مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 19957
چاپ

هر دو اين مفاهيم به دنبال مدلسازي از رابطه بين  مجموعه اي متغيرها ( چه آشكار و چه پنهان )  مي باشند ولي تفاوت اين دو روش در تمركز آنها و در نحوه معادلات نوشته شده براي مدلهاي ساخته شده مي باشد. در تحليل مسير تعيين و مشخص كردن ضرايب مسير هاي بين متغيرها  داراي اهميت بوده ولي در معادلات ساختاري همان مدل را به گونه اي  به زبان  معادلات رياضي مي نويسيم كه  در هر  معادله يك متغير وابسته در يك طرف مساوي و تمام متغيرهاي مستقل مربوط به آن در طرف ديگر قرار مي گيرند.

 

تفاوت دیگر این دو نوع مدلسازی در این است که در مدلسازی معادلات ساختاری حتما می بایست رابطه بین دو متغیر پنهان نمایش داده شوداماتحلیل مسیر می تواند حتی رابطه بین چند متغیر آشکار را نشان داده و در آن از متغیرهای پنهان اثری نباشد.در واقع می توان مدلسازی معادلات ساختاری را شکل پیشرفته و پیچیده تر تحلیل عاملی اکتشافی دانست که در آن رابطه علی – معلولی لا اقل دو متغیر که هر یک با دیگر متغیرهای آشکار ( و احتمالا از طریق پرسش نامه تعریف عملیاتی شده و اندازه گیری شده اند )اندازه گیری شده اند ، مورد سنجش قرار می گیرد.مانند رابطه علی بین کیفیت کالا و رضایت مشتری یا رابطه علی بین سطح فرهنگ دیکتاتوری مدیران و وفاداری کارکنان به آنها.  انجام تحليل مسير و معادلات ساختاري در اين کتاب به كمك نرم افزار ليزرل آموزش داده مي شود.


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->