مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 23570
چاپ

روش روايي  CVR یا روایی خبرگان

روايي از واژه "روا" به معناي جايز و درست گرفته شده و روايي به معناي صحيح و درست بودن است (خاكي، 1387). در واقع مفهوم اعتبار به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازه‌گيري ممكن است...

براي اندازه‌گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي كه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد (سرمد و ديگران، 1387، به نقل از شامی زنجانی، 1388).

به منظور روایی عواملی که در پرسشنامه ای تحلیل میدانی مورد استفاده قرار گرفت نیاز است که  پرسشنامه ای دیگر تهیه شده و نظر خبرگان در مورد این عوامل پرسیده شود. سوالات اين پرسشنامه که همان عوامل پيشنهادي مي باشند پس از توزيع ميان خبرگان که تعداد آن ها  N  نفر می باشند با CVR 60  درصد سنجیده می شود.از این رو عواملی که CVR بالاتراز 60 درصد کسب کردند تایید می شوند و در پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. براي محاسبه CVR از فرمول زير استفاده گرديد:

 cvr.jpg

 

که در آن Ne تعداد کساني است که نظر موافق دارندو Nne تعداد کساني است که مخالفند. همچنين raters تعداد کل پاسخ دهندگان مي باشد

 

 

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->