نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 63940
چاپ

موضوعات پیشنهادی برای حمایت از پایان نامه های مدیریت  در شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم  انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه هدایت و حمایت پایان نامه ها و رسائل علوم انسانی.

برای دانلود فایل این موضعات به فایل پیوست مراجعه نمایید.

منبع اصلی دریافت مطلب: http://mmrn.ir/shrp/

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (modiriyat1.pdf)modiriyat1.pdf 430 Kb356

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->