iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي علوم پايه( سراسري و آزاد)
تعداد بازدید: 15501
چاپ

موقعیت های شغلی مجموعه فیزیک:

واقعيت اين است در كشور ما خيلي به رشته‌هاي پايه اهميت داده نمي‌شود، چرا كه علوم پايه مستلزم صرف بودجه‌هاي تحقيقاتي است معمولاً خارج از ايران در كشورهاي صاحب تكنولوژي اين رشته از بازار كار بهتري برخوردار است. اما در كشور ما فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد رشته‌ي فيزيك مي‌توانند در سازمان‌هاي مختلف از جمله نيروگاه‌هاي هسته‌اي، مراكز توليد و نگهداري ليزر، مراكز نظامي و انرژي اتمي، مراكز پژوهشي و تحقيقاتي دولتي و خصوصي، وزارت نيرو و غيره مشغول به كار شوند، همچنين فعاليت به عنوان مدرس در وزارت آموزش و پرورش، دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي مختلف، دانشگاه‌هاي علمي ـ كاربردي از ديگر انتخاب‌هاي فارغ‌التحصيلان كارشناسي ارشد رشته فيزيك مي‌باشد.

نام دروس و ضرايب کارشناسي ارشد مجموعه فيزيک (سراسري)دروس امتحاني آزمون کارشناسي ارشد رشته فيزيک


« زبان عمومي و تخصصي »

ضريب اين درس براي كليه‌ي گرايش‌ها يک و تعداد سئوالات اين درس در آزمون 30 سؤال مي‌باشد. همان‌طور كه از نام درس پيداست، تعدادي از سئوالات اين درس زبان عمومي و تعدادي از آن‌ها نيز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصي رشته ­ي فيزيك مي‌باشد. بدون ترديد اگر دانشجويان در درس زبان حداقل‌هايي را داشته باشند مطالعه و سرمايه‌گذاري در اين درس مي‌تواند منطقي باشد. معمولاً منبع درس زبان تخصصي در اكثر رشته‌ها در دانشگاه‌هاي مختلف متفاوت است و اساتيد اين درس به صورت سليقه‌اي منابع و يا جزوات مورد نظر خود را به دانشجويان معرفي مي‌كنند. كتاب‌هاي زبان انگليسي براي دانشجويان فيزيك از جمله‌ي اين كتاب‌ها هستند.
 

« فيزيك پايه (1، 2 و 3) »

از سال 1389 در دروس آزمون كارشناسي ارشد رشته فيزيك تغييراتي لحاظ شد و در اين بين درس فيزيك 1 و 2 و3 به عنوان يكي از مواد درسي گنجانده شد. هرچند مطالب درسي فيزيك (1) به نوعي قبلاً در غالب درس مكانيك تحليلي و مطالب درسي فيزيك (2) قبلاً در غالب درس الكترومغناطيس مورد سؤال قرار مي‌گرفت، ولي اين تفكيك كاملاً به جا از سال 1389 در راستاي دروس دانشگاهي داوطلبان انجام شد. لازم به ذكر است درس فيزيك 1، 2و3 در رشته‌هايي مانند ژئوفيزيك، فيزيك دريا، فيزيك پزشكي تحت عنوان «فيزيك عمومي» به عنوان يكي از مواد درس آزمون كارشناسي ارشد از ساليان گذشته مطرح بوده است. هرچند دلايلي نظير اين كه فيزيك (1) پيش نياز مطالعه «مكانيك تحليلي»، فيزيك (2) پيش نياز مطالعه درس «الكترومغناطيس» و فيزيك (3) به نوعي پيش‌نياز مطالعه­ ي درس «ترموديناميك و مكانيك آماري» است، مي‌تواند ضرورت مطالعه درس فيزيك (1و 2و3 ) را دو چندان كند. منابع مهم اين درس در دانشگاههاي مختلف كتابهاي فيزيك هاليدي، ترموديناميك زيمانسكي و فيزيك اُهانيان مي‌باشند و در زمره كتابهاي خوب در اين زمينه به شمار مي‌آيند.

« فيزيك جديد »

بيشتر سئوالات اين درس قبلاً در غالب درس كوانتوم مطرح مي‌شد. (البته بعضي سرفصل‌هاي ديگر براي اين درس مدنظر بوده كه از سال 1389 در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه سراسري لحاظ شده است).

از منابع مهم اين درس مي‌توان به كتاب فيزيك جديد تاليف سلزو وايلدنر ترجمه آقايان علي اكبر بابايي و مهدي صفا اشاره كرد.

« ترموديناميك و مکانيک آماري »

اين درس براي اولين بار از آزمون 1391 در امتحان كارشناسي ارشد، منظور شده است. منابع مهم اين درس كتاب حرارت و ترموديناميك مارك والدوزيمانسكي، ريچارد دريشمن و كتاب مكانيك آماري رايف مي‌باشند و همچنين كتاب فيزيك آماري (دوره فيزيك بر كلي جلد 4و5) ترجمه‌ي جعفر سيروس ضيا و ابوالحسن فرج‌زاده مي‌باشد. بعضي مباحث اين درس با مطالب درس فيزيك (3) مشترك است و به همين دليل ممكن است داوطلب كمي مطالب تكراري را ببيند.


« رياضي فيزيك (1و2) »

براي اين درس تقريباً يك كتاب مرجع بيشتر وجود ندارد و آن هم كتاب رياضي فيزيك آرفكن مي‌باشد. شايد به جرأت بتوان گفت سخت‌ترين درس براي داوطلبان رشته‌ي فيزيك اين درس مي‌باشد. اگر اين درس را بخواهيم با كتاب‌هايي كه داوطلبان رشته‌هاي مهندسي مطالعه مي‌كنند، مقايسه كنيم بايد بگوييم اين كتاب در واقع شامل 4 كتاب رياضي عمومي 1، رياضي عمومي 2، توابع مختلط و معادلات ديفرانسيل مي‌باشد. به تمام اين‌ها، مباحثي نظير معادلات پواسون، قضيه هلمهولتز، ماتريس‌هاي هرميتي، ويژه مقدارها، ماتريس‌هاي يكاني، روابط پاشندگي، عملگرهاي هرميتي، توابع نويمان، توابع هرميت، سري فوريه، تبديل فوريه و توابع لاگرانژ را نيز اضافه كنيد. البته از كتاب‌هاي رياضي عمومي 1و2 فقط بخشي جزئي از آنها در سرفصل‌هاي اين درس وجود دارد.
دروس تخصصي 2 با ضريب 3/5 براي تمام گرايشها و داراي 36 سؤال در آزمون سراسري 92 شامل:

« مكانيك كوانتومي (1و2) »

اين درس به لحاظ وجود معادلات فراوان و مفاهيم پيچيده آن جزء دروس سخت براي داوطلبان رشته‌ي فيزيك محسوب مي‌شود. منابع مهم اين درس دو كتاب فيزيك كوانتومي تأليف گاسيروويج، ترجمه محلي‌الدين شيخ الاسلامي و كتاب مكانيك كوانتوم تأليف نورالدين زتيلي مي‌باشند.

« الكترومغناطيس (1 و 2)»

به نظر دانشجويان رشته فيزيك جزء دروس سخت در آزمون كارشناسي ارشد مي‌باشد. قوي بودن درس رياضي عمومي (2) و تسلط بر مباحث توابع برداري كمك شاياني در يادگيري مباحث اين درس به دانشجويان مي‌كند. كتاب‌هاي چنگ، هيت و همچنين كتاب ميلفورد از منابع معروف اين درس هستند كه كتاب هيت جهت مطالعه اوليه و شروع به يادگيري مباحث پايه‌اي بايد مورد استفاده قرار گيرد و حل مسائل مختلف كتاب چنگ و ميلفورد در وهله دوم پيشنهاد مي‌شود.


« مكانيك كلاسيك (1و2) »

اين درس با نام «مكانيك تحليلي» نيز شناخته مي‌شود و در ساليان قبل تحت اين عنوان از آن سئوال مطرح مي‌شد. همانطور كه قبلاً گفتيم اين درس در ساليان گذشته نيز جزء مواد امتحاني آزمون كارشناسي ارشد، بوده است. به لحاظ اهميت جزء دروس پراهميت مي‌باشد. منابع مهم اين درس كتاب‌هاي مكانيك تحليلي گراند فالز، كتاب سايمون و كتاب مكانيك كلاسيك آريا و همچنين كتاب ديناميك ماريون مي‌باشند. كتب فوق بعضاً داراي ترجمه‌ي خوبي هستند و مي‌توان آن‌ها را كتاب‌هايي خوب در اين زمينه دانست. اما ضعف در تعداد حل مسئله و تست در غالب آن‌ها وجود دارد.
ضرایب و گرایش های مجموعه فیزیک (آزمون سراسری)

رديف

نام درس

ضريب درس در كنكور

فيزيك

نانوفيزيك

آموزش فيزيك

1

زبان عمومي و تخصصي

1

3

3/5

2

دروس تخصصی 1

1

3

3/5

3

دروس تخصصی 2

1

3

3/5

 


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک (ویژه دانشگاه آزاد)

مجموعه فیزیک در دانشگاه آزاد دارای گرایش های زیر است:

1- اتمی و مولکولی

2- حالت جامد

3- ذرات بنیادی و نظریه میدانها

4- هسته ای

5- فیزیک نجومی

6- فیزیک بنیادی

7- نانوفیزیک

 

نام دروس و ضرایب مجموعه فیزیک در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد:

ردیف نام درس ضریب درس در کنکور
اتمی و مولکولی حالت جامد
1 زبان تخصصی انگلیسی 1 1
2 مکانیک 2 2
3 الکترومغناطیس 2 2
4 مکانیک کوانتومی 2 2

 

ردیف نام درس ضریب درس در کنکور
ذرات بنیادی و نظریه میدانها هسته ای
1 زبان تخصصی انگلیسی 1 1
2 مکانیک 2 2
3 الکترومغناطیس 2 2
4 مکانیک کوانتومی 2 2

 

ردیف نام درس ضریب درس در کنکور
فیزیک نجومی فیزیک بنیادی
1 زبان تخصصی انگلیسی 1 1
2 مکانیک 2 2
3 الکترومغناطیس 2 2
4 مکانیک کوانتومی 2 2

 

ردیف نام درس ضریب درس در کنکور
نانوفیزیک
1 زبان تخصصی انگلیسی 1
2 مکانیک 2
3 الکترومغناطیس 2
4 مکانیک کوانتومی 2

 

 منبع:http://www.modaresanesharif.ac.ir/


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->