بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: دانشگاه UPM ( دانشگاه پوترا مالزي)( دولتي)
تعداد بازدید: 3049
چاپ

 

    ليست كامل رشته ها

Faculty of Modern Languages & Communication دانشکده زبانها و ارتباطات

- Applied Linguistics زبان شناسی کاربردی

-English for Specific Purposes زبان انگلیسی برای اهداف خاص

-English Language زبان انگلیسی

-English Literature ادبیات انگلیسی

-World Literature ادبیات جهان

-Mass Communication علوم ارتباطات - روابط عمومی

-Language and Media Communication زبان و ارتباطات رسانه ای

-Human Communication ارتباطات انسانی

-Communication Technology (MA. only) فن آوری ارتباطات ( فقط کارشناسی ارشد )

-Development Communication (MA. only) توسعه ارتباطات ( فقط کارشناسی ارشد )

-Organizational Communication (MA. only) روابط سازمانی ( فقط کارشناسی ارشد )

-Journalism (MA. only) روزنامه نگاری ( فقط کارشناسی ارشد )

Institute of Community and Peace studies انستیتو جامعه و مطالعات صلح

-Peace Studies مطالعات صلح

-Youth Studies مطالعات جوانان

-Community Education and Development توسعه و آموزش اجتماعی

-Rural Advancement توسعه روستایی

Faculty of Human Ecology دانشکده محیط شناسی انسانی

-Family Ecology رفتار شناسی خانواده

-Family Economics and Management اقتصاد و مدیریت خانواده

-Human Development توسعه انسانی

-Community Development توسعه اجتماعی

-Gender and Development جنسیت و توسعه

-Consumer Science مطالعات مصرف Housing مسکن

-Philosophy and Civilization Studies مطالعات فلسفه و تمدن

-Politics and Government دولت و سیاست

-Psychology of Child Development روانشناسی رشد کودکان

-Music (MA. only) موسیقی ( فقط کارشناسی ارشد )

Faculty of Educational Studies دانشکده علوم تربیتی

-Curriculum and Instruction برنامه ریزی آموزشی

-Educational Administration مدیریت آموزشی

-Educational Psychology روانشناسی آموزش

-Educational Technology تکنولوژی آموزشی

-Extension Education توسعه آموزش

-Guidance and Counseling مشاوره و راهنمایی

-Human Resource Development توسعه منابع انسانی

-Moral Education آموزش اخلاق

-Pedagogy آموزش کودکان

-Physical Education تربیت بدنی

-Sociology of Education جامعه شناسی آموزش

-Sport Science علوم ورزشی

-Teaching of English as Second Language آموزش زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم

-Technical and Vocational Education آموزش فنی و حرفه ای

Faculty of Economics & Management دانشکده اقتصاد و مدیریت

-Economics اقتصاد ( فقط برای ترم تیر ماه )

Faculty of Science and Technology دانشکده علوم و فن آوری

-Applied Optics اپتیک کاربردی

-Applied Radiation اشعه شناسی کاربردی

-Communication Physics فیزیک ارتباطات

-Cryogenics برودت شناسی

-Dielectric Physics فیزیک نارسانا

-Magnetic Materials مواد مغناطیسی

-Materials Science علوم مواد

-Microwaves مایکروویو

-Nanoscience علوم مواد ریز

-Solar Energy انرژی خورشیدی

-Superconductors ابر رسانا

-Theoretical Physics فیزیک نظری

-Ultrasonic فراصوت

-Analytical Chemistry شیمی تجزیه

-Catalysis کاتالیز

-Electrochemistry الکتروشیمی

-Environmental Chemistry شیمی محیط زیست

-Materials Chemistry شیمی مواد

-Natural Products Chemistry شیمی تولیدات طبیعی

-Oleo Chemistry شیمی روغن ها

-Polymer Chemistry شیمی پلیمر Surfactant

-Synthesis ترکیب

-Animal Genetics ژنتیک حیوانی

-Animal Physiology فیزیولوژی حیوانی

-Animal Systematic طبقه بندی جانوران

-Aquatic Biology زیست شناسی آبزیان

-Aquatic Ecology بوم شناسی آبی

-Bio-informatics بیوانفورماتیک

-Eco toxicology سم شناسی محیطی

-Entomology حشره شناسی

-Marine Biology and Ecology زیست شناسی و بوم شناسی دریایی

-Mycology and Plant Pathology قارچ شناسی و پاتولوژی گیاهی

-Plant Genetics ژنتیک گیاهی

-Plant Physiology فیزیولوژی گیاهی

-Plant systematic طبقه بندی گیاهان

-Terrestrial Ecology بوم شناسی خاکی

Institute of Mathematical Research انستیتو مطالعات ریاضی

-Applied mathematics ریاضیات کاربردی

-Industrial Mathematics ریاضیات صنعتی

-Mathematical Science علوم ریاضی

-Pure Mathematics ریاضی محض

-Mathematics Education آموزش ریاضی

-Philosophy of Mathematics فلسفه ریاضی

-Applied statistics آمار کاربردی

-Statistics آمار

-Fluid Dynamics دینامیک مایعات

-Wave Propagation انتشار امواج

Faculty of Computer Science & Information Technology دانشکده علوم کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

-Computer Graphics گرافیک کامپیوتر

-Computer Networks شبکه های کامپیوتری

-Database Systems بانک های اطلاعاتی

-Intelligent Computing سیستم های هوشمند

-Management Information Systems سیستم های مدیریت اطلاعات

-Multimedia Systems سیستم های چند رسانه ای

-Parallel and Distributed Computing سیستم های موازی و غیر متمرکز

-Security in Computing امنیت در کامپیوتر

-Software Engineering مهندسی نرم افزار

-Systems Software نرم افزارهای سیستم

 

Institute of Multimedia & Software انستیتو نرم افزار و سیستم های چند رسانه ای

-Agro-Bio-informatics بیوانفورماتیک کشاورزی

-Biodiversity and Environmental Informatics تنوع زیستی و اطلاعات زیست شناسی

-Computational Biology کاربرد کامپیوتر در زیست شناسی

-Computer Mediated Instruction روش های متمرکز کامپیوتری

-Medical Informatics and Imaging اطلاعات پزشکی و تصویربرداری

-Multimedia Based Teaching and Learning آموزش بر پایه سیستم های چند رسانه ای

-Multimedia Database Management System سیستم های چندرسانه ای مدیریت بانک های اطلاعاتی

-Multimedia Innovation نوآوری های چندرسانه ای

-Networked Computing سیستم های تحت شبکه

-Pervasive Computing سیستم های فراگیر

Faculty of Engineering دانشکده مهندسی

-Aerospace Engineering مهندسی هوافضا

-Communication & Network Engineering مهندسی ارتباطات و شبکه

-Computational Methods in Engineering کاربرد کامپیوتر درمهندسی

-Computer Systems Engineering مهندسی سیستم های کامپیوتری

-Control & Automation Engineering مهندسی کنترل و اتوماسیون

-Electrical Power Engineering مهندسی برق قدرت

-Electronic Engineering مهندسی الکترونیک

-Information Technology and Multimedia Systems فن آوری اطلاعات و سیستم های چندرسانه ای

-Instrumentation Engineering مهندسی ابزار دقیق

-Intelligent System & Robotic Engineering مهندسی سیستم های هوشمند و روبوتیک

-Geo-technical & Geological Engineering مهندسی زمین شناسی GIS & Geomatic Engineering جی آی اس و مهندسی ژئوماتیک

-Highway & Transportation Engineering مهندسی راه و حمل و نقل

-Infrastructural Planning & Management مدیریت و برنامه ریزی زیربنایی

-Structural Engineering مهندسی سازه

-Soil & Water Engineering مهندسی آب و خاک

-Water Resources Engineering مهندسی منابع آب

-Design Engineering مهندسی طراحی

-Energy Engineering مهندسی انرژی

-Industrial & System Engineering مهندسی صنایع و سیستم ها

-Manufacturing Systems Engineering مهندسی تولید

-Materials Engineering مهندسی مواد

-Mechanical Engineering مهندسی مکانیک

-Mechatronics Engineering مهندسی مکاترونیک

-Packaging Engineering مهندسی بسته بندی

-Biochemical Engineering مهندسی بیوشیمی

-Chemical Engineering مهندسی شیمی

-Food Engineering مهندسی غذایی

-Agricultural Automation & Robotics اتوماسیون و روبوتیک کشاورزی

-Agricultural Process Engineering مهندسی فرآیند های کشاورزی

-Precision Farming ترویج کشاورزی

-Bio-Environment زیست-محیط

-Bio-Information بیوانفورماتیک

-Bioprocess Engineering مهندسی فرآیندهای زیستی

-Bio-Production Machinery مهندسی تولیدات زیستی

-Bio-Systems سیستم های زیستی

-Environmental Engineering مهندسی محیط زیست

-Medical & Bio-Mechanics Engineering مهندسی پزشکی و بیومکانیک

-Sanitary & Environmental Engineering بهداشت و مهندسی محیط زیست

-Safety, Health & Environment امنیت، سلامتی و محیط زیست

-Project Management مدیریت پروژه

-Institute of Advanced Technology انستیتو فن آوری پیشرفته

-Advanced Materials مواد پیشرفته

-Automotive Technology فن آوری خودرو

-Biocomposite Technology فن آوری ترکیبات زیستی

-Biomedical Engineering مهندسی پزشکی

-Computational Science and Engineering محاسبات علوم و مهندسی

-Computer Integrated manufacturing تولید کامپیوتری

-Nano Materials نانومتریال

-Quantum Science & Technology تکنولوژی کوانتومی

-Smart Farming Technology فن آوری کشاورزی هوشمند

-Smart Technology & Robotics روبوتیک و فن آوری هوشمند

-Spatial Information Engineering مهندسی اطلاعات فضایی

-Theoretical Sciences علوم نظری

Faculty of Design & Architecture دانشکده طراحی و معماری

-Landscape Studies محوطه سازی و زیباسازی فضای باز

-Architectural Studies معماری

-Urban Design طراحی شهری

Faculty of Medicine & Health Science دانشکده بهداشت و درمان و پزشکی

-Chemical Pathology پاتولوژی شیمیایی

-Genetics ژنتیک

-Hematology خون شناسی

-Human Genetics ژنتیک انسانی

-Immunobiology ایمن شناسی زیستی

-Medical Microbiology میکروبیولوژی بالینی

-Medical Parasitology انگل شناسی بالینی

-Molecular Biology زیست شناسی مولکولی

-Molecular Medicine پزشکی مولکولی

-Pharmacology & Toxicology داروشناسی و سم شناسی

-Physiology فیزیولوژی

-Community Nutrition تغذیه اجتماعی

-Environmental Health بهداشت محیط

-Nutritional Sciences علوم تغذیه

-Occupational Health & Safety امنیت و بهداشت شغلی

Institute of Gerontology انستیتو مطالعات سالخوردگی

-Geriatric Community سالخوردگی و جامعه

-Gerontechnology فن آوری و سالخوردگی

-Gerontology مطالعات سالخوردگی

-Social Gerontology سالخوردگی اجتماعی

 

 

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->