iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط دستیار محتوای ایران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 3592
چاپ
ابقاء کاردانی‌های علوم پزشکی/ توقف کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی 
شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي تشکیل شد و بر اساس مصوبه این جلسه موضوع ابقاء کاردانی رشته های علوم پزشکی مطرح و مورد تایید قرار گرفت و راه اندازی رشته مدیریت خدمات بهداشتی ، درمانی در مقطع کارشناسی پیوسته متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دويست و سي و ششمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي تشکیل شد که در این جلسه موضوع ابقاء کاردانی رشته های علوم پزشکی مطرح و مورد تایید قرار گرفت. 

در این جلسه و راه اندازی رشته مدیریت خدمات بهداشتی ، درمانی مقطع کارشناسی پیوسته متوقف شد. 

همچنین در این جلسه راه اندازی رشته / مقاطع در برخی دانشگاه های علوم پزشکی مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.

راه اندازی رشته دکتری عمومی داروسازی در دانشگاه های علوم پزشکی لرستان و بقیه الله "عج" و دانشگاه های آزاد اسلامی دامغان و آیت الله آملی به تصویب شورا رسید . 

به گزارش مهر، پیش از این کاردانی رشته های علوم پزشکی از سال 87 به تدریج به صورت پذیرش بومی بدون کنکور در آمد و از دفترچه کنکور سراسری حذف شد و تنها در رشته فوریت های پزشکی کاردانی جذب می شد که با این تصمیم سایر کاردانی ها به مجموعه رشته های دانشگاه های علوم پزشکی بازگشتند. 

منبع:خبرگزاری مهر


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->