iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 3601
چاپ
جدول آماری وضعیت ثبت پایان نامه‌ها/ علوم انسانی در صدر
با ایجاد نظام ثبتی پایان نامه‌ها از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات امکان ثبت طرح پژوهشی از زمان پروپوزال مسیر شده است که از سال 87 تاکنون تعداد 34716 پروپوزال به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال 1387 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات به منظور ارتباط میان اجزای اطلاعات علمی اقدام به ایجاد نظام ثبتی کرد. در این نظام دانشجویان و محققان می‌توانند از زمان طرح ایده و جمع آوری اطلاعات اقدام به ثبت ایده‌ها و مقالات خود کنند. به این ترتیب یک طرح پژوهشی از زمان ارائه پیشنهاد و تصویب بودجه تا مراحل مختلف اجرا و انتشار قابل ثبت در سامانه گنجینه علمی ایرانیان است ضمن آنکه مقالات علمی در هریک از مراحل فراخوان تا پذیرش، ارائه و انتشار در این سامانه قابل جستجو است.

پایگاه گنجینه علمی ایرانیان در حال حاضر راه اندازی شده است و پس از ایجاد نظام ثبتی تاکنون (مدت 4 سال) 107 هزار و 632 عنوان پایان نامه در این به ثبت رسیده است. از این تعداد 99 هزار و 949 عنوان پایان نامه  کارشناسی ارشد و 7 هزار و 683 عنوان رساله دکتری بوده است.

از این تعداد پایان 45 هزار و 786 عنوان پایان در علوم انسانی، 22 هزار و 268 عنوان پایان نامه در حوز علوم پایه، 21 هزار و 775 عنوان پایان نامه در حوزه فنی و مهندسی 11 هزار و 181 عنوان پایان نامه در حوزه کشاورزی، 3 هزار و 525 عنوان پایان نامه در حوزه هنر و 2 هزار و 229 عنوان پایان نامه در حوزه علوم پزشکی دفاع شده است.

تعداد پایان نامه‌های دفاع شده از زمان اجرای نظام ثبتی

حوزه علمی تعداد پایان نامه‌های دفاع شده
علوم انسانی 45786
علوم پایه 22268
فنی و مهندسی 21775
کشاورزی 11181
هنر 3525
علوم پزشکی 2229

در طول 3 سال اعطای پژوهانه (87 تا 90) تعداد 4 هزار و 255 عنوان پروپوزال دکتری توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی تایید شده است.

وضعیت ثبت اطلاعات پایان نامه و رساله دکتری

سال تعداد پایان نامه‌های انجام شده از محل پژوهانه کاربران سایت ثبت پروپوزال در پایگاه تعداد تایید پروپوزال تعداد ثبت پایان نامه تایید پایان نامه
1387 0 1089 183 7 377 377
1389 0 2109 5582 1325 12393 12325
1389 573 41229 13851 4653 22060 21646
1390 1469 58044 22554 9205 32005 26581
1391 2184 89830 34716 11779 38444 33027

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->