اولویت های پژوهشی سال ۹۲ سازمان بیمه سلامت ایران

производство и доставка минеральной воды
как установить на хостинг Joomla 3.0
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 97258
چاپ

اولویتهای مطالعاتی و پژوهشی سال ۹۲ سازمان بیمه سلامت ایران اعلام شد. دکتر امیر پیروزیان معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای افزود: بر اساس تصویب و تایید هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران، اولویتهای مطالعاتی و پژوهشی سال ۹۲ این سازمان در سه حوزه: (سیاستهای راهبردی، منابع و مصارف، ساختار ارائه خدمت) تقسیم بندی شد. لیست این اولویت ها را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

لیست اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۲ سازمان بیمه سلامت ایران


скачать рамки для фотографий
ресторанный бизнес в России