به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارد از طریق ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و انجام مصاحبه از متقاضیان واجد شرایط برای سال تحصیلی 98-99 بر اساس آیین نامه دکتری بدون ازمون، (در کلیه رشته هایی که در سال 1398 از طریق کنکور دکتری دانشجوی روزانه می پذیرد)، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نماید.

شرایط دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه باهنر

شرایط داوطلبان و مشخصات رشته / گرایش ها به شرح ذیل می باشد:

1- دارا بودن میانگین کل 16 و یا بالاتر در مقطع کارشناسی و یا جزء 10 درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل

 

2- دارا بودن میانگین کل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و یا جزء 10 درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل

3- تاریخ فراغت از تحصیل متقاضی در مقطع کارشناسی ارشد بعد از 1396/03/7 باشد.

4- دانشجویان نیمسال آخر، چنانچه تا قبل از 31 شهریور 98 بتوانند از پایان نامه خود دفاع نمایند، مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک لازم در این فراخوان شرکت نمایند.

5- دارا بودن یکی از شرایط زیر:

الف. حداقل 2 مقاله علمی –پژوهشی معتبر مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن به تایید استاد راهنمای اصلی داوطلب.

ب. حداقل 1 مقاله علمی – پژوهشی معتبر مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن به تایید استاد راهنمای اصلی داوطلب همراه با ارائه

گواهی حداقل 1 ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران یا ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل 1 جشنواره علمی معتبر مورد تایید مراجع ذی صلاح

ج. گواهی حداقل ثبت 2 اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی.

د. گواهی حداقل 1ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران همراه با ارائه گواهی برگزیدگی در حداقل 1 جشنواره علمی معتبر مورد تایید مراجع ذی صلاح .

6- کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه مطابق با جداول ارزشیابی

نحوه ثبت نام و ارسال مدارک دکتری بدون کنکور دانشگاه باهنر

1- قرار دادن تمامی مدارک مورد نیاز و فرم ثبت نام در فایل pdf

2- ثبت نام اینترنتی (ارسال مدارک و پرداخت مبلغ 1000000 ریال)

3- مهلت ثبت نام و ارسال مدارک حداکثر تا پایان روز 31 خرداد ماه سال 1398 خواهد بود.

4- به مدارک ناقص و یا ارسال شده بعد از مهلت مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- افرادی که حد نصاب اولیه را کسب نمایند طی اطلاعیه های بعدی جهت مصاحبه معرفی خواهند شد.

6- زمان برگزاری مصاحبه افرادی که حد نصاب اولیه را کسب نمایند در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

داوطلبان بایستی کلیه مدارک لازم را از طریق سایت گروه هدایت استعدادهای درخشان ارسال نمایند.

تبصره 1: منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد. مقالات ارائه شده طبق آیین نامه ارتقاء مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده، مرتبط و مستخرج از پایان نامه باشد.

تبصره 2: دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری تا قبل ازامتحان جامع، فرصت خواهد داشت که مقاله خود را که دارای گواهی پذیرش است، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

4- هرگونه ثبت اختراع باید مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد.

5- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا) باید تأیید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.

6- برگزیدگان المپیاد های علمی دانشجویی باید تأیید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

7- مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیئت علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع، نویسنده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

نکات مهم:

1- دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی، موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، پیام نور، جامع علمی- کاربردی و همچنین دانش آموختگان دوره های مجازی، نیمه حضوری، بین الملل، پردیس بین الملل و پردیس خودگردان، مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتری نمی باشند.

2- اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نیستند.

3- متقاضی باید حد نصاب لازم را در یکی از آزمون های زبان را تا قبل از آزمون جامع ارائه نماید.

4- اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد، مطابق با جدول رشته ها می باشد.

5- داوطلبان رشته هایی که سنوات مجاز تحصیل آن ها، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی، 9 نیمسال و کارشناسی ارشد ناپیوسته، 5 نیمسال تصویب شده اند، امتیازات لازم را اخذ خواهند نمود.

6- در صورت انصراف فرد پذیرفته شده، جایگزینی پذیرش نخواهد شد.

7- تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

8- مدارک داوطلبان و هزینه پرداختی، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم، مفاد آگهی را، مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

9- ارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه کلیه مقالات، کتب، تألیفات و سایر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

10- دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلب از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری نخواهد بود.

11- با توجه به این که ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارت خانه ها، سازمان ها و نهاد های دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند.

12- افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده اند، می توانند از این سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده نمایند.

فرآیند پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه شهید باهنر

1- پس از امتیازدهی به کلیه امتیازات آموزشی و پژوهشی داوطلب که توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت میگیرد، فقط از داوطلبانی که مجموع امتیازات آن ها 30 و یا بیشتر باشد، برای مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.

2- امتیاز مصاحبه علمی حداکثر 30 امتیاز است.

3- داوطلبانی که حداقل 60 امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را کسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت بررسی مجدد، قرار خواهند گرفت.

4- پس از بررسی نهایی، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

5- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

مدارک دکتری بدون کنکور دانشگاه باهنر

مدارکی که لازم است متقاضی آنها را در یک فایل pdf قرار داده و هنگام ثبت نام اینترنتی آپلود و ارسال نماید و در زمان مصاحبه اصل آنها را به همراه داشته باشد.

* دریافت فرم word تقاضای ضمیمه و تکمیل آن به صورت تایپ شده

* یک نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملی

* عکس جدید اسکن شده

* تصویر مدرک نمایانگر مدرک نظام وظیفه برای داوطلبان ذکور

* تصویر گواهینامه و ریزنمرات تأیید شده در دوره کارشناسی ارشد که نمره پایان نامه حتماً در آن درج شده باشد. (معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب و با احتساب نمره پایان نامه باید به تفکیک ارائه شود).

* گواهی مبنی بر فارغ التحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل ارشد تا تاریخ 31 شهریور 1398

* گواهی مبنی بر قرار گرفتن رتبه کارشناسی ارشد متقاضی در بین 10 درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل، به تایید آموزش دانشگاه مربوطه برای آن دسته از متقاضیانی که معدل کارشناسی ارشد آنها زیر 17 می باشد.

* تصویر گواهی نامه و ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسی

* گواهی مبنی بر قرار گرفتن رتبه کارشناسی متقاضی در بین 10 درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل، به تایید آموزش دانشگاه مربوطه برای آن دسته از متقاضیانی که معدل کارشناسی آنها زیر 16می باشد.

* معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای دانشجویان المپیادی در مقطع کارشناسی ارشد

* معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره معتبر علمی (خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا) برای برگزیدگان جشنواره ها در مقطع کارشناسی ارشد

* تصویر کامل کلیه مقالات علمی ترویجی، علمی پژوهشی، ISI, ISC که منتشر شده باشد. (در صورت انتشار مقاله، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه شود.)

* گواهی اعتبار درجه علمی – ترویجی، علمی – پژوهشی، ISC ،ISI مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.

* تصویر کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ، کلیه تألیفات، کتب و فعالیت های پژوهشی داوطلب

* گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند. (نسخه کامل مقاله نیز ضمیمه شود).

* گواهی استاد راهنمای اول مبنی بر استخراج مقاله از پایانامه.

* در صورتی که داوطلب متقاضی دو رشته/گرایش می باشد ملزم به دو مرتبه ثبت نام اینترنتی جداگانه و تکمیل دو پروندۀ مجزا حاوی کلیه مدارک لازم خواهد بود.