بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي علوم پايه( سراسري و آزاد)
تعداد بازدید: 9658
چاپ

گرایشها و موقعیتهای شغلی کارشناسی ارشد زمین شناسی

گرایشهای کارشناسی ارشد زمین شناسی:

اين رشته داراي 10 گرايش در مقطع کارشناسی ارشد مي‌باشد:

1ـ پترولوژي

2ـ اقتصادي

3ـ تكتونيك

4ـ آب‌شناسي «هيدرولوژي»

5ـ چينه‌شناسي و فسيل‌شناسي

6ـ رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي

7ـ نفت

8ـ مهندسي

9ـ زيست محيطي

10ـ ژئوشيمي

 

موقعيت‌هاي شغلی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی:

اين رشته داراي 10 گرايش در مقطع كارشناسي ارشد مي‌باشد:

1ـ پترولوژي  2ـ اقتصادي  3ـ تكتونيك  4ـ آب‌شناسي «هيدرولوژي» 5ـ چينه‌شناسي و فسيل‌شناسي 6ـ رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي 7ـ نفت 8ـ مهندسي  9ـ زيست محيطي 10ـ ژئوشيمي

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد زمین شناسی (سراسری) چاپ

دروس امتحاني آزمون كارشناسي ارشد مجموعه زمین شناسی

دروس مشخص شده براي آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه دولتي به قرار زير مي‌باشد:

1ـ زبان عمومي و تخصصي

2ـ رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

3ـ آب‌هاي زيرزميني

4ـ زمين‌شناسي ايران

5ـ زمين‌شناسي نفت

6ـ ژئوشيمي

7ـ سنگ‌شناسي و پترولوژي

8ـ ديرينه‌شناسي

9ـ زمين‌شناسي مهندسي

10ـ زمين‌شناسي ساختمان

11ـ چينه‌شناسي

12ـ زمين‌شناسي اقتصادي

13ـ زمين‌شناسي زيست محيطي.

ضرایب و گرایش های دانشگاه سراسری مجموعه زمین شناسی

نام درس

ضريب درس در كنكور

پترولوژي

اقتصادي

تكتونيك

آب‌شناسي «هيدرولوژي»

زبان عمومي و تخصصي

2

2

2

2

رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

0

0

1

1

آب‌هاي زيرزميني

0

0

0

3

زمين‌شناسي ايران

1

1

1

1

زمين‌شناسي نفت

0

0

0

0

ژئوشيمي

1

1

0

0

سنگ‌شناسي

3

1

1

0

ديرينه‌شناسي

0

0

0

0

زمين‌شناسي مهندسي

0

0

1

1

زمين‌شناسي ساختمان

1

1

3

1

چينه‌شناسي

1

0

1

0

زمين‌شناسي اقتصادي

1

3

0

0

زمين‌شناسي زيست‌محيطي

0

1

0

1

نام درس

ضريب درس در كنكور

چينه‌شناسي و فسيل‌شناسي

رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي

نفت

زبان عمومي و تخصصي

2

2

2

رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

1

3

1

آب‌هاي زيرزميني

0

0

0

زمين‌شناسي ايران

1

1

1

زمين‌شناسي نفت

1

1

3

ژئوشيمي

0

0

0

سنگ‌شناسي

0

1

0

ديرينه‌شناسي

2

0

0

زمين‌شناسي مهندسي

0

0

0

زمين‌شناسي ساختمان

1

1

1

چينه‌شناسي

2

1

1

زمين‌شناسي اقتصادي

0

0

0

زمين‌شناسي زيست‌محيطي

0

0

1

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

مهندسي

زيست‌محيطي

ژئوشيمي

زبان عمومي و تخصصي

2

2

2

رسوب‌شناسي و پترولوژي سنگ‌هاي رسوبي

0

1

1

آب‌هاي زيرزميني

1

1

0

زمين‌شناسي ايران

1

0

1

زمين‌شناسي نفت

0

0

0

ژئوشيمي

0

2

2

سنگ‌شناسي

1

0

1

ديرينه‌شناسي

0

0

0

زمين‌شناسي مهندسي

3

1

0

زمين‌شناسي ساختمان

1

0

0

چينه‌شناسي

0

0

0

زمين‌شناسي اقتصادي

0

1

2

زمين‌شناسي زيست‌محيطي

1

2

1

 


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد زمین شناسی (ویژه دانشگاه آزاد)

مجموعه زمین شناسی در دانشگاه آزاد دارای گرایش های زیر است:

1- زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی

2- زمین شناسی - پترولوژی

3- زمین شناسی - تکتونیک

4- زمین شناسی - زمین شناسی نفت

5- زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی

6- زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

7- زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی

8- زمین شناسی - آبشناسی

9- زمین شناسی زیست محیطی

10- سنجش از دور زمین شناختی

نام دروس و ضرایب مجموعه زمین شناسی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد:

نام درس

ضريب درس در كنكور

زمين‌شناسي اقتصادي

پترولوژي

تكتونيك

نفت

زبان تخصصي

2

2

2

2

زمين‌شناسي ساختمان و تكتونيك

صفر

صفر

3

صفر

آب‌هاي زيرزميني

صفر

صفر

2

صفر

زمين‌شناسي مهندسي

صفر

صفر

2

صفر

سنگ‌شناسي و پترولوژي

2

3

صفر

1

زمين‌شناسي اقتصادي و ژئوشيمي

3

2

صفر

صفر

زمين‌شناسي زيست محيطي

2

2

صفر

صفر

رسوب‌شناسي، چينه‌شناسي وفسيل‌شناسي

صفر

صفر

صفر

2

زمين‌شناسي نفت

صفر

صفر

صفر

3

زمين‌شناسي ايران

1

1

2

2

ژئومورفولوژي

صفر

صفر

صفر

صفر

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

فسيل‌شناسي و چينه‌شناسي

سنگ‌شناسي رسوبي و رسوب‌شناسي

زمين‌شناسي مهندسي

زبان تخصصي

2

2

2

زمين‌شناسي ساختمان و تكتونيك

صفر

صفر

2

آب‌هاي زيرزميني

صفر

صفر

2

زمين‌شناسي مهندسي

صفر

صفر

3

سنگ‌شناسي و پترولوژي

1

2

صفر

زمين‌شناسي اقتصادي و ژئوشيمي

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي زيست محيطي

صفر

صفر

صفر

رسوب‌شناسي، چينه‌شناسي وفسيل‌شناسي

3

3

صفر

زمين‌شناسي نفت

1

1

صفر

زمين‌شناسي ايران

2

2

1

ژئومورفولوژي

صفر

صفر

صفر

 

نام درس

ضريب درس در كنكور

آبشناسي

زمين‌شناسي زيست محيطي

سنجش از دور زمين‌شناختي

زبان تخصصي

2

2

2

زمين‌شناسي ساختمان و تكتونيك

2

صفر

2

آب‌هاي زيرزميني

3

صفر

صفر

زمين‌شناسي مهندسي

2

صفر

2

سنگ‌شناسي و پترولوژي

صفر

2

صفر

زمين‌شناسي اقتصادي و ژئوشيمي

صفر

2

2

زمين‌شناسي زيست محيطي

صفر

3

صفر

رسوب‌شناسي، چينه‌شناسي وفسيل‌شناسي

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي نفت

صفر

صفر

صفر

زمين‌شناسي ايران

1

1

صفر

ژئومورفولوژي

صفر

صفر

3

منبع:http://www.modaresanesharif.ac.ir/

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->