بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

 

 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: منابع آزمونهاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت
تعداد بازدید: 6062
چاپ
عنوان رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد
مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش
دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
سم شناسي
كارشناسي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين – سم شناسي –فارماكولوژي – ميكروب شناسي - شيمي - علوم آزمايشگاهي - بيولوژي - علوم وابسته به بيوشيمي  - شيمي مواد غذائي – بهداشت عمومي – بهداشت حرفه اي – بهداشت محيط – تغذيه –
 گياه پزشكي – علوم دارويي -  ويروس شناسي - دكتراي پزشكي – داروسازي و دامپزشكي
بيوشيمي عمومي (3 )
 زيست شناسي ( 2)
شيمي عمومي (3)
 زبان عمومي (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بیوشیمی عمومی :
Principles Of Biochemistry - lehninger
Text Book of Biochemistry - devlin
زیست شناسی
زیست شناسی عمومی - هیئت مولفان
مبانی زیست شناسی - زیست شناسی سلول - رده یندی جانوری - ابولقاسم امین - انتشارات امیر كبیر
دانش زیست شناسی جلد 2و 3 - حمیده علمی غروی و حسین دانش فر
شیمی عمومی :
General Chemistry - چارلز مورتیمر

 

منبع: http://iusnews.ir

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: منابع آزمونهاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت
تعداد بازدید: 4943
چاپ
عنوان رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد
مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش
دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
فيزيوتراپي
كارشناسي فيزيوتراپي
آناتومي و كينزيولوژي(3)
فيزيوتراپي در بيماريها(4)
اصول حركت درماني (3)
ارزشيابي و اندازه گيري (2)
الكتروتراپي (3)
ارتزوپروتز(2)
زبان عمومي (3)
منابع پيشنهادي آزمون کارشناسي ارشد فيزيوتراپي ورزشي

1- Principle of manual sports medicine steven J. karageanes 2005
2- Therapeutic modalitips too athletic injuries craig R. Denegar 2000
3- Scientitic foundations and principles of practice in musculoskeletal Rehablitation David J. magee 2007
4- Rehablitation techniques for sports medicine and athletic training William E. prentice چاپ چهارم
 
5 – زبان عمومي:
درس زبان بصورت عمومي، شامل درك متون و واژگان عمومي زبان در سطح انگليسي متوسط به بالا برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن براي آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهاي زير مي تواند مفيد باشد :
جلدهاي 1 ,2 و3 1 Reading and thinking in English
جلدهاي2 و3 2 Reading through Interaction
Expanding Reading skills
Developing Reading skills
Mosaic 1 Reading ( intermediate – high intermediate )
 
 منبع: http://iusnews.ir/
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: منابع آزمونهاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت
تعداد بازدید: 4261
چاپ

عنوان رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد

مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش

دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي – زيست شناسي سلولي و مولكولي – تكنولوژي پرتودرماني – تكنولوژي پزشكي هسته اي – فيزيك پزشكي و بيوفيزيك

فيزيك پرتوها (3) راديوبيولوژي (3) فيزيك بهداشت (حفاظت در برابر اشعه ) (2) بيولوژي سلولي (2) زبان عمومي ( 2)

 

 فيزيك پرتوها :
            فيزيك تشعشع و راديولوژي - تاليف : دكتر نجم آبادي
            فيزيك پزشكي - تاليف : دكتر تكاور و ساغري - پرتوهاي يونساز
             يوشانگ
راديوبيولوژي :
              راديولوژي براي راديولوژيست ها - پرفسوراريك هال ترجمه : دكتر حسين مزداراني
              حفاظت عملي در برابر تشعشع و راديوبيولوژي كاربردي - دكتر استيفن داود - ترجمه: دكتر حسين مزداراني - انتشارات تربيت مدرس
رياضي :
          حساب ديفراسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جرج توماس
        حساب ديفراسيل و انتگرال با هندسه تحليلي لوپي - ليت - هولد
بيولوژي سلولي :
               بيولوژي سلولي و مولكولي - دكتر احمد مجد - دكتر سيد محمد علي شريعت زاده
                بيولوژي سلولي و مولكولي - دكتر رسول صالحي
               Molecular Cell Biology - H. Loodish
فيزيك عمومي :
                  فيزيك هاليدي و فيزيك دانشگاهي
فيزيولوژي و تشريح :
                   فيزيولوژي پزشكي گايتون
                   فيزيولوژي : شناخت اعمال و وظايف اعضا مختلف يدن - دكتر احمد رستمي
                    فيزيولوژي و آناتومي - دكتر محمد رضا نيكروش - حسين رضايي
                 The Anatomy And Physiology LearningSystem : Editor : Applegate Illustrated Physiology And Its Companion : Ann- B- Mc Naught 
آمار :
       روشهاي آماري و شاخصهاي بهداشتي - دكتر كاظم محمد و دكتر ملك افضلي

 منبع: http://iusnews.ir

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: منابع آزمونهاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت
تعداد بازدید: 4342
چاپ

 

رشته امتحانی

 

درس مربوطه

 

نام مراجع معرفی شده

 

 

 

گفتار درمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختلالات صوت

 

 

Boone, D.R. & Mc falane, S.C.& Von Berg,S,L. 2005.The Voice and Voice Therapy . PEARSON. Boston

 

 

اختلالات واج شناختی و آواشناسی

 

1-Mc Neil, M,R ( 1997 ) . Clinical management of sensorimotor speech disorders. Thieme. New York

2- Bernthal . Bankson . (2006)Articulation and phonological disorder USA.

 

 

 

اختلالات روانی گفتار

 

شفیعی بیژن . رضائی راد ، امین (1383). تندگوئی

(کلاترینگ). انتشارات عروج

2-Guitar, B(2006) stuttering . An integrated approach to its nature and treatment , Lippincott William & Wilkins . New York

 

 

اختلالات زبانی در دوره رشد

 

1-Stackhous , J . Wells, B (2001) Children`s speech and Iiteracy difficulties, Identification and intervention . Whurr publishers London .

2-Rhea, P (2006) Language disorder from infancy through adolescent

 

 

اختلالات اکتسابی زبان

 

 

Basso, Anna. (2003) Aphasia & its therapy , oxford university press. 1 st edition

منبع: http://iusnews.ir

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: منابع آزمونهاي علوم پزشكي و وزارت بهداشت
تعداد بازدید: 8573
چاپ

منابع و سرفصلهاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت- مامايي

عنوان رشته

مدارك  تحصيلي مورد  پذيرش

دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

مامائي

كارشناسي مامائي – پرستار ماما

بارداري و زايمان و بيماريهاي زنان (4)

جنين شناسي (1)

نوزادان و مراقبتهاي مربوطه (2)

بهداشت ، تغذيه مادر و كودك و تنظيم خانواده (2)

بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامائي(1) 

 زبان عمومي (2

 

رشته امتحاني

دروس مربوطه

نام مراجع معرفي شده

مولفين و مترجمين

 

مامايي

بارداري و زايمان

Obstetric Williams

Cunningham & …

مترجم دكتر بهرام قاضي جهاني –انتشارات گلبان آخرين چاپ

بيماريهاي زنان

Kistner , s Gynecology

Novak Gynecology

 

Kenneth J . Ryan آخرين چاپ

انتشارات گلبان – آخرين چاپ

 

بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامايي

بخش بيماريهاي داخلي و جراحي در مامايي

Obstetric Williams

Cunningham & …

مترجم: دكتر بهرام قاضي جهاني

نوزادان

Nelson Text book of Pediatrics

Behrman  آخرين چاپ

 

بهداشت , تغذيه مادر و كودك , تنظيم خانواده

بخش تنظيم خانواده و مراقبت هاي دوران بارداري و بعد از زايمان Obstetric Williams

بخش تنظيم خانواده هورمون شناسي باليني

 

درسنامه طب يشگيري و پزشكي اجتماعي

 ( جلد 2– فصل 2 و 3و4 و 5 )

 

دستورالعمل هاي شير مادر – واكسيناسيون - دستورالعمل هاي مربوط به مراقبت هاي دوران بارداري

 

اصول و كليات خدمات بهداشتي

 

نوزادان نلسون فصل رشد و نمو كودك

Cunningham & …

 

اسپيروف – مترجم فرهاد حجت خواه-1376 – انتشارات شهر آب

مترجم دكتر حسين شجاعي تهراني

 

 

منتشره وزارت بهداشت

 

 

 

دكتر شجاعي تهراني

 

                        نلسون

جنين شناسي

Moor و Langman  و كتابهاي معتبر فارسي جنين شناسي پزشكي كه با مراجع انگليسي مذكور مطابقت داشته باشند

 

 

منبع: http://iusnews.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه 1 از 2

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->