه‌ريزي براي شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت‌هاي راهبردي كشور در حوزه‌هاي مختلف علوم و نيز در اجراي ماده 18 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري و به منظور تسهيل ادامه تحصيل برگزيدگان علمي، آيين‌نامه زیر تدوين مي‌شود:

تعاريف: به منظور رعايت اختصار، واژه‌هاي زير در اين آيين‌نامه به كار مي‌رود:

وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛

شوراي هدايت: شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛

سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش كشور؛

دانشگاه: هر يك از دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور كه طبق مقررات وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي‌كنند؛

كد رشته محل تحصيل: هر يك از كدهاي محل تحصيل مندرج در دفترچة راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در سال ورود دانشجو به دانشگاه

ماده 1. دانشگاه اختیار دارد حداكثر معادل بيست درصد از ظرفيت پذيرش با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره‌ روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بين دانش‌آموختگان دوره كارشناسي‌ارشد داخل کشور و مورد تأييد وزارت به صورت مازاد بر ظرفيت، بارعایت شرایط زیر، پذيرش کند:

1-1. داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره كارشناسي و ميانگين كل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد؛

1-2. بیش از دو سال از تاریخ دانش‌آموختگي متقاضی نگذشته باشد؛

1-3. کسب حداقل 70 امتیاز از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست (کسب حداقل 10 امتیاز از ردیف شماره 1 بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل 4 امتیاز از ردیف شماره11 مربوط به مدرک زبان، بخش امتیازات آموزشی الزامی است).

تبصره 1: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی- غیرانتفاعی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین نامه برای پذیرش استعداد درخشان در دوره دکتری نیستند.

تبصره 2: پذيرش دانش آموختگان حائز شرایط اين آيين نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

ماده 2: دانشگاه می تواند فقط يك بار تا اول شهريور ماه هر سال نسبت به پذيرش حائزين شرايط، اقدام نمايد.اسامي پذيرفته‌شدگان بايد توسط معاون آموزشي دانشگاه براي تأييد صلاحيت عمومي به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

ماده 3: پذيرش افراد مشمول اين آيين نامه، در همان رشته تحصيلي يا رشته‌هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره کارشناسی ارشد متقاضي، به تشخيص گروه آموزشي و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان‌پذير است.

ماده 4: تغيير رشته یا محل تحصيل افراد پذيرفته شده بر اساس اين آيين‌نامه، مجاز نيست.

ماده 5: مسئوليت حسن اجراي اين آيين‌نامه و هرگونه پاسخگويي قانوني مترتب بر آن بر عهده دانشگاه پذيرنده است، نظارت بر اجرا بر عهده سازمان سنجش و  شرح و تفسير مفاد آن بر عهدة معاونت آموزشي وزارت خواهد بود.

ماده 6: اين آيين‌نامــه مشتمل بر يك مقدمــه، شش ماد‌ه و دو تبصره در تاريـــخ 27/3/1393 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و جايگزين ماده 8 «آيين‌نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره های تحصيلي بالاتر» (ابلاغيه شماره22354/و مورخ 2/3/91) و سایر مصوبات مربوط به پذيرش بدون آزمـون در دوره دکتری مي‌شود و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي 95-1394 لازم الاجراست.

رضا فرجي دانا "

منبع:خبرگزاری مهر


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->