iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 5122
چاپ

اطلاعيه دانشگاه تهران درباره شرايط وضوابط ، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد پرديس‌هاي البرز،كيش و ارس سال1392

پرديس های بين المللي دانشگاه تهران به پشتوانه بيش از 70سال پيشينه موثر دانشگاه تهران در زمينه آموزش و پژوهش و بر اساس مجوز وزارت علوم،تحقيقات و فناوري، در چهار چوب برنامه های توسعه اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی ؛ سند چشم انداز 20 ساله کشور؛ سیاستهای نظام آموزش عالی کشور و همچنین برنامه های استراتژیک دانشگاه در زمینه گسترش آموزش عالی و با هدف پاسخگویی به تقاضای داوطلبان داخلی و خارجی مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص ؛ توسعه تحقیقات و مشارکت در تولید علم و فناوری با کیفت رقابت در سطح منطقه و جهان ؛ تاسیس گردیده و از بین داوطلبان واجد شرایط و علاقمند به تحصیل از طریق آزمون اختصاصی ورودی با همكاري سازمان سنجش آموزش كشور دانشجو می پذیرد .

بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان شركت درآزمون كارشناسي ارشد پرديس هاي البرز،كيش وارس دانشگاه تهران براي سال 1392 مي‌رساند ثبت نام براي شركت در آزمون مذكور ازطريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روز يكشنبه 30/4/92 آغاز و تا ساعت 24 روز شنبه 5/5/92 پايان مي‌پذيرد. لذا كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام كه داراي شرايط عمومي واختصاصي به شرح ذيل مي‌باشند، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند.
شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ داوطلبان:
 داوطلبان‌ لازم‌ است‌ داراي‌ شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ بوده‌ و از لحاظ مقررات‌ وظيفه‌ عمومي‌ منعي‌ نداشته‌ باشند.
شرايط عمومي‌:
الف) اعتقاد به‌ اسلام‌ يا يكي‌ از اديان‌ تصريح‌ شده‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
ب) ملتزم‌ بودن‌ به‌ احكام‌ عملي‌ اسلام‌ (انجام‌ دادن‌ واجبات‌ و پرهيز كردن‌ از محرمات‌).
تبصره ‌1: ملاك،‌ وضع‌ كنوني‌ داوطلب‌ در هنگام‌ ثبت‌نام‌ است‌.
تبصره ‌2: اقليت‌هاي‌ ديني‌ (اديان‌ رسمي‌) مندرج‌ در قانون‌ اساسي‌ از اين‌ شرط مستثني‌ هستند (به‌ شرط عدم‌ تجاهر به‌ نقض‌ احكام‌ اسلام‌).
ج) عدم‌ احراز عناد (نه‌ اعتراض‌) نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
تبصره‌: در صورتي‌ كه‌ داوطلب‌ سابقاً با نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ عناد داشته‌، بايد تغيير نظر او احراز شود.
د) عدم‌ احراز فساد اخلاقي‌.
ه‍‌)  عدم‌ اشتهار به‌ ارتكاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شئون‌ شغلي‌ و تحصيلي‌ در طول‌ تحصيل‌ يا زمان‌ اشتغال‌ (در صورت‌ اشتغال‌ فعلي‌).
و) برخورداري‌ از توانايي‌ جسمي‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ انتخابي‌ و عدم‌ اعتياد به‌ مواد مخدر.
شرايط اختصاصي:
الف) داشتن‌ مدرك‌كارشناسي ‌(ليسانس‌) يا كارشناسي‌ ارشد (فوق‌ ليسانس‌ يا دكتراي‌ حرفه‌اي‌) يا اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ در سال‌ آخر مقطع‌ كارشناسي‌ كه‌ مدرك‌ مذكور مورد تأييد شوراي ‌عالي ‌انقلاب‌ فرهنگي‌ يا وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ و يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ باشد.
تبصره: داوطلبان متقاضي ثبت نام وشركت درآزمون درصورت پذيرفته شدن نبايد هيچگونه منع قانوني درخصوص ادامه تحصيل نسبت به سازمان ونهادي را داشته باشند.
مقررات‌ وظيفه‌ عمومي‌:
بر اساس‌ اعلام‌ رسمي‌ سازمان‌ وظيفه‌ عمومي‌ نيروي‌ انتظامي‌، داوطلب‌ مرد لازم‌ است‌ يكي‌ از شرايط زير را دارا بوده و يكي از كدهاي 9 گانه ذيل را در بند 15 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي درج نمايند.
كد 1) كارت‌ پايان‌ خدمت‌.
كد 2) كارت‌ معافيت‌ كفالت‌ يا پزشكي‌ دايم‌ و يا كارت‌ معافيت‌ دايم‌ زمان‌ صلح با فرم‌ كامپيوتري.
كد 3) متولد سال‌ 1354 و قبل‌ از آن‌ (تبصره‌: فارغ‌التحصيلان‌ رشته‌هاي‌ گروه‌ پزشكي‌ و رشته‌ دامپزشكي‌ متولد سال ‌1344 و يا قبل‌ از آن‌).
كد 4) داشتن دفترچه آماده به ‌خدمت‌ بدون مهر غيبت‌ كه مهلت اعزام مندرج در آن در زمان ثبت‌نام سپري نشده باشد.
تبصره 1: پذيرفته‌شدگاني كه به هنگام ثبت‌نام در دانشگاه مدت 6 ماه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان در دوره كارشناسي سپري نشده باشد، نيازي به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارند.
تبصره 2: اين‌ افراد لازم‌ است‌ در تاريخي‌ كه‌ توسط سازمان وظيفه‌ عمومي‌ نيروي‌ انتظامي‌ اعلام‌ مي‌شود به‌ خدمت‌ اعزام‌ شوند. بديهي‌ است‌ در صورت‌ پذيرفته‌ شدن‌ و دارا بودن‌ ساير شرايط و ضوابط، در هر مرحله‌اي‌ از خدمت‌ وظيفه ‌ترخيص‌ خواهند شد. در غير اين‌ صورت‌ غايب‌ محسوب‌ شده‌ و قبولي‌ آنان‌ «كان‌لم‌يكن‌» تلقي‌ مي‌گردد.
كد 5) فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي كارشناسي‌ و يا كارشناسي‌ ارشد متعهد خدمت‌ سازمان‌ها و يا وزارتخانه‌ها با ارائه‌ گواهي‌ از ارگان‌ مربوط مبني‌ بر اينكه‌ دوران‌ خدمت‌ وظيفه ‌آنان‌ يا طرح‌ تعهد خدمت‌ آنان‌ به‌ سازمان‌ و يا وزارتخانه‌ مربوط تا 31/6/1392 به‌ پايان‌ برسد.
تبصره: ثبت‌نام و شركت مشمولين وظيفه عمومي متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش در مقطع كارشناسي (ليسانس) و با رعايت قوانين موضوعه، در صورت موافقت وزارتخانه ذيربط ضمن منفك شدن از انجام تعهد و شروع مجدد آن پس از پايان تحصيل، براي رشته مورد نياز وزارت مذكور بلامانع است.
كد 6) دانشجوي‌ سال‌ آخر كه‌ تا تاريخ 31/6/1392 فارغ‌التحصيل‌ شود.
كد 7) پرسنل‌ شاغل‌ رسمي‌ در نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با ارائه‌ گواهي‌ موافقت‌ از يگان‌ مربوط.
كد 8) طلبه‌ دارنده‌ مدرك‌ ليسانس‌ (كارشناسي‌) مورد تأييد، به‌ شرطي‌ كه‌ شوراي‌ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ و يا خراسان تأييد نمايد كه‌ معافيت‌ تحصيلي‌ وي‌ در حوزه‌، پوششي‌ براي تحصيل‌ در دانشگاه‌ نيست‌ و طلبه‌ قادر است‌ ضمن‌ اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ در حوزه‌، به‌ موازات‌ آن‌ در دانشگاه‌ نيز تحصيل‌ كند، با همان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ حوزه‌، اشتغال ‌به‌ تحصيل‌ وي‌ در دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌. بديهي‌ است‌ هر موقع‌ حوزه‌ علميه‌ معافيت‌ تحصيلي‌ طلبه‌اي‌ را خاتمه ‌يافته ‌اعلام‌ كند، مشمول‌ ديگر نمي‌تواند به‌ عنوان ‌دانشجو از معافيت‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌ استفاده‌ نمايد و بايد به‌ خدمت‌ اعزام‌ شود.
تبصره: افراد مشمول‌ بند 8 فوق‌ قبل‌ از ثبت‌نام‌ در آزمون‌ بايد موافقتنامه‌ مذكور را دريافت‌ و به‌ هنگام‌ قبولي‌ در دانشگاه‌ ارائه‌ نمايند.
كد 9) فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ ارشد كه حداكثر تا تاريخ 31/6/1392 دوران خدمت وظيفه آنان به پايان برسد با ارائه كارت پايان خدمت به هنگام قبولي در دانشگاه.
سهميه‌ها و تسهيلات:
1- سهميه‌ رزمندگان‌:
هر يك ‌از داوطلبان ‌متقاضي‌ سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌توانند بر اساس‌ شرايط خود كه ‌در بندهاي‌ «الف‌» تا « ج» ذيل ‌آمده ‌است ‌متقاضي‌ اين‌ سهميه‌ شوند.
الف) رزمندگاني كه بر اساس ماده 1 و تبصره‌هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ‌ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب‌ بسيجي ‌به دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش ‌عالي‌ از تاريخ ‌31/6/1359 لغايت‌ 31/6/1367 حداقل‌ شش‌ (6) ماه‌ متوالي‌ يا متناوب‌ داوطلبانه‌ در مناطق‌ عملياتي ‌جبهه‌هاي‌ نبرد حق‌ عليه‌ باطل‌ حضور داشته‌اند، لازم‌ است‌ ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران (سازمان بسيج مستضعفين) يا وزارت جهادكشاورزي مورد تائيد نهائي قرار گيرد.
تذكرمهم: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لازم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كدرهگيري 12 رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت‌نام در محلي كه در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته شده درج نمايند.
تبصره 1: داوطلبان ‌متقاضي‌ استفاده ‌از سهميه ‌رزمندگان (سازمان ‌بسيج مستضعفين) در صورت عدم‌ تاييد سهميه‌ و درج سهميه آزاد بر روي كارت ورود به جلسه، به‌ واحدهاي‌تابعه ‌شهرستان‌هاي ‌محل‌ تشكيل پرونده مراجعه ‌نمايند.
تبصره 2: كد رهگيري 12 رقمي سپاه پاسداران و يا نيروهاي مسلح براي هر آزمون در هر سال متفاوت مي‌باشد. لذا داوطلبان ضرورت دارد براي ثبت‌نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دريافت كد رهگيري 12 رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند.
تبصره 3: مناطق‌ عملياتي‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ دفاع‌ تعيين‌ مي‌شود.
تبصره 4: مدت‌ حضور يا خدمت‌ در جبهه‌ سربازان‌ و پاسداران‌ وظيفه‌ و همچنين‌ تعهدات‌ و مأموريت‌هاي‌ خدمتي‌ پرسنل‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي‌ نظامي‌ در جبهه‌ و نيز طرح‌ 6 ماهه‌ دانشجويان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، حضور داوطلبانه‌ تلقي‌ نمي‌شود.
تبصره 5: نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه‌هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمي‌شوند.
تبصره 6: فرزندان و همسران رزمندگاني كه منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از اين سهميه نخواهند بود.
ب) جانبازان‌ 25% و بالاتر‌، فرزند و همسر جانبازان 50% و بالاتر، آزادگان‌ و فرزندان‌ و همسران‌ آنان‌، و همچنين‌ فرزندان ‌و همسران‌ شهدا، مفقودين ‌و اسرا براي ‌استفاده‌ از سهميه ‌رزمندگان‌ بايستي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت‌نامي اقدام نمايند و نيازي به مراجعه به سايت اينترنتي ايثار ندارند.
ج) آن‌دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه از تاريخ 31/6/1359 تا 31/6/1367 حداقل 6 ماه پيوسته و يا 9 ماه ناپيوسته علاوه بر ميزان موظفي شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته‌اند، با تأييد بالاترين مقام هريك از نيروهاي مسلح (ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح) مي‌توانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند. اين قبيل افراد مي‌‍‌توانند ابتدا به واحدهاي تابعه مراجعه و فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون مربوط را تكميل نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد نهايي قرار گيرد. اين قبيل داوطلبان لازم است بند مربوط به سهميه خود را در تقاضانامه ثبت‌نامي علامتگذاري و نسبت به درج كد 12 رقمي پيگيري در محل مربوط اقدام نمايند.
تذكر مهم: جانبازان ‌با درصد جانبازي حداقل 25% و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج كدرهگيري در بند 12 تقاضانامه ثبت‌نامي، به ارگان ذيربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) مراجعه و با ارائه كارت جانبازي و يا آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند، تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام، توسط ستاد مشترك سپاه ‌پاسداران (سازمان بسيج مستضعفين) و يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تائيد نهائي قرارگيرد و درگزينش نهائي به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و مدت اسارت اضافه گردد.
تبصره 1: بر اساس‌ تبصره ‌2 ماده ‌10 آيين‌نامه ‌اجرايي‌ قانون ‌ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب ‌بسيجي‌ به‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش ‌عالي‌ مصوب 18/2/1368 هيأت‌ محترم‌ وزيران و قانون اصلاح‌ قانون‌ مذكور مصوب 11/9/71 مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ اسلامي‌، داوطلبانــي‌ كه‌ از سـال‌ 1368 به‌ بعد يك‌ نوبت‌ با سهميه‌ رزمندگان‌ در آزمون‌هاي‌ ورودي‌ پذيرفته‌ شده‌اند، در صورتي‌ كه‌ داراي‌ حداقـل‌ مدت‌ 12 ماه‌ حضور داوطلبانه‌ در جبهه‌هاي‌ نبرد حق‌ عليه‌ باطل ‌باشند، با توجه به تذكر مهم فوق مي‌توانند در اين‌ آزمون‌ با سهميه‌ رزمندگان‌ شركت‌ نمايند. در غير اين‌ صورت‌ حق‌ استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ در آزمون‌ مذكور را نخواهند داشت‌.
تبصره 2: آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ يك بار در دوره‌ كارداني‌ و يك بار هم‌ در دوره‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ پذيرفته‌ شده‌اند، در صورتي‌ كه داراي‌ حداقل مدت ‌18 ماه حضور داوطلبانه ‌در جبهه‌هاي ‌نبرد حق ‌عليه‌ باطل‌ باشند، مي‌توانند در اين‌ آزمون‌ با سهميه‌ رزمندگان‌ شركت‌ نمايند.
تبصره 3: آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در دوره روزانه آزمون كارشناسي ارشد پذيرفته شده باشند، طبق ضوابط حق استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون فوق را نخواهند داشت.
تبصره 4: بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه‌ريزي كنكور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل كه با استفاده از سهميه‌هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي شبانه و نيمه‌حضوري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام‌نور، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و يا دوره‌هاي مجازي و بين‌الملل (به جز دوره‌هاي روزانه در دانشگاه‌هاي دولتي) قرار گرفته‌اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار، مجاز به استفاده مجدد از سهميه‌هاي مربوط در آزمون خواهند بود.
تذكر مهم: داوطلبان‌ واجد شرايط كه با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون‌هاي‌ ‌سنوات‌ گذشته ‌شركت‌ كرده‌اند لازم است براي‌ استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان ‌در اين آزمون طبق توضيحات فوق عمل نمايند. ضمناً كليه داوطلبان شاهد و ايثارگر در اين آزمون در سهميه رزمندگان گزينش مي‌گردند.
2- ثبت‌نام‌:
ثبت‌نام براي آزمون كارشناسي ارشد پرديس هاي البرز، كيش و ارس دانشگاه تهران سال 1392 از روز يكشنبه مورخ 30/4/1392 آغاز و درروز شنبه مورخ 05/05/1392 پايان مي‌پذيرد.
الف) هر داوطلب ‌بر اساس ‌علاقه ‌فقط مي‌تواند در يك كدرشته‌ امتحاني با توجه به جدول شماره (1) ثبت‌نام‌ و در امتحان مربوط شركت‌ نمايد.
كليه ‌فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ مورد تأييد (بدون ‌توجه‌ به‌ نوع‌ مدرك‌ تحصيلي‌) مي‌توانند در آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل ‌در رشته‌هاي‌ امتحاني گروه‌ علوم‌ انساني‌، علوم پايه، فني ‌و ‌مهندسي، كشاورزي، هنر ثبت‌‌نام‌ و شركت‌ نمايند.‌ تحصيل‌ در دوره‌ كارشناسي‌ ارشد منوط به‌ قبولي ‌در آزمون ورودي ‌و گذراندن‌ دروس پيش‌نياز به ‌تشخيص‌ گروه ‌آموزشي ‌‌مربوط بوده و هزينه دروس پيش‌نياز نيز توسط دانشجو پرداخت خواهد ‌شد.
تبصره: داوطلبان مي‌بايست با توجه به رشته امتحاني (جدول شماره 1) كه ثبت‌نامي مي‌نمايند نسبت به انتخاب سه كد رشته محل بر اساس جدول شماره (2) اقدام نمايند.
ب) ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون ‌سال 1392، منحصراً به روش ذيل امكان پذير مي‌باشد:
1- مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:(www.sanjesh.org
2- آماده نمودن عكس و مدارك مورد نياز جهت ثبت‌نام(فايل عكس اسكن شده بايدداراي مشخصات ذيل باشد: عكس 4 ´ 3 كه در سال جاري گرفته شده باشد ( عكس تمام رخ)
 - عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.
 - اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر 400´300 پيكسل و حداقل 300 ´ 200 باشد.
 -تصوير داوطلب بايد واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هرگونه لكه باشد.
 - حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلو بايت بيشتر باشد.
3- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً بصورت اينترنتي انجام مي‌گيرد، داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد با مراجعه به سايت سازمان و پرداخت مبلغ 000/800 (هشتصد هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در آزمون يك كدرشته امتحاني، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.
برگزاري آزمون:
آزمون براي كليه داوطلبان متقاضي در تمامي رشته‌هاي امتحاني در روز جمعه مورخ 15/6/1392 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
نكات وتوصيه‌هاي‌ مهم‌:
الف) پس از پذیرش نهایی آزمون تعیین سطح زبان طبق ضوابط پردیس ها برگزار خواهد شد.
داوطلبانی كه در يكي از آزمونهاي رسمي زبان حداقل نمرات ذيل را كسب كرده باشند ، در صورت تاييد نمره و منقضي نشدن اعتبار آن، از گذراندن كلاسهاي زبان معاف مي باشند.
حداقل نمره
آزمون
75
UTEST
5.5
IELTS
550
TOLIMO
550
TOEFL PBT
80
TOEFL iBT

همچنين سطح زبان پذيرفته شدگان گرامي در بدو ورود مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس نمره زبان در آزمون ورودي و مصاحبه شفاهي يا از گذراندن كلاسهاي زبان معاف شده و يا درآزمون زبان اغلب شامل 100 سوال تستي با نمره منفي بوده كه معمولا از 3 بخش گرامر (40 سوال)، لغت (20سوال)، و درك مفاهيم (40 سوال) تشكيل مي شود باید شرکت داشته و نمره قبولی را کسب نمایند.اخذ واحد پايان نامه منوط به گذراندن دوره هاي آموزشي زبان و كسب نمره قبولي و يا ارائه گواهي مبني برمعافيت از گذراندن دوره هاي زبان ميباشد.
ب) به داوطلبان توصيه مي‌شودقبل ازثبت نام به مطالعه دقيق شرايط وضوابط آزمون ازجمله جـدول شهريه بپردازند و همچنين تاكيـد مي‌شود درانتخاب كدرشته‌ امتحاني وكدرشته محل هاي انتخابي دقت لازم را مبذول فرمايند. لذا پس از دريافت كد رهگيري 14 حرفي در اين خصوص به درخواست‌هاي داوطلبان مبني براصلاح و يا جابجايي اطلاعات ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ج) توصيه‌ مي‌شود داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كدرهگيري يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايند.
د) جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه پذیرش و شرایط و ضوابط به آدرس های زیر مراجعه فرمایید. 
آدرس پرديس ارس:          http://aras.ut.ac.ir 
آدرس پرديس البرز:          http://alborz.ut.ac.ir 
آدرس پرديس کيش:         http://kish.ut.ac.ir
جدول شهریه های
جدول شهریه های کارشناسی ارشد پردیس کیش دانشگاه تهران:
شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ،بيمه و ... بصورت علي الحساب و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد و در حال حاضر به شرح زير مي­باشد :
نام رشته
شهريه ثابت
شهريه متغير به ازاي هر واحدنظري
شهريه متغير به ازاي هر واحد عملي
شهريه پايان نامه به ازاي هرواحد
گروه هنر
25،650،000ريال
بيست و پنچ ميليون و ششصدو پنجاه هزار ريال
2،200،000ريال
دو ميليون و دويست هزار ريال
2،750،000ريال
دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال
4،400،000ريال
چهار ميليون و چهارصد هزار ريال
علوم انساني وMBA
21،600،000ريال
بيست و يك ميليون و ششصد هزار ريال
2،200،000ريال
دو ميليون و دويست هزار ريال
2،750،000ريال
دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال
5،500،000ريال
پنج ميليون و پانصد هزار ريال
علوم پايه
27،000،000ريال
بيست و هفت ميليون ريال
2،200،000ريال
دو ميليون و دويست هزار ريال
2،750،000ريال
دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال
4،400،000ريال
چهار ميليون و چهارصد هزار ريال
فني و مهندسي
27،000،000ريال
بيست و هفت ميليون ريال
2،200،000ريال
دو ميليون و دويست هزار ريال
2،750،000ريال
دو ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال
4،400،000ريال
چهار ميليون و چهارصد هزار ريال
 
نكته: پرداخت شهريه پذيرفته شدگان هنگام ثبت نام اصلي (بعد از پذيرش نهايي) طبق تقويم آموزشي دانشگاه خواهد بود.
*شهریههرواحددرسجبرانیمعادل )دوسوم( هرواحدمتغیراصلیدررشتهمربوطهمیباشد.
*دانشگاههیچگونهتعهدیدرزمینهتامینخوابگاه،ایابوذهابووامدانشجوییراندارد.
*شهریههایهرترمبدونتقسیط،بصورتنقدیویکجاودرهنگامثبتنامدریافتمیگردد.
*کلاسهایدرسیدرطولهفتهبرگزارخواهدشد.
 
جدول شهریه های کارشناسی ارشد پردیس ارس دانشگاه تهران:
شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه غذا ،بيمه و ... بصورت علي الحساب و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد و در حال حاضر به شرح زير مي­باشد :
گروه آموزشي
شهريه ثابت (به ريال)
شهريه متغيير هر واحد نظري (به ريال)
شهريه متغيير هر واحد عملي (به ريال)
شهريه هرواحد پايان نامه (به ريال)
فني و مهندسي
22.500.000
2.200.000
2.750.000
4.400.000
علوم پايه
22.500.000
2.200.000
2.750.000
4.400.000
علوم انساني و MBA
18.000.000
2.200.000
2.750.000
4.400.000
كشاورزي
22.500.000
2.200.000
2.750.000
4.400.000
 
نکته : پرديس بین المللی ارس هيچ تعهدي براي تأمين خوابگاه دانشجويي و محل اقامت دانشجويان نخواهد داشت.
*شهریههرواحددرسجبرانیمعادل )دوسوم(  هرواحدمتغیراصلیدررشتهمربوطهمیباشد.
*دانشگاههیچگونهتعهدیدرزمینهتامینخوابگاه،ایابوذهابووامدانشجوییراندارد.
*شهریههایهرترمبدونتقسیط،بصورتنقدیویکجاودرهنگامثبتنامدریافتمیگردد.
*کلاسهایدرسیدرطولهفتهبرگزارخواهدشد.
جدول شهریه های کارشناسی ارشد پردیس البرز دانشگاه تهران:
شهريه هر نيمسال تحصيلي بدون احتساب هزينه خوابگاه ، غذا ،بيمه و ... بصورت علي الحساب و پس از تصويب هيأت امناء قطعي خواهد شد و در حال حاضر به شرح زير مي­باشد :
شهريه پايان نامه به ازاي هر واحد
شهريه متغيربه ازاي هر واحد عملي
شهريه متغيربه ازاي هر واحد نظري
شهريه ثابت
نام رشته
4.400.000
چهارميليون وچهارصدهزارريال
2.750.000
دوملیون هفتصد پنجاه هزار ریال
2.200.000
دوميليون ودويست هزارريال
25.650.000
بيست وپنج ميليون وششصدوپنجاه هزارريال
گروه هنر
5.500.000
پنج ملیون و پانصد هزار ریال
2.750.000
دوملیون هفتصد پنجاه هزار ریال
2.200.000
دوميليون ودويست هزارريال
000/600/21
بيست ويك ميليون وششصد هزار ريال
گروه علوم انسانی وMBA
4.400.000
چهارميليون وچهارصدهزارريال
2.750.000
دوملیون وهفتصد وپنجاه هزار ریال
2.200.000
دوميليون ودويست هزارريال
27.000.000
بيست وهفت ميليون ريال
گروه علوم پایه
4.400.000
چهارميليون وچهارصدهزارريال
2.750.000
دوملیون هفتصدپنجاه هزارریال
2.200.000
دوميليون ودويست هزارريال
27.000.000
بيست وهفت ميليون ريال
گروه فنی ومهندسی
 
شهریه هر واحد دروس جبرانی معادل ( دو سوم) هر واحد متغیر اصلی در رشته مربوطه می باشد.
دانشگاه هیچ گونه تعهدی در زمینه تامین خوابگاه ، ایاب و ذهاب و وام دانشجویی را ندارد.
شهریه های هر ترم بصورت نقدی و یکجا و در هنگام ثبت نام دریافت می گردد.
کلاسهایدرسیدرطولهفتهبرگزارخواهدشد
محل تشکیل کلاسها شهرستان کرج خواهد بود.
 

جدول شماره 1ـ رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه علوم انساني پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس) و ضرايب دروس
 
گروه علوم انساني:
رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه علوم انساني پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس)
كد رشته امتحانی
رشته امتحانی
مواد امتحانی و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به چپ)
1101
زبان و ادبيات فارسي
1- نظم فارسي، 2- نثر فارسي، 3- كليات مسائل ادبي (فنون ادبي)
4
4
4
 
1102
مجموعه علوم جغرافيايي
 1- زبان تخصصي، 2- روش تحقيق، 3-مديريت و برنامه‌ريزي گردشگري، 4- مباني برنامه‌ريزي ناحيه‌اي،
5- رياضيات و آمار، 6- جغرافياي شهري، 7- فلسفه جغرافيا، 8- اصول و روش‌هاي برنامه‌ريزي شهري
1- جغرافيا ـ برنامه ريزي توريسم
2
2
3
0
0
0
0
0
 
 
 
2- برنامه ريزي و آمايش سرزمين
0
0
0
2
2
1
0
0
3- جغرافيا و برنامه ريزي شهري
0
1
0
0
0
0
1
1
1103
سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
1- اصول تفسير عكس‌هاي هوايي، 2- رياضيات و آمار، 3- ژئومورفولوژي
2
2
1
 
1104
زبان و ادبيات عرب
1- صرف و نحو، 2- ترجمه و اعراب‌گذاري، 3- ترجمه عربي به فارسي و بالعكس،
4- معاني و بيان بديع و بلاغت.
1- مترجمي زبان عربي
0
3
3
2
 
 
2- زبان و ادبيات عرب
2
2
1
0
1105
مجموعه علوم اقتصادي
 1- آمار و رياضي، 2- اقتصاد خرد، 3- اقتصاد كلان
1- علوم اقتصادي
2
4
4
 
 
 
 
2- اقتصاد انرژي
2
4
4
3- اقتصاد تجارت الكترونيك
2
4
4
4- توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
2
4
4
1106
مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي
 1- حركات اصلاحي، 2- سنجش و اندازه‌گيري در تربيت بدني، 3- آسيب‌شناسي ورزشي،
4- مديريت رويدادهاي ورزشي، 5 - مديريت سازمان‌هاي ورزشي، 6- رشد و تكامل حركتي، 7- يادگيري حركتي، 8- تغذيه ورزشي، 9- فيزيولوژي ورزشي
1- حركات اصلاحي و آسيب شناسي
3
1
3
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
2- مديريت ورزشي
0
1
0
2
3
0
0
0
0
3- رفتار حركتي
0
1
0
0
0
3
3
0
0
4- روانشناسي ورزشي
0
1
0
0
0
2
3
0
0
5- فيزيولوژي ورزشي
0
1
0
0
0
0
0
2
3
1108
 برنامه‌ريزي گردشگري (توريسم)
 1- زبان تخصصي، 2-روش تحقيق، 3- مديريت و برنامه‌ريزي گردشگري
2
2
3
 
1112
الهيات و معارف اسلامي ـ فقه و مباني حقوق اسلامي
1- فقه، 2- اصول فقه، 3- قواعد فقه
4
3
3
 
1117
مديريت آموزشي
1- مقدمات مديريت آموزشي، 2- روش تحقيق و سنجش و اندازه‌گيري،
3- روابط انساني در سازمان‌هاي آموزشي
2
1
2
 
گروه علوم انساني:
رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه علوم انساني پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس)
كد رشته امتحانی
رشته امتحانی
مواد امتحانی و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به چپ)
1118
مجموعه علوم تربيتي (2)
 1- آمار و روش تحقيق، 2- روانشناسي تربيتي، 3- روانشناسي (عمومي، رشد)،
4- روانشناسي كودكان استثنايي
1- روانشناسي تربيتي
2
3
2
0
 
 
 
 
2- روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي
2
0
2
3
3- مشاوره ـ خانواده
2
3
2
0
4- مشاوره ـ مدرسه
2
3
2
0
1121
مجموعه زبان انگليسي
 1- آزمون سازي، 2-روش تحقيق 3- روش تدريس، 4- فنون و صنعات ادبي، 5
- سيري در تاريخ ادبيات، 6- نقد ادبي
1- آموزش زبان انگليسي
3
1
2
0
0
0
 
 
2- زبان و ادبيات انگليسي
0
0
0
2
3
2
1125
مديريت جهانگردي
1- مباني سازمان مديريت، 2- مديريت بازاريابي، 3- نظريه‌هاي ارتباط جمعي
2
3
3
 
1126
مجموعه حقوق
1- حقوق تجارت، 2- حقوق مدني، 3- حقوق اسلامي (متون و اصول فقه)،
4- آيين دادرسي مدني، 5- حقوق اساسي، 6- حقوق اداري، 7- متون فقه، 8
- حقوق جزاي عمومي، 9- حقوق جزاي اختصاصي، 10- آيين دادرسي كيفري، 11
- حقوق بين الملل خصوصي، 12- حقوق بين الملل عمومي
1- حقوق خصوصي
1
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
2- حقوق عمومي
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
0
3- حقوق جزا و جرم شناسي
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
4- حقوق نفت و گاز
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5- حقوق بين الملل
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
6- حقوق تجارت بين المللي
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7- حقوق تجاري اقتصادي بين المللي
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1130
علوم سياسي
1- مباني علم سياستگذاري، 2- اصول و روابط بين‌الملل و سياست خارجي،
3- نظام‌هاي سياسي تطبيقي.
3
2
2
 
1133
روانشناسي باليني
 1- روانشناسي رشد، 2- آمار و روش تحقيق، 3- آسيب شناسي مرضي
2
1
1
2
 
1134
حسابداري
 1- حسابداري مالي، 2- حسابرسي، 3- حسابداري صنعتي
1
3
1
 
1138
مديريت رسانه
1- مباني سازمان مديريت، 2- مباني مديريت رسانه، 3- نظريه‌هاي ارتباط جمعي
2
2
3
 
1140
پژوهش علوم اجتماعي
1-نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، 2- آمار رياضي، 3- روش تحقيق
3
3
2
 
 

 
گروه علوم انساني:
رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه علوم انساني پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس)
كد رشته امتحانی
رشته امتحانی
مواد امتحانی و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به چپ)
1142
مجموعه مديريت
1- مباني سازمان مديريت، 2- مديريت بازاريابي، 3- مديريت منابع انساني پيشرفته، 4- مديريت توليد، 5- مديريت تحقيق در عمليات، 6- خط مشي گذاري عمومي، 7- مباني مديريت دولتي، 8- مديريت توليد، 9- مديريت تحقيق در عمليات، 10- مديريت مالي، 11- سرمايه گذاري و ريسك، 12- محيط كسب و كار، 13- بازاريابي، 14- مباني كارآفريني
1- مديريت بازرگاني
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
2- مديريت منابع انساني
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3- مديريت تكنولوژي
2
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4- مديريت دولتي گرايش خط‌مشي‌گذاري
2
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
5- مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش‌ها
2
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
6- مديريت صنعتي
2
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
7- مديريت مالي
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
8- كارآفريني ـ گرايش كسب و كار جديد
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
1148
مجموعه مديريت اجرايي
1- مباني سازمان مديريت، 2- مديريت بازاريابي، 3- مديريت استراتژيك، 4- جامعه شناسي شهري و آسيب‌شناسي آن، 5- استعداد تحصيلي
1- MBA گرايش مديريت بازاريابي
2
3
0
0
3
 
 
 
 
2- MBA گرايش استراتژي
2
0
3
0
3
3- مديريت اجرايي
2
3
3
0
0
4- مديريت امور شهري
2
0
0
3
0
 
گروه علوم پايه:
رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه علوم پايه پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس)
كد رشته امتحانی
رشته امتحانی
مواد امتحانی و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به چپ)
1203
مجموعه شيمي
1- دروس تخصصي (شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، شيمي معدني)
دانشجو با توجه به تمايل پژوهشي خود يك درس تخصصي را انتخاب كند و پاسخ دهد. 2- زبان انگليسي.
1- شيمي كاربردي و آلي
1
1
2- نانوشيمي
1
1
1206
زيست شناسي ـ علوم سلولي مولكولي
1- ژنتيك، 2- زيست شناسي مولكولي، 3- زيست شناسي سلولي
2
4
4
1216
زيست شناسي ـ جانوران دريا
1- جانور شناسي(با تأكيد بر جانوران دريايي)، 2- اكولوژي (با تأكيد بر تنوع زيستي و آلودگي دريا)،
3- زيست شناسي سلولي
4
3
3
 
گروه فني و مهندسي:
رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه فني و مهندسي پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس)
كد رشته امتحانی
رشته امتحانی
مواد امتحانی و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به چپ)
1251
مجموعه مهندسي برق
1- زبان عمومی و تخصصی، 2- ریاضیات (رياضي عمومي(1 و 2)، معادلات و دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی)، 3- مدارهای الکتریکی، 4- سیگنال و سیستم، 5- مخابرات (1)
1- کنترل
3
4
4
0
0
 
 
2- مخابرات سیستم
0
2
0
2
3
1253
مهندسی نفت
 1- زبان عمومی و تخصصی، 2- زمین‌شناسی (عمومی و نفت)، 3- خواص سنگ و خواص سیال
1- مهندسي نفت ـ مخازن هيدروكربوري
2
2
3
 
2- مهندسي نفت ـ بهره‌برداري
2
2
3
3- مهندسي نفت ـ حفاري
2
2
3
1255
مهندسی پليمر
 1- رياضيات مهندسي ، 2- تكنولوژي پليمر، 3- شيمي پليمر
3
3
2
 
1257
مهندسی شیمی
1- پدیده‌های انتقال (انتقال جرم، مکانیک سیالات و انتقال حرارت)، 2- ترمودینامیک، 3- سینتیک و طراحی راکتور
1
1
1
 
1259
مهندسی صنایع ـ صنایع
1- تحقیق در عملیات، 2- تئوری احتمال و آمار مهندسی، 3- دروس تخصصی (اقتصاد مهندسی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، طرح‌ریزی واحدهای صنعتی)
3
2
5
 
1264
مجموعه مهندسي عمران
1- مقاومت مصالح، 2- مکانیک سیالات، 3- مهندسی خاک و پی، 4- سازه‌های بتنی، 5- سازه‌های فولادی، 6- ریاضیات، 7- هیدرولیک، 8- مکانیک خاک
1- مهندسی عمران ـ سازه‌های دریایی
1
1
1
0
0
0
0
0
 
 
 
2- مهندسی عمران ـ سازه
1
0
0
1
1
0
0
0
3- مهندسی عمران ـ مهندسي محیط زیست
0
0
0
0
0
2
2
2
1267
مجموعه مهندسي مكانيك
1-ریاضیات (عمومي 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی)، 2- حرارت و سيالات (انتقال حرارت، مكانيك سيالات، ترموديناميك)، 3- کنترل خطی، 4- دینامیک و ارتعاشات، 5- جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا)، 6- دروس تخصصی (علم مواد، عملیات حرارتی، توانایی ماشین‌کاری، ماشین‌های کنترل عددی CNG، تولید مخصوص، اینیورسال، هیدرولیک نپوماتیک، قالب و پرس، اقتصاد در مهندسی)
1- مهندسی سیستم‌های انرژی ـ انرژی و محیط زیست
2
3
0
1
1
0
 
 
 
 
 
2- مهندسی مکاترونیک
3
0
4
3
0
0
3- مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی
2
3
0
1
1
0
4- مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی
3
0
0
3
3
0
5- مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید
2
0
0
1
0
4
 
گروه فني و مهندسي:
رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه فني و مهندسي پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس)
كد رشته امتحانی
رشته امتحانی
مواد امتحانی و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به چپ)
1272
مهندسی مواد
1- ریاضیات عمومی (1 و 2)، 2- ریاضی مهندسی، 3- معادلات دیفرانسیل
1
1
1
 
1276
مهندسی فنآوری اطلاعات ـ گرایش امنیت اطلاعات
1- زبان عمومی و تخصصی، 2- دروس مشترک (ساختمان گسسته، ساختمان داده، شبکه الگوریتم)، 3- مجموعه دروس تخصصی مشترک (طراحی پایگاه داده‌ها، هوش مصنوعی، سیستم عامل)
1
4
2
 
1277
مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار
1- زبان عمومی و تخصصی، 2- ریاضیات (محاسبات عددی، ساختمان گسسته، آمار و احتمال و ریاضیات مهندسی)، 3- دروس مشترک (ساختمان داده‌ها، نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل)
1
2
4
 
1285
مجموعه بيوتكنولوژي و داروسازي
1- انتقال حرارت و جرم، 2- مهندسی راکتور، 3- مکانیک سیالات، 4- شيمي پايه (1 و 2) و شيمي آلي (1 و 2)
1- مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی
2
2
2
0
 
 
2- مهندسی داروسازی
1
1
1
3
1287
مهندسی طراحی محیط زیست
1- اطلاعات عمومی فضای سبز، 2- اطلاعات عمومی محیط، 3- توانایی مقدماتی طراحی و بیان تصویری (به‌صورت تشریحی)
1
1
3
 
1293
ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)
1- ریاضیات و آمار، 2- مکانیک سیالات 3- مجموعه دروس تخصصی 1 (ايمني در صنايع نفت و طراحي سيستم‌هاي ايمني، بيماري‌هاي حرفه‌اي و مخاطرات شغلي).  
2
2
4
 
 
گروه علوم كشاورزي:
رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه علوم كشاورزي پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس)
كد رشته امتحانی
رشته امتحانی
مواد امتحانی و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به چپ)
1301
مرتعداري
 1- مرتعداري، 2- حفاظت خاك و آبخيزداري، 3- شناسايي گياهان مرتعي
3
2
2
 
1302
مجموعه مهندسي كشاورزي آب
1-رياضيات، 2-زهكشي، 3- سيستم‌هاي آبياري، 4- هيدرولوژي، 5- آب‌هاي زير‌زميني، 6- هيدروليك، 7- مكانيك خاك
1- آبياري و زهكشي
2
3
3
0
0
0
0
 
 
 
2- مهندسي منابع آب
2
0
0
3
2
0
0
3- سازه‌هاي آبي
2
0
0
0
0
3
2
1303
مهندسي كشاورزي ـ زراعت
 1- زراعت، 2- اكولوژي و فيزيولوژي، 3- طرح آزمايش‌ها
3
3
2
 
1305
علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح سبزي‌ها
 1- سبزي‌كاري و گلكاري، 2- ازدياد نباتات، 3- گياه شناسي
3
2
2
 
 
گروه علوم كشاورزي:
رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه علوم كشاورزي پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس)
كد رشته امتحانی
رشته امتحانی
مواد امتحانی و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به چپ)
1307
مهندسي منابع طبيعي ـ مهندسي جنگل
 1- جنگل‌شناسي و اكولوژي جنگل، 2- بهره‌برداري و حمل و نقل چوب، 3- قوانين و اقتصاد جنگل
2
2
1
 
1309
مهندسي كشاورزي ـ علوم دامي گرايش تغذيه طيور
 1- تغذيه طيور، 2- بيوشيمي، 3- طرح آزمايش‌ها
3
2
1
 
1311
تكثير و پرورش آبزيان
 1- تكثير و پرورش ماهي، 2- ماهي‌شناسي، 3- اصول تغذيه آبزيان
3
2
2
 
1313
مجموعه علوم و صنايع غذايي
1-رياضيات، 2-ميكروبيولوژي غذايي، 3- تكنولوژي مواد غذايي، 4- مهندسي صنايع غذايي
1- بيوتكنولوژي غذايي
1
2
2
0
 
 
2- مهندسي صنايع غذايي
2
0
1
2
1315
بيماري‌شناسي گياهي
 1- قارچ‌شناسي، 2- بيماري‌شناسي گياه، 3- اصول مبارزه و سم‌شناسي
2
3
2
 
1317
مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست
 1- اكولوژي حيات وحش، 2- ارزيابي محيط زيست، 3- آلودگي‌هاي محيط زيست
2
2
1
 
1320
هواشناسي كشاورزي
 1- آمار، 2- هيدرولوژي، 3- هواشناسي كشاورزي
2
2
2
 
1321
همزيستي با بيابان ـ گرايش توسعه و عمران مناطق بياباني
 1- حفاظت آب و خاك، 2- اكولوژي عمومي، 3- ژئومورفولوژي
2
2
1
 
1322
مكانيزاسيون كشاورزي
 1- آمار و احتمالات، 2- ماشين‌هاي كشاورزي، 3- مكانيزاسيون كشاورزي
2
2
3
 
1324
بيوتكنولوژي كشاورزي
 1- ژنتيك، 2- اصول اصلاح گياه و دام، 3- بيوشيمي
3
2
2
 
1327
مديريت كشاورزي
 1- اقتصاد و مديريت كشاورزي، 2- آمار، 3- مباني ترويج و توسعه كشاورزي
3
1
2
 
 
گروه هنر:
رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه هنر پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس)
كد رشته امتحانی
رشته امتحانی
مواد امتحانی و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به چپ)
1350
 برنامه‌ريزی شهری
ا- احساس و ادراك محيط، 2- مباني شهرسازی، 3- بيان تصويری و گرافيك شهرسازي
2
1
3
 
1351
طراحي شهري
1- احساس و ادراك محيط، 2- مباني طراحي شهري، 3- بيان تصويري و گرافيك شهرسازي *(آزمون حضوري اسكيس پس از قبولي اوليه در آزمون اختصاصي به‌عمل مي‌آيد.)                            
2
1
3
 
1352
مهندسي معماري
1- مباني نظري معماري، 2- كليات معماري، 3- تاريخ معماري *(آزمون حضوري اسكيس پس از قبولي اوليه در آزمون اختصاصي به‌عمل مي‌آيد.)
2
2
2
 
 
گروه هنر:
رشته‌های امتحانی دوره كارشناسی ارشد گروه هنر پرديس‌هاي اقماري دانشگاه تهران (كيش ـ البرز ـ ارس)
كد رشته امتحانی
رشته امتحانی
مواد امتحانی و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش (از راست به چپ)
1358
مجموعه هنر‌هاي تصويري و طراحي
1- تاريخ هنر ايران و جهان، 2- حكمت هنر اسلامي، 3- اطلاعات عمومي تصويرسازي، 4- اطلاعات عمومي ارتباط تصويري
1- تصويرسازي
3
3
4
0
 
 
 
2- ارتباط تصويري
3
3
0
4
3- نقاشي
3
3
0
4
1360
آهنگسازي
1- آهنگسازي، 2- ساز‌شناسي، 3- مباني نظري موسيقي ايران و جهان
3
2
2
 
1361
انرژي معماري
1- مباني نظري معماري، 2- تنظيم شرايط محيطي، 3- تأسيسات مكانيكي و الكترونيكي
1
1
1
 
1362
طراحي صنعتي
1- تاريخ هنر ايران و جهان، 2- حكمت هنر اسلامي، 3- اطلاعات عمومي طراحي
3
3
4
 
 

 
جدول شماره 2ـ كد رشته محل و رشته امتحاني (ظرفيت هر كد رشته محل 15 نفر از جنس زن و مرد مي‌باشد)

كدرشته محل
نام پردیس
نام رشته و گرايش
1101ـ زبان و ادبيات فارسي
101
پرديس كيش
زبان و ادبيات فارسي
1102ـ مجموعه علوم جغرافيايي
102
پرديس ارس
جغرافيا و برنامه‌ریزی ـ توريسم
103
پرديس كيش
جغرافيا و برنامه‌ریزی ـ توريسم
104
پرديس ارس
برنامه‌ریزی آمایش سرزمین
105
پرديس ارس
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
106
پرديس البرز
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
1103ـ سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
107
پرديس ارس
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گرایش مطالعات آب و خاك
1104ـ مجموعه زبان عربي
108
پرديس ارس
مترجمی زبان عربی
109
پرديس كيش
مترجمی زبان عربی
110
پرديس ارس
زبان و ادبیات عربي
1105ـ مجموعه علوم اقتصادي
111
پرديس ارس
علوم اقتصادی
112
پرديس البرز
علوم اقتصادی
113
پرديس كيش
علوم اقتصادی
114
پرديس ارس
اقتصاد انرژی
115
پرديس ارس
اقتصاد تجارت الکترونیک
116
پرديس ارس
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
1106ـ مجموعه تربيت بدني و علوم ورزشي
117
پرديس ارس
تربيت بدني و علوم ورزشي ـ آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
118
پرديس كيش
تربيت بدني و علوم ورزشي ـ آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
119
پرديس ارس
تربيت بدني و علوم ورزشي ـ مديريت ورزشي
120
پرديس البرز
تربيت بدني و علوم ورزشي ـ مديريت ورزشي
121
پرديس كيش
تربيت بدني و علوم ورزشي ـ مديريت ورزشي
122
پرديس كيش
تربيت بدني و علوم ورزشي ـ رفتار حركتي
123
پرديس كيش
تربيت بدني و علوم ورزشي ـ روانشناسي ورزشي
124
پرديس ارس
تربيت بدني و علوم ورزشي ـ فيزيولوژي ورزشي
125
پرديس البرز
تربيت بدني و علوم ورزشي ـ فيزيولوژي ورزشي
126
پرديس كيش
تربيت بدني و علوم ورزشي ـ فيزيولوژي ورزشي
1108 ـ علوم اجتماعي
127
پرديس ارس
برنامه‌ريزي گردشگري (توريسم)
128
پرديس كيش
برنامه‌ريزي گردشگري (توريسم)
1112ـ الهيات و معارف اسلامي ـ فقه و مباني حقوق اسلامي
129
پرديس البرز
الهيات و معارف اسلامي ـ فقه و مباني حقوق اسلامي
1117 ـ مديريت آموزشي
130
پرديس البرز
مديريت آموزشي
131
پرديس كيش
مديريت آموزشي
1118ـ مجموعه علوم تربيتي (2)
132
پرديس ارس
روانشناسی تربیتی
133
پرديس كيش
روانشناسی تربیتی
134
پرديس البرز
روانشناسی و آموزش کودکان استثنايی
135
پرديس كيش
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
136
پرديس ارس
مشاوره ـ خانواده
137
پرديس ارس
مشاوره ـ مدرسه
1121ـ مجموعه زبان انگليسي
138
پرديس ارس
آموزش زبان انگليسي
كدرشته محل
نام پردیس
نام رشته و گرايش
139
پرديس البرز
آموزش زبان انگليسي
140
پرديس كيش
آموزش زبان انگليسي
141
پرديس البرز
زبان و ادبيات انگليسي
142
پرديس كيش
زبان و ادبيات انگليسي
1125ـ مديريت جهانگردي
143
پرديس كيش
مديريت جهانگردي
1126ـ مجموعه حقوق
144
پرديس ارس
حقوق خصوصي
145
پرديس البرز
حقوق خصوصي
146
پرديس كيش
حقوق خصوصي
147
پرديس ارس
حقوق عمومي
148
پرديس البرز
حقوق عمومي
149
پرديس كيش
حقوق عمومي
150
پرديس ارس
حقوق جزا و جرم شناسی
151
پرديس البرز
حقوق جزا و جرم شناسی
152
پرديس كيش
حقوق جزا و جرم شناسی
153
پرديس كيش
حقوق نفت و گاز
154
پرديس البرز
حقوق بين‌الملل
155
پرديس كيش
حقوق بين‌الملل
156
پرديس ارس
حقوق تجارت بين‌الملل
157
پرديس البرز
حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی
158
پرديس كيش
حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی
1130ـ علوم سياسي
159
پرديس ارس
علوم سياسي
1133ـ روانشناسي باليني
160
پرديس البرز
روانشناسي باليني
1134ـ حسابداري
161
پرديس البرز
حسابداري
162
پرديس كيش
حسابداري
1138ـ علوم ارتباطات اجتماعي
163
پرديس ارس
مديريت رسانه
164
پرديس البرز
مديريت رسانه
165
پرديس كيش
مديريت رسانه
1140ـ پژوهش علوم اجتماعي
166
پرديس البرز
پژوهش علوم اجتماعي
1142ـ مجموعه مديريت
167
پرديس ارس
مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی
168
پرديس ارس
مدیریت بازرگانی ـ مديريت بیمه
169
پرديس البرز
مدیریت بازرگانی
170
پرديس ارس
مدیریت منابع انسانی ـ مدیریت استراتژیك منابع انسانی
171
پرديس ارس
مدیریت منابع انسانی ـ مدیریت عملكرد و بهره‌وری منابع انسانی
172
پرديس البرز
مديريت منابع انساني
173
پرديس كيش
مديريت تكنولوژي
174
پرديس كيش
مديريت دولتي ـ گرايش خط مشي گذاري
175
پرديس ارس
مدیریت دولتی
176
پرديس البرز
مدیریت دولتی
177
پرديس كيش
مدیریت دولتی ـ تشکیلات و روشها
178
پرديس ارس
مدیریت صنعتی ـ تحقیق در عملیات
179
پرديس ارس
مدیریت صنعتی ـ تولید در عملیات
180
پرديس البرز
مدیریت صنعتی
181
پرديس كيش
مدیریت صنعتی
كدرشته محل
نام پردیس
نام رشته و گرايش
182
پرديس البرز
مدیریت مالی
183
پرديس كيش
مدیریت مالی
184
پرديس ارس
کارآفرینی ـ گرايش كسب و كار جديد
185
پرديس البرز
کارآفرینی ـ گرايش كسب و كار جديد
1148ـ مجموعه مديريت اجرايي
186
پرديس ارس
MBA - گرايش مديريت بازاريابي
187
پرديس البرز
MBA - گرايش مديريت بازاريابي
188
پرديس كيش
MBA - گرايش مديريت بازاريابي
189
پرديس ارس
MBA - گرايش استراتژي
190
پرديس البرز
MBA - گرايش استراتژي
191
پرديس كيش
MBA - گرايش استراتژي
192
پرديس ارس
مدیریت اجرایی ـ گرایش مديريت بازاریابی و صادرات
193
پرديس ارس
مدیریت اجرایی ـ گرايش مدیریت استراتژیك
194
پرديس البرز
مديريت اجرايي
195
پرديس كيش
مديريت اجرايي
196
پرديس ارس
مديريت امور شهري
197
پرديس البرز
مديريت امور شهري
1203ـ مجموعه شيمي
198
پرديس البرز
شيمي كاربردي و آلي
199
پرديس البرز
نانوشيمي
1206ـ زيست‌شناسي- علوم سلولي مولكولي
200
پرديس كيش
زيست شناسي ـ علوم سلولي مولكولي
1216ـ زيست‌شناسي ـ جانوران دريا
201
پرديس كيش
زيست شناسي ـ جانواران دريا
1251ـ مجموعه مهندسي برق
202
پرديس كيش
مهندسي برق ـ كنترل
203
پرديس البرز
مهندسي برق ـ مخابرات سيستم
1253ـ مجموعه مهندسي نفت
204
پرديس كيش
مهندسی نفت ـ مخازن هیدروكربوری
205
پرديس كيش
مهندسی نفت ـ بهره برداری
206
پرديس كيش
مهندسي نفت ـ حفاری
1255ـ مهندسي پليمر
207
پرديس كيش
مهندسي پليمر
1257ـ مهندسي شيمي
208
پرديس كيش
مهندسي شيمي
1259ـ مهندسي صنايع
209
پرديس البرز
مهندسي صنايع ـ صنايع
210
پرديس كيش
مهندسي صنايع ـ صنايع
1264ـ مجموعه مهندسي عمران
211
پرديس كيش
مهندسی عمران ـ سازه‌های دریایي
212
پرديس كيش
مهندسی عمران ـ سازه
213
پرديس ارس
مهندسی عمران ـ مهندسی محیط زیست
1267ـ مجموعه مهندسي مكانيك
214
پرديس البرز
مهندسی سیستم‌های انرژی - انرژی و محیط زیست
215
پرديس البرز
مهندسی مکاترونیک
216
پرديس كيش
مهندسی مکاترونیک
217
پرديس البرز
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
218
پرديس البرز
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
219
پرديس البرز
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
220
پرديس كيش
مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید
1272ـ مجموعه مهندسي مواد
221
پرديس كيش
مهندسی مواد ـ جوشکاری
222
پرديس كيش
مهندسی مواد ـ خوردگی و حفاظت از مواد
كدرشته محل
نام پردیس
نام رشته و گرايش
1276ـ مهندسي فناوري اطلاعات IT
223
پرديس كيش
مهندسی فناوری اطلاعات ـ گرايش امنیت اطلاعات
1277ـ مهندسي كامپيوتر ـ نرم‌افزار
224
پرديس كيش
مهندسي كامپيوتر ـ نرم‌افزار
1285ـ مجموعه بيوتكنولوژي و داروسازي
225
پرديس كيش
مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی
226
پرديس البرز
مهندسی شیمی - مهندسي داروسازی
1287ـ مهندسي طراحي محيط زيست
227
پرديس ارس
مهندسي طراحي محيط زيست
228
پرديس البرز
مهندسي طراحي محيط زيست
229
پرديس كيش
مهندسي طراحي محيط زيست
1293ـ ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)
230
پرديس ارس
ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
1301ـ مهندسي منابع طبيعي ـ مرتعداري
231
پرديس ارس
مهندسي منابع طبيعي ـ مرتعداري
1302ـ مجموعه مهندسي كشاورزي ـ آب
232
پرديس ارس
مهندسی کشاورزی ـ آبیاری و زهكشی
233
پرديس ارس
مهندسی کشاورزی ـ مهندسی منابع آب
234
پرديس ارس
مهندسی کشاورزی ـ سازه‌های آبی
1303ـ مهندسي كشاورزي ـ زراعت
235
پرديس ارس
مهندسي كشاورزي ـ زراعت
1305ـ مهندسي كشاورزي ـ علوم باغباني
236
پرديس ارس
مهندسی کشاورزی ـ علوم باغبانی ـ گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
1307ـ مهندسي منابع طبيعي ـ مهندسي جنگل
237
پرديس ارس
مهندسي منابع طبيعي ـ مهندسي جنگل
1309ـ مهندسي كشاورزي ـ علوم دامي
238
پرديس ارس
مهندسی کشاورزی ـ علوم دامی ـ گرايش تغذیه طیور
1311ـ مهندسي منابع طبيعي ـ تكثير و پرورش آبزيان
239
پرديس ارس
مهندسي منابع طبيعي ـ تكثير و پرورش آبزيان
1313ـ مجموعه مهندسي كشاورزي ـ علوم و صنايع غذايي
240
پرديس ارس
مهندسی کشاورزی ـ علوم و صنایع غذایی ـ گرایش بیوتكنولوژی غذایی
241
پرديس ارس
مهندسی کشاورزی ـ علوم و صنابع غذایی ـ گرایش مهندسی صنایع غذایی
1315ـ مهندسي كشاورزي ـ بيماري‌شناسي گياهي
242
پرديس ارس
مهندسي كشاورزي ـ بيماري شناسي گياهي
1317ـ مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست
243
پرديس ارس
مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست
1320ـ هواشناسي كشاورزي
244
پرديس ارس
هواشناسي كشاورزي
1321ـ مهندسي منابع طبيعي ـ همزيستي با بيابان
245
پرديس ارس
مهندسي منابع طبيعي ـ همزیستی با بیابان ـ گرایش توسعه و عمران مناطق بیابانی
1322ـ مهندسي كشاورزي ـ مكانيزاسيون كشاورزي
246
پرديس ارس
مهندسی کشاورزی ـ مكانیزاسیون کشاورزی
1324ـ مهندسي كشاورزي ـ بيوتكنولوژي كشاورزي
247
پرديس ارس
مهندسی کشاورزی ـ بیوتكنولوژی کشاورزی
1327ـ مديريت كشاورزي
248
پرديس ارس
مديريت كشاورزي
1350ـ برنامه‌ريزي شهري
249
پرديس ارس
برنامه‌ریزی شهری
250
پرديس البرز
برنامه‌ریزی شهری
كدرشته محل
نام پردیس
نام رشته و گرايش
251
پرديس كيش
برنامه‌ریزی شهری
1351ـ طراحي شهري
252
پرديس البرز
طراحي شهري
253
پرديس كيش
طراحي شهري
1352ـ مهندسي معماري
254
پرديس ارس
مهندسي معماري
255
پرديس البرز
مهندسي معماري
256
پرديس كيش
مهندسي معماري
1358ـ مجموعه هنرهاي تصويري و طراحي
257
پرديس كيش
تصویر سازی
258
پرديس البرز
ارتباط تصویری
259
پرديس كيش
ارتباط تصویری
 

كدرشته محل
نام پردیس
نام رشته و گرايش
260
پرديس كيش
نقاشی
1360ـ آهنگ‌سازي
261
پرديس كيش
آهنگسازي
1361ـ هنرهاي ساخت و معماري
262
پرديس كيش
انرژي معماري
1362ـ طراحي صنعتي
263
پرديس البرز
طراحي صنعتي
264
پرديس كيش
طراحي صنعتي
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
 
منبع خبر: وب سايت رسمي سازمان سنجش آموزش كشور

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->