مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 23771
چاپ

روش تحقیق آمیخته چیست؟ تبیین طرح ها و مدلها

در سالهای اخیر روش تحقیق آمیخته در رشته های مختلف علوم رفتاری و علوم اجتماعی کاربردهای فراوانی یافته است . روش تحقیق آمیخته نوعاً با هدفتأیید کردن آیا نتایج حاصل زا روشهای متفاوت بوسیله همدیگر تأیید می شوند.بسط و توسعه استفاده از روشهای متفاوت برای بدست آوردن شناخت بیشتر از پدیده مورد مطالعه  و یا نوآوری  استفاده از روشهای متنوع برای ایجاد عقاید جدید بکار می رود . در واقع هدف از استفاده از روشهای تحقیق آمیخته به کار بردن یکی به جای دیگری نیست بلکه تقویت نقاط قوت و کاهش دادن یا به حداقل رساندن ضعفهای هر دو روش در یک مطالعه است. برای آشنایی بیشتر با انواع مدلهای موجود در این روش تحقیق شما را به مطالعه فایل پیوست دعوت می نمائیم.

 


پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایلدانلود ها
دانلود این فایل (Rahbord_No.60_09.pdf)Rahbord_No.60_09.pdf 425 Kb1120

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->