مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 62284
چاپ

•    بررسي تاثير خدمات پس از فروش شركت x بر ميزان رضايت مشتريان اين شركت مطالعه موردي : ........
•    بررسي عوامل مؤثر بر ميزان صادرات محصول x
•    بررسي عوامل مؤثر بر صادرات محصول x دراستانهاي .......
•    بررسي نگرش صادر كنندگان در مورد تأثير عوامل توليد، بازاررساني و اطلاع رساني به بازار بر صادرات محصول x در شهرستان ...............
•    تجزيه و تحليل عوامل داخلي براي کسب مزيت رقابتي در شركت x
•    امکان سنجي استقرار تجارت الکترونيک در صنايع شركت x
•    بررسي ارتباط همکاري و عملکرد در بين مؤسسات صنايع دستي شهر .......(مورد مطالعه : .......)
•    بررسي موانع توسعه و صادرات محصول x ايران
•    انتخاب آميخته بازاريابي مناسب با استفاده از تكنيك AHP با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي مطالعه موردي : شركت x
•    بررسي تأثير خصوصي سازي بر بهبود عملكرد واحدهاي خصوصي شده شركت مخابرات شهرستان x
•    مطالعه ويژگي هاي کارآفريني مديران ارشد صنايع x.
•    تکنولوژي اطلاعات و تأ ثير آن بر اشتغال (مطالعه موردي: استان x)
•    بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات بازاريابي در فرآيند تدوين استراتژي شركتهاي موجود در فهرست x
•    بررسي تأثير مديريت بازاريابي بر افزايش فروش داخلي و جهاني محصول x
•    بررسي عوامل مؤثر بر نگرش خريداران محصول x با نام هاي تجاري متفاوت در شهر x
•    بررسي عوامل مؤثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك بانك دولتي در شهر x
•    بررسي اثر بخشي فعاليتهاي ترويجي انجام شده در زمينه بيمه هاي عمر توسط صنعت بيمه
•    بررسي تاثير تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات محصول x
•    بررسي رابطه بين کيفيت برنامه ريزي بازاريابي با عملکردصنايع مواد غذايي در شهر x
•    مطالعه عوامل موثر بر ترجيح مشتريان درانتخاب محصول x با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي مطالعه موردي:x

 • بررسي كارايي پرتفوي (سبد سهام) بيمه x  
  بررسي موقعيت و جايگاه بازار شركت x و ارائه استراتژي هاي مرتبط با آن با استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك
  بررسي تأثير مدل EFQM به عملكرد شركت x
  قيمت گذاري استراتژيک براي محصول x شرکت x در منطقه x
  بررسي تاثير تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات صنعت x  
  بررسي عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجي در مورد وجهه ايران به عنوان يک مقصد گردشگري
  بررسي تاثير تبليغات تجاري بر آگاهي و عمل خريد بيمه گذاران در زمينه بيمه هاي x در شهر x  
  بررسي تاثير مديريت با مشتري بر كسب مزيت رقابتي بانك x  
  بررسي آمادگي شرکت x جهت پذيرش مديريت ارتباط با مشتري
  بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان بانک x در شهر x  
  اندازه گيري کيفيت خدمات بانكي با استفاده از مدل سروکوال در بانك x شهر x
  رتبه بندي عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف کنندگان محصول x
  بررسي عوامل موثربر انگيزش كاركنان شركت x بر اساس تئوري هرزبرگ
  تعيين وضعيت مديريت روابط با مشتري در شرکت x
  بررسي عوامل مؤثر بر تصميم خريد خودرو x  
  عوامل موثر بر عملکرد تيم هاي مراقبت پرواز در فرودگاه x
  رتبه بندي عوامل بازاريابي موثر بر کانال توزيع صادرات محصول x  
  رابطه بين نگرش مشتريان و انتخاب آن ها در خريد محصول x
  بررسي عوامل مؤثـر بر فرآيند تصميم‌گيري خريداران صادراتي محصولات x مورد مطالعه: شركت x  20. عوامل موثر بر وفاداري مشتريان : مطالعه موردي بر مصرف کنندگان محصول x
  فضيلت هاي اخلاقي بازاريابي: بررسي ديدگاه متخصصين بازايابي و جامعه مصرف کننده
  بررسي تأثير مديريت رابطه با مشتري (CRM) بر عملکرد کلي مؤسسات مالي شهر x
  بررسي عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در شرکت x
  تأثير سودآوري در تأمين مسئوليت اجتماعي سازمان : بررسي ديدگاه کارکنان و مشتريان شرکت x
  آمادگي براي پياده سازي مديريت روابط با مشتري؛ مطالعه ي موردي بانک x
  تاثير ابزارهاي پيشبرد فروش بر واکنش‎هاي پس از خريد مصرف ‎کنندگان مواد غذايي (مورد مطالعه: فروشگاههاي x )
  رابطه بين كيفيت خدمات و ارزش نام تجاري در هتل‌هاي چهار ستاره و پنج ستاره استان‌هاي x
  موانع و چالش‌هاي توسعه گردشگري داخلي در استان x
  شكاف ‌هاي داخلي كيفيت خدمات و تحليل ارتباط آن با رضايتمندي شغلي كاركنان در صنعت بيمه (مورد مطالعه: شركت بيمه x)
  تعيين و اولويت بندي عوامل رضايتمندي نمايندگي هاي فروش شرکت x بر اساس روش FAHP
  طراحي يک مدل مفهومي براي پذيرش تجارت الکترونيک در موسسات کوچک و متوسط صنعتي شهر
 • ارائه يك مدل تلفيقي از تحليل SWOT، به منظور تحليل استرات‍‍ژيك مشتري محور مورد مطالعه : بانك x  
 • مقايسه اثربخشي شرکت‎هاي بيمه خصوصي و دولتي از ديدگاه رضايت بيمه‎ گذاران در شهر x با تاکيد بر بخش خسارت بيمه x  
 • عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک از نظر مديران بنگاه¬هاي کوچک و متوسط منطقه آزاد تجاري- صنعتي x  
 • عوامل مؤثّر بر شکل گيري تصوير ذهني مشتريان از بيمارستان هاي وابسته به سازمان تأمين اجتماعي و دانشگاه علوم پزشکي شهر x  
 • تاثير بازاريابي اينترنتي بر افزايش درآمد هتلهاي شهر x  
 • بررسي دلايل استفاده از بازاريابي رابطه مند در بين تامين کنندگان قطعات به شرکت x

   • x

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->