iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 7698
چاپ

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهر کرد در رشته های زیر برای نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشجوی دکتری بدون آزمون میپذیرد:

۱– زبان و ادبیات فارسی( دو گرایش ادبیات عرفانی و ادبیات معاصر)

۲- تربیت بدنی و علوم ورزشی ( فیزیولوژی ورزشی )

 ۳- بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

۴- بهداشت و بیماری های طیور

۵- ریاضی کاربردی ( دو گرایش آنالیز عددی و تحقیق در عملیات )

 ۶- مهندسی مکانیک ( دو گرایش تبدیل انرژی و طراحی کاربردی )

۷- مهندسی برق ( قدرت )

۸ – مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

 ۹- مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

۱۰- مهندسی کشاورزی –علوم باغبانی ( گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه )

۱۱- مهندسی کشاورزی – زراعت

۱۲- زمین شناسی ( پترولوژی )

 

متقاضیان باید ضمن مطالعه دقیق موارد ذیل ورعایت آنها ، نسبت به تکمیل مدارک لازم  و ارسال پستی آنها و یا تحویل مستقیم به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهرکرد ، اقدام نمایند . فقط مدارک کاملی که تا تاریخ ۱/۴/۹۲ دریافت شوند قابل بررسی خواهند بود و پس از آن امکان تحویل و بررسی درخواست متقاضیان وجود نخواهد داشت . 

* فرم درخواست پذیرش نیز ضمیمه این اطلاعیه و قا بل دریافت می باشد . علاوه براین توجه بر موارد زیر ضروری و مهم است :

 * احراز صلاحیت عمومی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل
* رشته تحصیلی مورد تقاضا با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای داوطلب مرتبط بوده( به تشخیص گروه آموزشی مربوطه) و در فهرست رشته های آزمون دکتری سال تحصیلی جاری ( پیوست اطلاعیه ) باشد.
* دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد و یا نیمسال دوازدهم دکتری حرفه ای دانشگاهها نیز به شرط اینکه تا ۳۱/۶/۹۲ از پایان نامه خود با درجه عالی دفاع نمایند، می توانند ثبت نام نمایند.
* طول مدت تحصیل متقاضی در مقطع کارشناسی ارشد نباید از ۵ نیمسال و در مقطع دکتری حرفه ای از ۱۳ نیمسال تجاوز نماید.
* تا تاریخ ۳۱/۶/۹۲بیش از ۳ سال از فارغ التحصیلی متقاضی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای نگذشته باشد.
* بر اساس بخشنامه ۲۲۴۴۴/۲۱ مورخ ۲۲/۲/۹۲ وزارتی و ابلاغیه شماره ۱۲۴۱۰/س مورخ ۲۵/۲/۹۲ پذیرش فقط شامل کسانی می شود که آخرین مقطع تحصیلی خود را در دانشگاههای دولتی بصورت حضوری ( در قالب روزانه ویا نوبت دوم – شبانه ) گذرانده اند و سایر متقاضیان واجد شرایط لازم است مطابق مفاد ابلاغیه فوق الذکر و از طریق ثبت نام در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مندرج در آن عمل نمایند . ( مرجع : وب سایت سایت سازمان سنجش )
*  داوطلبانی که شرایط لازم را دارا باشند از طریق وب سایت دانشگاه ( و یا به صورت تلفنی ) جهت مصاحبه دعوت  و مدارک آنان جهت مصاحبه و اعلام نظر گروه آموزشی به معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد . دعوت شدگان در صورتی که مدارک و امتیازات علمی و پژوهشی اضافی تا زمان مصاحبه بدست آورند، برای ارائه در مصاحبه به همراه داشته باشند . 
* به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از مهلت مقرر، ترتیب اثر داده نمی شود و مدارک ارسالی مسترد نخواهد شد .
داشتن حداقل یکی از شرایط زیرضروری است :
الف )دارای رتبه اول تا سوم بر اساس معدل کل ( با احتساب پایان نامه با درجه عالی – نمره ۱۸ تا ۲۰ – برای فارغ التحصیل شدگان و بدون احتساب آن برای دانشجویان نیمسال چهارم ) و  حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه و یا از طرح پژوهشی، چاپ شده یا دارای پذیرش قطعی ، مرتبط با رشته و گرایش تحصیلی مورد تقاضا در مجلات علمی – پژوهشی معتبر داخلی و یا بین المللی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری ( ISI دارای IF یا ISC   ) باشند.
توجه : در صورتی که تعداد دانشجوی ورودی درمقطع کارشناسی ارشد متقاضی تا ۵ نفر باشد، صرفا رتبه اول، ۶ تا ۱۰ نفر باشند فقط رتبه های اول و دوم و ۱۱ نفر و بیشتر، رتبه های اول تا سوم واجد شرایط می باشند . ضروری است تعداد دانشجو و رتبه متقاضی به صورت دقیق در مدارک ارسالی، توسط دانشگاه محل تحصیل متقاضی تائید شده باشد .   
لازم است در مقالات مستخرج از پایان نامه ، نام دانشجو نفر اول و یا بلافاصله پس از نام استاد( یا استادان راهنما یا مشاور) باشد و در مقالات غیر مستخرج از پایان نامه نام دانشجو الزاماً نفر اول یا دوم پس از عضو هیات علمی باشد. در مورد متقاضیان با شیوه آموزش محور کارشناسی ارشد ارائه دو مقاله علمی- پژوهشی صرفا مرتبط با رشته تحصیلی جایگزین می شود .
ب ) واجدین شرایط با شاخص های ممتازی علمی دیگر ( نمونه کشوری، رتبه های اول المپیاد و یا آزمون سراسری ارشد و سایر موارد …. ،    مندرج در ماده ۸ آئین نامه اصلی به شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ و اصلاحیه آن – قابل دسترس در سایت سازمان سنجش ) نیز با رعایت ضوابط آئین نامه مذکور، مشمول این پذیرش می شوند .

مدارک لازم :

۱ – تکمیل فرم درخواست ( ضمیمه ) با دقت کامل .

۲ – گواهی معتبر فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد با ذکرزمان شروع به تحصیل و تاریخ دقیق فراغت از تحصیل ( برای فارغ التحصیل شدگان ) ، و یا تاریخ احتمالی فارغ التحصیلی ( برای دانشجویان نیمسال چهارم و حد اکثرتا ۳۱/۶/۹۲ ) ، تعداد نیمسال شاغل به تحصیل ، تعداد هم رشته ورودی و رتبه کل و نیزمعدل نمرات بدون احتساب پایان نامه و همچنین معدل کل با پایان نامه و نمره پایان نامه نیز برای در آن قید شده باشد .
۳ – مستندات کافی مربوط به بند های فوق الاشاره در خصوص ضوابط ضروری ( آموزشی ، پژوهشی )
۴ – دو  قطعه عکس پشت نویسی شده همراه با تصویرصفحه اول شناسنامه .
۵ – خلاصه ای از رزومه متقاضی همراه با مستندات مریوط به موارد و امتیازات علمی ، پژوهشی متقاضی 
۶ – ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد و دوره کارشناسی (با تائید دانشگاه و یا تعهد نمرات توسط شخص متقاضی )
آدرس ارسال فرم درخواست و مدارک :
شهرکرد – کیلومتر۲ جاده سامان – دانشگاه شهرکرد– حوزه معاونت آموزشی– دفتر استعدادهای د رخشان
( متقاضی محترم : هر گونه اطلاع رسانی توسط درج اطلاعیه در وب سایت دانشگاه ، بصورت تماس تلفنی و یا ارسال پیامک تلفن همراه انجام خواهد شد . لذا از تماسهای تلفنی یا حضوری جز در موارد خاص ضروری اجتناب گردد. )

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->