مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 29599
چاپ

1- مقدمه:
اين شيوه‌نامه در راستای دستورالعمل شماره    12238/4389     تاريخ     20/8/86       وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری در مورد لزوم امکان دسترسی به منابع غنی علمی(پايان نامه‌ها/رساله‌ها) برای پژوهشگران و علاقه‌مندان، اجتناب از تکرار مطالعات و تحقيقات انجام يافته و تکميل پايگاه اطلاعاتی پايان‌نامه‌های دانشجويی کشور در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ايران تنظيم گرديده است.

2. تعاريف:
دانشگاه: کليه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و ساير موسسه‌های پژوهشی دولتی و غير دولتی زير پوشش  وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری.
دانشجو: دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای و تخصصی دانشگاه.
پژوهشگاه: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ايران
نماينده: فردی که از سوی دانشگاه  برای ارتباط با پژوهشگاه در موضوع شيوه‌نامه معرفی می‌شود. اين فرد، نماينده تام الاختيار دانشگاه در موضوع فوق الذکر بوده و مرجع تاييد کننده برای صحت و اعتبار موارد ارسالی به پژوهشگاه می باشد.
پايان نامه: پايان نامه کارشناسی ارشد يا رساله دکتری حرفه‌ای و تخصصی که مراحل دفاع و اصلاحات پايانی آن به پايان رسيده است.
کتابخانه: کتابخانه مرکزی دانشگاه يا کتابخانه ديگری که از سوی دانشگاه تعيين می‌شود.

3. شيوه‌نامه
   1. 3-1 دانشگاه نمايندهِِ‌ی را در امور مربوط به پايان‌نامه‌های دانشجوی به پژوهشگاه معرفی می‌کند.
         1. دانشگاههايی که جمع آوری پايان نامه ها را به صورت پراکنده و نه متمرکز انجام می دهند می توانند نمايندگانی را معرفی کنند.
   2. 3-2 پژوهشگاه در سامانه‌ الکترونيکی خود يک شناسه به نام هر نماينده تعريف و به او اعلام می‌کند.
   3. 3-3  دانشجو پس ازجلسه دفاع اطلاعات نمايه پايان نامه را به دو زبان فارسی و انگليسی آماده می کند و در نشانی http://thesis.irandoc.ac.ir بخش ورود اطلاعات پايان نامه  ، ورود اطلاعات می نمايد و شماره رهگيری را از طريق سيستم دريافت می نمايد
   4. 3-4 کتابخانه، بر اساس ابلاغ دانشگاه نمايه پايان نامه را بررسی و تائيد می‌کند.
   5. 3-5 دانشجو پس ازتائيد پايان نامه توسط  هيات دواران نسخه نهائی (الکترونيکی و چاپی) پايان نامه خود را همراه با شماره رهگيري  جهت تحويل به پژوهشگاه تحويل نماينده می‌دهد.
   6. 3-6 نماينده وارد کردن کد رهگيری و يا شماره دانشجويی به پايگاه اطلاعات پايان نامه به نشانی h‏ttp://thesis.irandoc.ac.ir  از وارد شدن اطلاعات پايان نامه به پايگاه توسط دانشجو اطمينان حاصل می نمايد و نسخه‌ چاپی و الکترونيکی پايان نامه را تحويل می‌گيرد.
   7. 3-7 نماينده، بر مبنای راهنمای مندرج در سامانه الکترونيکی به نشاني  http://thesis.irandoc.ac.ir  با تاييد اطلاعات ، نسبت به ارسال اطلاعات پايان نامه‌ دانشجو از طريق سامانه اقدام می نمايد..
   8. 3-8 نماينده پس از اطمينان از ارسال موفق فرم و تاييد محتويات پيوست، تائيديه دريافت فرم را از سامانه پرينت می‌کند و پس از تائيد( مهر و امضا)، تحويل دانشجو می‌دهد
   9. 3-9 دانشجو رسيد تحويلی را به بخش فارغ‌التحصيلان دانشگاه تحويل می‌هد
  10. 3-10 نماينده دانشگاه در پايان هر ماه فهرست پايان نامه‌های ارسال شده را تهيه می‌کند و همراه با نسخه صحافی شده پايان نامه‌ها و فايلهای مربوطه به پژوهشگاه ارسال می‌کند.
  11. 3-11 پژوهشگاه پس از کنترل اطلاعات سامانه با پايان نامه های دريافتی ، نسبت به صدور تاييديه نهايی و ارسال آن به دانشگاه اقدام می نمايد.


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->