iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 4588
چاپ
پذيرش دانشجوی دکتری از بين برگزيدگان علمی

پژوهشگاه فضايي ايران يک نفر دانشجوي دکترا در رشته مهندسي هوافضا در يکي از گرايش‌هاي آيروديناميک، پيشرانش و سازه‌ داراي شرايط زير و با مصاحبه مي‌پذيرد. دانش‌آموختگان دوره کارشناسي‌ارشد بدون شرکت در آزمون نيمه‌متمرکز دوره دکتراي تخصصي از يکي از دو طريق زير مي‌توانند به پژوهشگاه معرفي شوند:

۱- دانش‌آموختگاني که به لحاظ ميانگين کل دوره با احتساب نمره پايان‌نامه (دفاع از پايان‌نامه با درجه عالي) و دانشجويان نيمسال چهارم دوره کارشناسي ارشد دوره بدون احتساب نمره پايان‌نامه که جزء رتبه‌هاي اول تا سوم دانشجويان هم‌رشته و هم‌ورودي خود باشند، در صورت داشتن يکي از شرايط زير، بدون شرکت در آزمون کتبي نيمه‌متمرکز دوره دکتراي تخصصي از سوي سازمان سنجش در قالب چند برابر ظرفيت به پژوهشگاه معرفي مي‌شوند.

الف) داراي حداقل يک مقاله مستخرج از پايان نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين‌المللي يا طرح‌هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد

ب) دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارشناسي ارشد داراي حداقل يک مقاله مستخرج از پايان‌نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين‌المللي يا طرح‌هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد

پ) رتبه اول المپيادهاي علمي- دانشجويي يا آزمون سراسري کارشناسي ارشد داراي حداقل يک مقاله مستخرج از پايان‌نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين‌المللي يا طرح‌هاي پژوهشي انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد

ت) دانش‌آموخته رتبه اول در دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد داراي حداقل يک مقاله مستخرج از پايان‌نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين‌المللي يا طرح‌هاي پژوهشي انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد

ث) دارندگان نشان طلاي کشوري المپيادهاي دانش‌آموزي (موضوع مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) داراي حداقل يک مقاله مستخرج از پايان‌نامه، پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين‌المللي يا طرح‌هاي پژوهشي انجام شده توسط دانشجو

ج) رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره‌هاي معتبر علمي (از قبيل: خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) در دوره کارشناسي ارشد با مشارکت حداقل سي و پنج درصد، داراي حداقل يک مقاله مستخرج از پايان‌نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين‌المللي يا طرح‌هاي پژوهشي (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد

تبصره: طرح ملي، اثر بديع يا تأليف و طرح پژوهشي تقاضامحور (براساس نياز يک دستگاه) با تأييد معاونت پژوهشي و فناوري وزارت، مي‌تواند به جاي يک مقاله در هر يک از موارد ذکر شده بالا جايگزين شود.

۲- دانش‌آموختگاني که مشمول مقررات دريافت بورس بنياد ملي نخبگان در دوره تحصيلي دکتراي تخصصي هستند، براساس ضوابط و معيارهاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به پژوهشگاه معرفي مي‌شوند تا در صورت قبولي در مصاحبه تخصصي، به صورت مازاد بر ظرفيت تعيين شده پذيرفته و مورد حمايت بنياد مذکور قرار گيرند.


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->