iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 5360
چاپ

 

 

 

پذیرش دانشجوی دكتری تخصصی پژوهشی در چهار دانشگاه علوم پزشکی


چهار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شیراز، ایلام و شهید صدوقی یزد در مراکز تحقیقاتی متعدد این دانشگاه ها، دانشجوی دوره دكتري تخصصي پژوهشي می پذیرند.

به گزارش خبرگزاري  مهر، داوطلبان پذيرش دوره هاي دكتري تخصصي پژوهشي در مراكز تحقيقاتي ميكروب شناسي باليني و آسيب هاي اجتماعي دانشگاه علوم پزشکی ایلام باید حداقل شرط لازم يعني داشتن دو مقاله ISI يا PubMed به عنوان نويسنده اول يا مسئول را داشته باشند.

اسامی داوطلبان چند برابر ظرفيت اعلام مي شود و آزمون کتبی در روز شنبه 16 شهريورماه 92 و آزمون شفاهی در روز دوشنبه 18 شهريور به عمل می آید.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز در نظر دارد در راستای تحقق اهداف پژوهشی دانشگاه، از میان واجدین شرایط، جهت مراکز تحقیقاتی "توسعه عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت خلیج فارس" ( 2 نفر)، "بیماریهای عفونی و گرمسیری" (1 نفر) و "پزشکی ملکولی" (2 نفر) دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی می پذیرد.

داوطلبین جهت اطلاع از شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو در دوره مذکور و  همچنین شیوه پذیرش و ثبت نام می توانند به آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  مراجعه کنند و مدارک و فرمهای تکمیل شده را حداکثر 31 مردادماه 92 ارسال کنند.

دانشگاه علوم پزشكي شيراز نیز دانشجوي دكتري تخصصي پژوهشي بورسیه می کند.

دانشگاه علوم پزشكي شيراز در نظر دارد به منظور تقويت بنيه علمي مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت و آزمايشگاه مركزي معاونت پژوهشي نسبت به بورس دو نفر دانشجوي دكتري تخصصي پژوهشي اقدام کند.

دانشجوي دكتري تخصصي پژوهشي درحوزه مطالعات سياستگذاري سلامت (گرايش فارماكواپيدميولوژي) و حوزه مطالعات شيمي دارويي (با تجربه عملي درخصوص آناليز دستگاهي GC-mass mass و capillary electrophoresis ) در این حوزه پذیرفته می شوند.

متقاضيان مي توانند درخواست كتبي، رزومه (CV) به همراه مستندات مربوطه و حداقل دو توصيه نامه تحصيلي را حداكثر تا تاريخ 27 تيرماه 1392 معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارسال کنند.

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷکی ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی دوره دﻛﺘﺮی تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻨﻌﺖ 4 نفر می پذیرد.

متقاضیان این دوره می توانند ﻣﺪارك و ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را تا اول شهریورماه 92 به ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻨﻌﺖ دانشگاه علوم پزشکی یزد ارسال کنند.

 

 

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->