iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 5470
چاپ
متقاضیان شرکت در پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه پیام نور تا 25 خرداد مهلت ثبت نام دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه پیام نور تا 25 خرداد مهلت دارند در سامانه دانشگاه پیام نور ثبت نام کنند.

برخی شرايط لازم جهت پذيرش

دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دانشجويان نيمسال آخر در صورت داشتن يكي از شرايط زير مي توانند از مزاياي آئين نامه مزبور برخودار شوند.

برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم نهايي المپيادهاي علمي –دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده يا رشته هاي مرتبط، با معرفي دبيرخانه المپياد.

دانشجويان نمونه كشوري (در دوره كارشناسي) با معرفي معاونت دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري به شرطي كه به لحاظ ميانگين كل همتراز پانزده درصد برتر (15 درصد) در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي در دانشگاه متقاضي باشند.

برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنوار ه هاي معتبر علمي (از قبيل: خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) در رشته يا گروه آموزشي مرتبط با طرح ابتكاري خود يا زمينه اي كه در آن برگزيده شده اند، با معرفي دبيرخانه هر يك از جشنواره ها با مشاركت حداقل سي و پنج درصد.

جزئیات شهریه 

تمام پذيرفته شدگان مشمول استفاده از آئين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي مقاطع تحصيلي بالاتر در دانشگاه پيام نور، (اعم از دانش آموختگان پيام نور و ساير دانشگاهها) ملزم به پرداخت شهريه هستند به جز دانش آموختگان پيام نور كه در مقطع كارشناسي در رشته خود به صورت كشوري حائز رتبه اول تا سوم شده اند؛ به این شرح است: نفر اول كشوري در هر رشته 50 درصد تخفيف، نفر دوم كشوري در هر رشته 25 درصد تخفيف، نفر سوم كشوري در هر رشته 10 درصد تخفيف.

شرایط و ضوابط عمومی پذیرش

پذيرش دانشجو صرفاً براي رشته و گرايش هايي است كه در جدول رشته ها قيد شده و هر متقاضي مجاز است يك رشته در حداكثر سه كد رشته محل را انتخاب کند، احراز صلاحيت عمومي متقاضي به تشخيص مراجع قانوني ذيربط است، داوطلبان مرد، بايد از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي ادامه تحصيل منع قانوني نداشته باشند.

تحصيل در اين دانشگاه به صورت تمام وقت است و پذيرفته شدگان موظف به رعايت همه مقررات دانشگاه هستند، تحصيل پذيرفته شدگان در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور با پرداخت شهريه است.

دوره دانشپذيري دانش آموختگان فراگير پيام نورجزء سنوات مجاز (در طول مدت تحصيل )محاسبه مي شود.


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->