iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 7544
چاپ

 پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری درراستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی برای نیمسال اول ۹۳-۹۲بر اساس آئین نامه ” ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر ” ابلاغیه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ با عنایت به اصلاحیه شماره ۱۹۱۷۶/و مورخ ۲۲/۲/۹۱  در رشته های ذیل از بین داوطلبان واجد شرایط دانشجوی دکتری می پذیرد:

   
 1. اصلاح نباتات – بیومتری
۲-اصلاح نباتات ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک
۳-زراعت
۴ -آبیاری وزهکشی
۵-سازه های آبی
۶-ژنتیک و اصلاح نژاد دام
۷-تغذیه دام
۸- -آبخیزداری
۹- جنگلداری
۱۰ –  مهندسی جنگل
۱۱- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
۱۲- تکثیروپرورش آبزیان
۱۳-علوم مرتع
۱۴-اقتصاد کشاورزی 
۱۵-علوم وصنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی
۱۶- آبیاری وزهکشی (جهت تحصیل درپردیس با شهریه پردیس)
۱۷- آبخیزداری (جهت تحصیل درپردیس با شهریه پردیس)
۱۸- جنگلداری(جهت تحصیل درپردیس با شهریه پردیس)
۱۹- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل (جهت تحصیل درپردیس با شهریه پردیس)
۲۰- تغذیه دام(جهت تحصیل درپردیس با شهریه پردیس)
   
شرایط پذیرش:
الف- شرایط عمومی
 1. دارا بودن صلاحیت عمومی
 2. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ نظام وظیفه برای داوطلبان مرد
ب-شرایط اختصاصی
 1. داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر متناسب با رشته های تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج از کشور که به تائید وزارت علوم وتحقیقات رسیده باشد.
 2.   دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب   نمره پایان نامه  (  نمره­ی پایان نامه  با درجه عالی)  جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته وهم ورودی خود باشند،  در صورت داشتن یکی از شرایط زیر :
 1. -۲ – دارا بودن  حداقل یک  مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ)یا پذیرش) شده در مجلات نمایه شده معتبر داخلی یا بین  المللی مورد  تایید وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری که نام دانشجو به عنوان مؤلف اول در مقاله ذکر شده باشد.
     ۲-۲- دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد که به تائید معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات وفناوری رسیده باشند، با
حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ )یا پذیرش) شده در مجلات نمایه شده معتبر داخلی یا بین المللی مورد
تایید وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری که نام دانشجو به عنوان مؤلف اول در مقاله ذکر شده باشد.۳  -۲- دانش آموخته رتبه اول در دومقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دارای حداقل یک   مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ
)یا پذیرش) شده در مجلات نمایه شده معتبر داخلی یا بین المللی مورد تایید وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری که نام دانشجو به عنوان
مؤلف اول در  مقاله ذکر شده باشد .
۴-۲ – دارندگان نشان طلای کشوری با مستندات معتبر دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ)یا پذیرش)  شده در مجلات نمایه شده معتبر داخلی یا بین المللی مورد تایید وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری که نام دانشجو به عنوان مؤلف اول در مقاله ذکر شده باشد۵-۲ – رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی با معرفی کتبی  دبیرخانه هریک از جشنواره ها دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ)یا پذیرش)  شده در مجلات نمایه شده معتبر داخلی یا بین المللی مورد تایید وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری که نام دانشجو به عنوان مؤلف اول در مقاله ذکر شده باشد .
۶-۲- در صورتی که تعداد هر ورودی در هر کد رشته محل در دوره کارشناسی ارشد تا ۵ نفر باشد صرفا رتبه اول ، چنانچه ظرفیت پذیرش بین ۶تا ۱۰ نفر باشد رتبه های اول ودوم وبرای تعداد ۱۱ نفر به بالاتر ، رتبه اول تا سوم می تواند در صورت دارا بودن شرایط متقاضی باشد.
۷-۲- برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد (نیمسال چهارم ) که پس از همان نیمسال دانش آموخته می شوند ارائه مقاله الزامی نمی باشد لیکن چنانچه متقاضی در دوره دکتری پذیرفته شود موظف است تا پایان سال اول دوره دکتری چاپ یا پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد را ارائه دهد.
۸-۲- مقاله علمی پژوهشی دانش آموختگان باید مستخرج از پایان نامه وهمراه یکی از اعضا هیات علمی دانشگاه محل تحصیل باشد.
۹-۲- دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد حائز شرایط حداکثر تا ۳ سال پس از دانش آموختگی می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

تبصره ۱:
مطابق با آیین نامه­ تسهیلات آموزشی لازم است مدت زمان تحصیل دانش آموختگان رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد هر رشته در هر ورودی حداکثر ۵/۲ سال تحصیلی  ­باشد.
۱-۱- کلیه دانشجویان پذیرفته شده باید قبل از امتحان جامع دوره دکتری دارای گواهی قبولی در یکی از آزمون های MCHE (با حداقل ۵۰)،IELTS (باحداقل  ۵ )،TOLIMO(با حداقل ۴۵۰) یا TOEFL ( با حداقل نمره۴۵۰ ) یا معادل آنهابا شند. ( نمره قبولی به زبان انگلیسی ارائه شود )
۳- ۱- در شرایط مساوی اولویت با دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است .
        ۴-۱ -  در صورتیکه تعداد داوطلبین بیش از ظرفیت پذیرش باشد و نمرات نزدیک به هم باشند، ملاک انتخاب فعالیت های پژوهشی
وتحقیقی است.
             توجه : تنها فارغ التحصیلان ۳۱/۶/۸۹ تا ۳۱/۶/۹۲ میتوانند متقاضی استفاده از سهمیه فوق باشند .

** داوطلبین میبایستی مدارک خود را از پانزدهم  اردیبهشت ماه (۱۸/۲/۱۳۹۲) لغایت نهم  خرداد ماه (۹/۳/۱۳۹۲) به دفتر هدایت استعداد درخشان (اداره تحصیلات تکمیلی) دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری ارسال نمایند. پس از بررسی اولیه داوطلبان جهت مصاحبه حضوری دعوت می شوند.
مدارک مورد نیاز:

 1. درخواست کتبی متقاضی (فرم شماره۴ -۱)
 2. گواهی قبولی زبان انگلیسی ( در صورت گذراندن )
 3. تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد یک برگ و ریزنمرات تائید شده
 4. ارسال یک نسخه از تصویرتمام صفحات مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی یا ISI
 5. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی یک برگ
 6. گواهی رتبه در بین ورودی  (اول تا سوم ) و گواهی رتبه اول کارشناسی و کارشناسی ارشد برای واجدین شرایط
تبصره:
دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد باید گواهی اشتغال به تحصیل و تائید اتمام دوره مذبور تا پایان شهریور ۹۲ ( فرم شماره۲) را ضمیمه نمایند همچنین ارسال ریز نمرات واحد های گذرانده با تائید رسمی ضرورت دارد.
 1. گواهی مبنی بر دانشجوی نمونه کشوری که به تائید معاونت دانشجویی وزارت علوم و تحقیقات وفناوری رسیده باشد.
 2. تصویر صفحه نتیجه ارزشیابی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یک برگ
 3. تصویر چکیده پایان نامه
 4. دو قطعه عکس۳Ï۴ جدید پشت نویسی شده
 5. فرم تکمیل شده شماره ۴-۱ همراه با کلیه ضمائم آن
 6. تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد یک برگ
 7. اصل و تصویر رسید بانکی به مبلغ  ۵۰۰۰۰۰ریال (پانصد هزارریال) که بایستی به حساب شماره ۹۶۸۰۸۳۲۶۰ نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری به نام سایر درآمد های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری واریز شود. وجوه دریافتی مسترد نمی گردد.
 8. توصیه نامه از دو نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد
 9. ذکر نام و نشانی محل تحصیل کارشناسی ارشد و آدرس تماس و تلفن ۲ نفر از استادان دوره کارشناسی ارشد برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب.
نکته­ی مهم:
الف- گروه آموزشی مربوطه از متقاضیان واجد شرایط این آیین نامه مصاحبه به عمل آورده و نتایج را به اداره تحصیلات تکمیلی ارسال می­کند.
ب- به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از تاریخ ذکر شده یا خارج از پاکت ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج- هر داوطلب مجاز است فقط در یک گرایش درکدرشته های روزانه شرکت نماید.در صورت پذیرش نهایی ، تغییر گرایش امکان پذیر نمی باشد.
د- شرکت در کد رشته های پردیس دانشگاهی ساری شامل محدودیت بند ج فوق (شرکت در یک کدرشته)نمی گردد.
ه- متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان در هریک ازکدرشته های پردیس بایستی پاکت حاوی مستندات کامل ومستقل از کدرشته های روزانه تهیه و ارسال نمایند . ضمنا برروی پاکت کلمه پردیس قید گردد.
و- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاری مصاحبه، وتحصیل مشخص گرددکه داوطلب واجد شرایط آئین  
       نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/ ۹۱ نبوده است ویا در مدارک ارائه شده خدشه ای وجود داشته باشد از
      شرکت در مصاحبه یا ادامه تحصیل در هر مرحله ای که باشد جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات باوی
     رفتار خواهد شد.
لازم است داوطلب کلیه مدارک ذکر شده را از طریق پست پیشتاز به دفتر اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ارسال نماید. ارایه رسید ارسال پیشتاز درروز مصاحبه ضروری است.
 • مهلت ارسال مدارک ازطریق پست حداکثرتا پایان وقت اداری ۹/۳/۱۳۹۲ بوده و قابل تمدید نیست.
 • لطفاً بر روی پاکت عنوان مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری  و نام رشته مورد تقاضا  ذکر شود.

آدرس: ساری- کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- صندوق پستی ۵۷۸ – اداره ثبت نام و پذیرش تحصیلات تکمیلی
تلفن: ۳۸۲۲۷۱۴-۰۱۵۱ دورنگار: ۳۸۲۲۵۷۸-


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->