iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: دانلود رايگان
تعداد بازدید: 10357
چاپ

در اين قسمت آموزش آزمون كولموگورف - اسميرنوف با استفاده از نرم افزار SPSS آورده شده است.


پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (K-S Test.pdf)آموزش آزمون كولموگورف - اسميرنوف در SPSSآموزش آزمون كولموگورف - اسميرنوف در SPSS150 Kb6429

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->