اطلاعیه دانشگاه شهرکرد در خصوص پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی 98-99 منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای (از دانشگاه شهرکرد و نیز سایر دانشگاه ها) که متقاضی پذیرش دکتری بدون آزمون رشته های تحصیلی برای نیمسال اول 98-99 باشند، لازم است ضمن مطالعه دقیق موارد ذیل و رعایت آنها، نسبت به تکمیل مدارک لازم و ارسال پستی آنها و یا تحویل مستقیم به کارشناس دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهرکرد (خانم طاهری)، اقدام نمایند.

فقط مدارک کاملی که تا تاریخ ۹۸/۲/۲۵ دریافت شوند قابل بررسی خواهند بود و پس از آن امکان بررسی درخواست متقاضیان وجود نخواهد داشت.  

 

شرایط پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه شهرکرد

 ۱- احراز صلاحیت عمومی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل

 ۲- رشته تحصیلی مورد تقاضا با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای داوطلب مرتبط بوده (به تشخیص گروه آموزشی مربوطه) و در فهرست رشته های آزمون دکتری سال تحصیلی جاری دانشگاه باشد.

۳- دانشجویان نیمسال آخر کارشناسی ارشد و یا نیمسال آخر دکتری حرفه ای دانشگاهها نیز که تا ۹۸/۶/۳۱ از پایان نامه خود دفاع نمایند، به شرط برخورداری از شرایط الزامی جداول امتیازات، می توانند ثبت نام نمایند.

۴- زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی کارشناسی ارشد حداکثر ۲سال باشد (فقط دانش آموختگان نیمسال دوم ۹۶-۹۵ و بعد از آن،مجاز به شرکت در این پذیرش و ارسال مدارک می باشند).

۵- لازم به ذکر است از دانش آموختگان کارشاسی ارشد با شیوه آموزش محور و نیز دانشگاههای پیام نور، غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشگاه فرهنگیان، مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و پردیس های بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید.

لذا دانشجویان دانشگاه های مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه ثبت نام جداً خود داری نمایند،امکان عودت مدارک و وجه وجود نخواهد داشت (این گروه می توانند برای مؤسسات آموزشی غیر دولتی و در مجموعه های فوق الذکر و مشابه اقدام نمایند).

۶- پرونده داوطلبانی که شرایط لازم اولیه را دارا باشند، جهت اعلام نظر تخصصی گروه آموزشی به معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد. واجدین شرایط اعلامی دانشکده، از طریق وب سایت دانشگاه (یا به صورت تلفنی و یا پیامک) جهت مصاحبه تخصصی دعوت خواهند شد.

 دعوت شدگان در صورتی که مدارک و امتیازات علمی و پژوهشی اضافی تا زمان مصاحبه نیز بدست آورند، حتما موضوع را در اسرع وقت به شماره همراه (۱۸۹۰ ۲۷۴ ۰۹۳۷) پیامک نمایند و مستندات مذکور را برای ارائه در مصاحبه به همراه داشته باشند.

*زمان انجام مصاحبه به صورت همزمان با مصاحبه شرکت کنندگان مربوط به آزمون کتبی خواهد بود.

۷- به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از مهلت مقرر، ترتیب اثر داده نمی شود و مدارک ارسالی و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد.

شرایط علمی، آموزشی و تحصیلی داوطلبان دکتری بدون کنکور شهرکرد

۸- داشتن حداقل معدل کل بدون احتساب پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد (و یا دکتری حرفه ای) و معدل کل کارشناسی مطابق گروه بندی به شرح ذیل:

الف) رشته های کارشناسی ارشد بازیر گروه رشته های علوم انسانی و هنر در آزمون سراسری، به میزان حداقل ۱۷ در کارشناسی ارشد و حداقل ۱۶ در دوره کارشناسی.

ب) رشته های کارشناسی ارشد (و یا دکتری حرفه ای) بازیر گروه های علوم تجربی و ریاضی فیزیک در آزمون سراسری، به میزان حداقل ۱۶/۵ کارشناسی ارشد و حداقل ۱۵ در دوره کارشناسی.

۹- کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع جداول فعالیت های آموزشی پژوهشی و مصاحبه تخصصی مصوب در آیین نامه وزارتی (حد نصاب مبنای آئین نامه وزارتی ۶۰ از ۱۰۰ تعیین شده است).

 * تبصره مهم: کسب حداقل ۷ امتیاز امتیازات پژوهشی مربوط به مقالات کامل علمی – پژوهشی  (داخلی و یا خارجی با نمایه معتبر ISI یا ISC دارای IF) مرتبط با پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای الزامی است. (لذا ارائه گواهی چاپ و یا گواهی پذیرش معتبر برای چاپ (بدون قید و شرط) در مدارک ارسالی ضروری بوده و موارد از نوع تحت داوری و… به هیچوجه بررسی نخواهد شد).

 * لازم است در مقالات مستخرج از پایان نامه، نام دانشجو نفر اول و یا بلافاصله پس از نام استاد یا استادان راهنما و مشاور باشد.

* کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع جداول امتیازات، برای مراحل بعدی ارزیابی الزامی خواهد بود.

 * ملاک تعیین اولویت داوطلبان برای پذیرش مجموع کل امتیازات از جداول ۲،۱و۳ ارزشیابی است و در شرایطی که امتیاز کل اکتسابی چند داوطلب در یک رشته برابر باشد، اولویت بندی این افراد براساس امتیاز ردیف (۱) از جدول امتیازات پژوهشی تعیین می شود.

 ۱۰- به دانش آموختگان کارشناسی ارشد با بیش از ۵ نیمسال تحصیلی، دکتری حرفه ای با بیش از ۱۳ نیمسال تحصیلی و کارشناسی با بیش از ۸ نیمسال تحصیلی، از ردیف های ۸ و ۹ جدول (امتیازات آموزشی) امتیازی تعلق نمی گیرد. اما مجاز به ثبت نام و کسب سایر امتیازات هستند.

مدارک لازم:

۱ – تکمیل فرم درخواست با دقت کامل،تاکید می شود که فرم های ناقص، مخدوش و غیر مستند بررسی نخواهد شد.

۲ – تکمیل فرم گواهی وضعیت تحصیلی کارشناسی ارشد و یا گواهی های معتبر دیگر از دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و نیز دوره کارشناسی که دربردارنده مفاد علمی آموزشی فرم فوق الذکر باشند.

۳ – مستندات کافی و رسمی مربوط به بند های فوق الاشاره در خصوص شرایط و ضوابط ضروری (آموزشی، پژوهشی)

۴- معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجوی (برای دانشجویان المپیادی) و معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا (برای برگزیدگان جشنواره ها)

۵- تصویر کامل کلیه مقالات علمی ترویجی، علمی پژوهشی ISI ،ISC که دارای پذیرش قطعی و یا چاپ شده باشند. (در صورت انتشار مقاله، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه شود) و تصویر کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، کلیه تألیفات، کتب و فعالیت های پژوهشی داوطلب که مورد ادعای متقاضی هستند.

 ۶– یک قطعه عکس پشت نویسی شده الصاق شده بر روی فرم تقاضا، همراه با تصویرصفحه اول شناسنامه و کارت ملی

۷ – ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد و دوره کارشناسی (با تائید دانشگاه و درصورتی که دانشگاه تائید ننماید، متقاضی شخصا صحت نمرات را امضاء و تعهد نماید.)

۸ – تصویر چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد و گواهی مستند نمره آزمون زبان انگلیسی استاندارد (الزامی نیست اما در صورت برخورداری ار آن، مطابق جدول ارزیابی وزارتی امتیاز دارد).

۸ – اصل رسید بانکی به مبلغ۸۰۰۰۰۰  ریال (۸۰ هزار تومان) به حساب شماره ۷۸۷۱۹۱۵۰۲۸ بانک تجارت شعبه دانشگاه شهرکرد به نام تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهرکرد.

توجه فرمائید:

*دانشگاه در رد یا پذیرش درخواست داوطلبان بر اساس مفاد آئین نامه ها و شیوه نامه مصوب دانشگاه،از اختیار لازم برخوردار بوده و ارسال مدارک حق خاصی را برای داوطلبان ایجاد نمی نماید. همچنین مدارک و هزینه ثبت نام مسترد نخواهد شد.

* تحصیل پذیرفته شدگان از طریق این دستورالعمل به صورت رایگان و تابع مقررات و ضوابط تحصیل دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.

آدرس ارسال فرم درخواست و مدارک:

شهرکرد – کیلومتر۲ جاده سامان – دانشگاه شهرکرد– حوزه معاونت آموزشی– دفتراستعدادهای د رخشان

*حتماً بر روی پاکت: نام متقاضی، رشته مورد درخواست دکتری، تلفن همراه قطعی و در دسترس و جمله « پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری » نوشته شود.

منبع: سایت پی اچ دی تست