مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 19112
چاپ
 • بررسی توزيع فراوانی حاملگی خارج رحمی و عوامل مرتبط با ان در بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی – درمانی دزيانی گرگان در طی سالهای .............
 • بررسی شايعترين علل تشنج در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بيمارستان طالقانی گرگان طی سالهای ...........
 • بررسی ميزان اضطراب در مراقبين پرواز برج مراقبت فرودگاه ............
 • بررسی تاثير پانسمان بر کاهش ميزان عفونت زخم در اعمال جراحی تميز در بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی.......... اذر شهرستان .............
 • بررسی مقايسه ای زمان جداشدن بندناف با استفاده از دو روش شير مادر و الکل اتيليک درمراقبت از بندناف
 • بررسی ارتباط تغييرات ازمايشگاهی با سطح هوشياری در مصدومين مغزی مراجعه کننده به مرکز اموزشی ............. در طی ...........
 • بررسی مقايسه ای عوامل موثر بر تمايل مادران باردار به انتخاب روش زايمان
 • تعيين ميزان شيوع ميگرن در دانش اموزان دبستانی شهر گرگان در سال تحصيلی .........
 • بررسی سطح غلظت روی سرم در کودکان مدراس استثنايی استان.......
 • بررسی ميزان يد شير مادران شيرده مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی ......... در سال .....
 • بررسی فراوانی يافته های گرافی قفسه سينه و بالينی در بيماران بزرگسال بستری شده با پنومونی در بيمارستان ......... شهرستان ............
 • بررسی ميزان يد ادرار مادران شيرده مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی ............
 • بررسی فراوانی نقص انزيم G6PD در نوزادان زنده متولد شده در بيمارستان دزيانی شهرستان ...........
 • بررسی ايمنی سرولوژيکی پرسنل حرفه های پزشکی نسبت به هپاتيت B در مراکز اموزشی درمانی شهر ...........
 • بررسی اثرات اموزش چهره به چهره در کاهش تداخلات دارويی نسخ بيمه ای پزشکان گرگان در .....
 • بررسی شايع ترين علل منجر به هيسترکتومی های انجام شده طی سالهای ......
 • بررسی نوع درمان و نتايج بهبودی بيماران مبتلا به پرتز در استان ........... طی سالهای ............
 • بررسی وضعيت سلامت روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی ..............
 • تعيين درصد تجويز غيرمنطقی سفالوسپورين نسل سوم در درمان گاستروانتريت حاد اطفال در نسخ پزشکان عمومی ............
 • بررسی شيوع دوقلويی و عوامل وابسته به ان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی ..........
 • بررسی مقايسه ای تاثير درمانی رژيمهای خوراکی 10-7 روزه سفالکسين ، امپی سيلين ، اموکسی سيلين و سفيکسيم ،در درمان سيستيت بدون عارضه در زنان حامله شهرستان ...
 • بررسی ميزان اثربخشی داروی پرمترين در درمان بيماران مبتلا به شپش سر در مناطق روستايی – شهری شهرستان ........
 • بررسی وضعيت سلامت روان دانش اموزان دوره متوسطه (دبيرستانی) شهر ...........
 • مقايسه اثر دو انتی بيوتيک کفلين و کليندامايسين در پيشگيری از عفونت زخم در اعمال جراحی تميز- الوده شکم در بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی-درمانی ..........
 • بررسی فراوانی نسبی هيپرپلای اندومتر و عوامل خطرساز ان در سنين حول و حوش يائسگی در مراجعين با شکايت خونريزی غيرطبيعی واژينال ( AUB ) به درمانگاه بيمارستان...........
 • بررسی روند سه ساله وضعيت بهبودی و پيش اگهی بيماران مبتلا به کانسر پستان تحت درمان در مراکز تشخيصی و درمانی شهرستان .....
 • بررسی ميزان عوارض حاملگی در بيماران مبتلا به پره اکلامپسی شديد واکلامپسی بستری شده در مرکز اموزشی – درمانی ............
 • بررسی شيوع اوتيت سروز ( OME ) در دانش اموزان مدارس ابتدايی و مهدکودکهای شهر......... در سنين .........
 • بررسی ارتباط ميزان دفع پروتئين ادرار در 24 ساعت با نسبت پروتئين به کراتی نين در يک نمونه ادراری در زنان مشکوک به پره اکلامپسی
 • بررسی ارزش تشخيصی اندازه گيری تروپونين I به روش Rapid (ايمونوکروماتوگرافی) در تشخيص انفارکتوس حاد ميوکارد در بيماران مراجعه کننده به مرکز ...........
 • بررسی عوامل موثر بر تشنج کودکان در بيمارستان .............
 • بررسی بروز اختلالات هدايتی قلب و عوامل مربوط به ان در مبتلايان به انفارکتوس حاد ميوکارد بستری در بخش قلب و CCU مرکز اموزشی – درمانی ..........
 • بررسی عوامل موثر بر سقط خودبه خودی در زنان مراجعه کننده به مرکز اموزشی – درمانی ........... در نيمسال دوم.....
 • بررسی شيوع اختلالات افسردگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با ان در زنان باردار مراجعه کننده جهت کنترل بارداری به مراکز بهداشتی – درمانی شهر...........
 • بررسی فراوانی اکنه استروئيدی در مبتلايان به اکنه مراجعه کننده به کلينيک تخصصی پوست بيمارستان .....
 • بررسی شايع ترين علل ايجاد کننده ملاسما در بيماران مبتلا به ملاسما مراجعه کننده به کلينيک تخصصی پوست بيمارستان .......
 • تعيين سطح سرمی هورمون پاراتيروئيد در بيماران دياليزی مرکز دياليز بيمارستان ...........
 • بررسی تاثير تزريق کورتيکواستروئيد به زنان در معرض زايمان زودرس جهت کاهش سندرم ديسترس تنفسی در نوزادان متولد شده در ...............
 • بررسی فراوانی عوامل خطر انژين صدری ناپايدار در بيماران بستری در بخش قلب مراکز اموزشی درمانی ......
 • بررسی فراوانی اختلالات خودايمنی (الوپسی اره اتا، ديابت تيپ 1 و اختلالات تيروئيد)در بيماران ويتيليگو مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستان ..........
 • بررسی مقايسه ای ميزان افسردگی در زنان استفاده کننده از قرص های ضدبارداری خوراکی ( OCP ) و روش طبيعی برای جلوگيری از بارداری در مراکز بهداشتی – ...........
 • بررسی الگوی رشد جسمانی دانش اموزان ابتدايی پايگاههای تحقيقات جمعيتی شهر .......
 • بررسی شيوع الودگی به عفونتهای HBV & HIV , HCV در معتادين زندان شهرستان .......
 • بررسی شيوع سندرم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی سه بيمارستان وابسته ( 5 اذر ، طالقانی ، دزيانی ) به دانشگاه علوم پزشکی ..........
 • بررسی فراوانی خود درمانی در برخورد با ضايعات پوستی در معلمين شهر .........
 • بررسی حساسيت و ويژگی سونوگرافی در تشخيص سنگ مجرای صفراوی مشترک همراه در بيماران مبتلا به سنگ کيسه صفرا در بيمارستان ...........
 • بررسی عوارض حين بستری پس از ازوفاژکتومی در بيماران مبتلا به کانسرمری مراجعه کننده به بيمارستان ........
 • بررسی شيوع هيپوتيروئيدی مادرزادی درنوزادان مبتلا به ايکترطول کشيده بستری شده درمرکزاموزشی درمانی کودکان .........
 • بررسی يافته های سونوگرافی دستگاه ادراری در بيماران مبتلا به هيپرپلازی خوش خيم پروستات در مرکز اموزشی – درمانی 5اذر گرگان در طی سالهای 82-1378
 • بررسی الگوی رشد جسمی کودکان دبستانی روستايی شهرستان ........
 • بررسی فراوانی اختلالات خونريزی رحمی و دردهای لگنی پس از لوله بستن در بين زنان مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان ............. شهرستان ............
 • بررسی اثرات اموزش چهره به چهره درکاهش تداخلات دارويی نسخ بيمه ای پزشکان شرق و غرب استان ..........
 • بررسی ميزان اعتماد به نفس و ارتباط با برخی عوامل وابسته در دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی .......
 • بررسی سنجش تراکم استخوان و برخی عوامل موثر بر ان در مراجعين به مراکز سنجش تراکم استخوان ...... ...........
 • بررسی شيوع ماکروزومی و برخی عوامل موثر بر آن در خانمهای باردار مراجعه کننده جهت زايمان به مراکز اموزشی-درمانی ........
 • بررسی موارد عفونت فضای دور لوزه در مراجعين به مراکز اموزشی درمانی ............طی سالهای .....
 • بررسی شيوع سپسيس زودرس نوزادی در نوزادان ترم متولد شده از مادران دچار پارگی زودرس کيسه اب مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی..............
 • بررسی ميزان شيوع شپش سر و گال در بيماران مراجعه کننده به کلينيک پوست بيمارستان .............
 • بررسی شيوع HBSAg + بر بيماران بستری شده بعلت زردی در مرکز اموزشی درمانی ..........
 • بررسی فراوانی و انواع انتی بيوتيکهای تجويز شده در بچه های زير 16 سال در نسخ بيمه ای پزشکان .........
 • بررسی ميانگين افزايش وزن دوران بارداری و ميانگين BMI اوليه مادران باردار و ارتباط ان با نتيجه بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به بيمارستان .............
 • بررسی ميزان تاثير اريترومايسين در درمان پتريازيس روزه آ ( PR ) در مراجعه کنندگان به درمانگاه بيمارستان .........
 • بررسی ميزان و علل تجويز خون و فراورده های ان در بيماران بستری در مرکز اموزشی – درمانی ..........
 • بررسی پنج ساله شيوع اوتيت سروز ( OME ) و برخی عوامل موثر بران در بيماران ادنوتونسيلکتومی شده مرکز اموزشی درمانی .......
 • مقايسه نتايج درمانی دو روش (گچ گيری اسپايکای فوری) و (کشش – گچ گيری اسپايکای ثانويه) در درمان شکستگی ران اطفال بستری شده در بيمارستانهای .........
 • بررسی تاثير اموزش چهره به چهره در مورد خودازمايی پستان ( BSE ) در ميزان اگاهی و عملکرد زنان بالای 15 سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره .........
 • بررسی متوسط زمان مشاوره پزشکان عمومی ( Consultation time ) در شهر ........
 • بررسی کيفی تداخلات دارويی در نسخ بيمه ای پزشکان شرق و غرب استان .............
 • بررسی ميزان شيوع الودگی با شپش سر و برخی عوامل مرتبط با ان در دانش اموزان مقطع ابتدايی شهر .....
 • بررسی شيوع عفونت های زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بيمارستان اموزشی-درمانی .......... و تعيين توزيع فراوانی يکسری از عوامل خطرساز و يافته های پاراکلينيک مربوطه
 • بررسی توزيع و فراوانی انواع ضايعات گوش و عوامل موثر بر ان در جانبازان استان....
 • مقايسه شيوع افسردگی در بخشهای تخصصی بيمارستان اموزشی – درمانی ....
 • بررسی مقايسه ای ميزان تمايلات سايکوتيک در مصرف کنندگان حشيش با افراد غير مصرف کننده (سالم) در سطح شهرستان.....
 • بررسی توزيع طوايف مختلف نژاد ترکمن در مبتلايان به سرطان مری در ....
 • بررسی ميزان اعتماد به نفس و ارتباط ان با برخی از عوامل وابسته در دانش اموزان دبيرستانی شهرستان .......
 • بررسی توزيع فراوانی نوزادان با وزن کم موقع تولد و برخی عوامل مرتبط با ان در مرکز اموزشی درمانی .......
 • بررسی تاثير جنس بر مولفه های ديسترس جنينی در متولدين مرکز اموزشی درمانی .............
 • بررسی پيش اگهی 6 ماهه بيماران بستری شده با تشخيص انژين صدری ناپايدار در مرکز اموزشی درمانی 5 اذر ..........
 • بررسی ميزان متوسط سطح هموگلوبين و هماتوکريت و برخی از عوامل موثر بران در زنان باردار مراجعه کننده به زايشگاه مرکز اموزشی درمانی ........... در فاصله زمانی ...........
 • بررسی شاخص توده بدنی و اختلالات عملکرد تيروئيد در بيماران مبتلا به تيروئيديت هاشيموتو در شهرستان .....
 • بررسی اختلالات شخصيتی در زندانيان مرد 20-35 ساله شهرستان .........
 • بررسی علل بستری شدن بيماران مبتلا به تالاسمی ماژور در مرکز اموزشی درمانی کودکان .........
 • بررسی فراوانی بتا تالاسمی مينور در مراجعه کنندگان قبل از ازدواج در .......
 • بررسی اپيدميولوژيک بيماران مبتلا به هپاتيت در مرکز اموزشی درمانی .......
 • بررسی توزيع نرمال اندکسهای رشدی نوزادان در بدو تولد بر اساس سن حاملگی در بيمارستان ..............
 • بررسی اختلالات هماتولوژيک در بيماران مبتلا به اختلال عملکرد تيروئيد در مراجعه کنندگان به ازمايشگاه مرکز اموزشی درمانی ..............
 • بررسی ميزان شيوع اختلال افسردگی دختران نوجوان و ارتباط ان با بلوغ در مدارس راهنمايی دخترانه شهر ........ در سال تحصيلی ........
 • بررسی عوارض شايع ناشی از مصرف قرصهای ضد بارداری خوراکی در خانمهای مراجعه کننده به ايستگاه تحقيقات جمعيتی شهرستان .................
 • نقش انتی بيوتيک در پيشگيری از عفونت ادراری بعد از سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج از بدن ( ESWL ) در بيماران مبتلا به سنگ کليه با ادرار استريل
 • نقش انتی بيوتيک در پيشگيری از عفونت ادراری بعد از پروستاتکتومی از طريق مجرا ( TURP ) در بيماران مبتلا به هيپر پلازی خوش خيم پروستات ( BPH ) با ادرار استريل
 • بررسی ميزان فراوانی انجام اپی زيوتومی و عوارض زودرس ناشی از ان در زايمانهای انجام شده در بيمارستان .............
 • بررسی ارتباط بين گروههای خونی و اسم در بيماران مراجعه کننده به کلينيک فوق تخصصی ريه در بيمارستان .........
 • بررسی اپيدميولوژيک بيماران مبتلا به فلج ايديوپاتيک عصب هفتم ( Bell`s Palsy ) در شهرستان .......... .
 • بررسی ارتباط سرطان سينه با استرسهای قبلی فرد
 • بررسی شاخصهای اپيدميولوژيک بيماری التهابی روده در شهرستان ...... از ابتدای فروردين ماه ..... تا پايان اسفندماه .....
 • بررسی فراوانی ايمنوهيستوشيميايی پروتئين p53 در ادنو کارسينومای کولور کتال در بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی .......
 • مقايسه اثر درمانی دو روش مانور فيزيکی و درمان دارويی در درمان سرگيجه وضعيتی خوش خيم
 • بررسی فراوانی سزارين در خانمهای زير 45 سال پزشک ، دندانپزشک ، پرستار و ماما شاغل در شهر ....
 • بررسی مقايسه ای ميزان شيوع استرس در دو گروه پرستاران بيمارستان ....... و دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی......
 • بررسی اختلالات شخصيتی در دانش اموزان دبيرستانی دختر شهر ......
 • بررسی ميزان موفقيت ريشه کنی هليکوباکتر پيلوری با درمان چهار دارويی بيسموت ، مترونيدازول ، امپرازول ، اموکسی سيلين در مبتلايان به زخم پيتيک مراجعه کننده به بيمارستان......
 • بررسی فراوانی يافته های ترانس کرانيال داپلر در بيماران مبتلا به استروک ايسکميک بستری شده در بيمارستان ......
 • بررسی سطح فريتين سرم در دو گروه بيماران تالاسميک با دريافت دسفرال زير جلدی و گروه بيماران تالاسميک با دريافت دسفرال زير جلدی به همراه دسفرال وريدی در هنگام تزريق خون در بيماران تالاسمی تحت پوشش بيمارستان طالقانی شهرستان .....
 • بررسی تاثير تغييرات وزن مادر در سه تريمستر ( و عوامل وابسته به ان) به وزن بدو تولد نوزاد در دو مرکز بهداشت شهری و دو مرکز بهداشت روستايی استان گلستان
 • بررسی توزيع فراوانی مشاهدات حين عمل جراحی در مراجعين با شکم حاد به مرکز اموزشی – درمانی 5اذر ......
 • بررسی ايمنوهيستو شيميايی پروتئين P53 در بيماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بيمارستان .. ....
 • بررسی اثر اسپلنوکتومی بر روی نياز به تزريق خون در بيماران بتا تالاسمی مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی اطفال ......
 • بررسی عوامل جانبی داروی ايزوتروتينوئين در بيماران مبتلا به اکنه مراجعه کننده به کلينيک ..... و کلينيک خصوصی شهرستان .....
 • بررسی رابطه کهير مزمن با عفونت هليکوباکتر پيلوری در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان .....
 • بررسی تاثير شروع زودهنگام اهن پروفيلاکسی در پيشگيری از انمی فقر اهن در شيرخواران ترم
 • بررسی تاثير شروع زود هنگام اهن پروفيلاکسی در پيشگيری از انمی فقر اهن در شير خواران پره ترم
 • بررسی ارتباط سرطان پستان با عوامل قاعدگی و توليد مثلی در خانمهای مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بيمارستانهای ........شهر ......
 • بررسی فراوانی کشت خون مثبت در مرکز اموزشی درمانی ......
 • بررسی فراوانی نسبی برخی عوامل مادری موثر در ايجاد عفونت زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بيمارستان . ...... .
 • بررسی فراوانی سابقه و وجود افت دهانی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط ان با برخی عوامل مستعد ساز
 • بررسی فراوانی ايکتر روز اول نوزادی و علل ان در نوزادان متولد شده در بيمارستان .....
 • بررسی فراوانی اختلال خلقی دو قطبی تيپ I ( BMD ) و فراوانی اپيزودها و برخی عوامل مربوط به ان در بيماران مراجعه کننده به بخش اعصاب و روان بيمارستان ........
 • بررسی مقايسه ای سابقه عمل جراحی ادنوتو نسيلکتومی در دانش اموزان مبتلا به اوتيت ميانی و افراد سالم سنين 14-10 سال مدارس شهر ........
 • تعيين توزيع فراوانی يافته های هيستوپاتولوژيکی بيوپسی کبد و ارتباط ان با يافته های سرولوژيک و سطح سرمی انزيم های کبدی در بيماران مبتلا به هپاتيت B مزمن در مرکز اموزشی درمانی .......
 • بررسی ساختار متدولوژی تحقيق پايان نامه های فارغ التحصيلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی .......
 • بررسی ميزان اگاهی دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ....... نسبت به بيماری ايذر در سال تحصيلی ......
 • بررسی ميزان شيوع ، شدت و برخی از عوامل خطر افرين رتينوپاتی نارسی ، در نوزادان نارس ترخيص شده از بيمارستان ......
 • بررسی فراوانی اشکال بالينی عفونت در بيماران ديابتی بستری در مرکز اموزشی درمانی .....
 • نقش انتی بيوتيک پروفيلاکتيک در کاهش ميزان عفونت کاتتر وريد مرکزی (شالدون) در بيماران دياليزی مراجعه کننده به ......
 • بررسی توزيع فراوانی ديابت ، نارسايی مزمن کليوی،مصرف کورتيکوستروئيدو ساير داروهای سرکوب کننده ايمنی و بدخيمی ، در بيمارانی که با تشخيص سل ريوی از ابتدای سال ...... تا انتهای سال ..... در بيمارستان ..... شهرستان...... بستری بوده اند
 • مقايسه ايجاد اريتمی و ميزان عملکرد بطنی بين گروه دريافت کننده استرپتو کيناز و گروه عدم دريافت اين دارو در بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به بيمارستان ......
 • تعيين ارزش تست CRP در تشخيص سريع باکتريوری و باکتريمی پس از سنگ شکنی برون اندامی در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان ......
 • بررسی عفونتهای کشت مثبت در بيماران بستری در ای سی يو در مرکز اموزشی درمانی ......
 • بررسی يافته های ازمايشگاهی ( B/C , u/C , u/A , ESR , CRP , CBC , diff ) در کودکان 3 تا 36 ماهه مراجعه کننده با تب بدون کانون مشخص به مرکز اموزشی درمانی طالقانی گرگان در سالهای.....
 • تعيين علل افيوژن پلورال اگزوداتيو با غلبه لنفوسيت در بررسی توراکوسنتز و بيوپسی پلور در 5 سال اخير در بيمارستان ......
 • بررسی توزيع فراوانی اتوايميونيتی دراختلالات اندازه و عملکرد تيروئيددر150بيمار مبتلا به گواتر مراجعه کننده به کلينيک غدد بيمارستان .......
 • بررسی علل کوتاهی قد در 100 کودک مبتلا به کوتاهی قد مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان طالقانی
 • تعيين ميانگين نيترات ، نيتريت و سختی اب اشاميدنی براساس ميزان شيوع سرطانهای مری و معده در مناطق شهری استان .... طی .....
 • بررسی وضعيت اپيدميولوژيک توزيع سل خارج ريوی در مراجعين به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان .....
 • بررسی اپيدميولوژيک ناهنجاری های مادرزادی بدوتولد در نوزادان متولد شده در بيمارستان ......
 • بررسی همبستگی هاپيرتروفی بطن چپ در اکوکارديوگرافی با يافته های چشمی و کليوی در بيماران مبتلا به فشار خون
 • بررسی ميزان شيوع و علل سزارين در زنان اول زا در بيمارستان ..... طی ....
 • بررسی پيش اگهی نوزادان زودرس با وزن بسيار پايين بستری شده در بخش مراقبت های ويژه نوزادان مراکز اموزشی درمانی دزيانی و کودکان .......
 • بررسی چگونگی درمان اسم براساس ازمون کنترل اسم ( ACT ) در بيماران مبتلا به اسم مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی .......
 • بررسی بالينی حملات گذرای ايسکمی مغزی مکرر و فزاينده و تحت درمان با هپارين در بخش اورژانس اعصاب بيمارستان .......
 • مقايسه ای اثر دسموپرسين استنشاقی و پتدين هر کدام به تنهايی و توام در ميزان کاهش درد در بيماران با کوليک کليوی حاد
 • بررسی ارتباط بين ديابت ، هيپوتيروئيدی ، هيپوکلسمی ، نارسايی ادرنال و سطح فريتين سرم در بيماران بتا تالاسمی ماژور-مرکز ......
 • تعيين شيوع اختلال نقص توجه و بيش فعالی در دانش اموزان دختر و پسر دبستانی شهر ........
 • مقايسه عوامل خطر جفت سرراهی و چسبندگی غيرطبيعی جفت در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان .....
 • بررسی نگرش بيماران اسمی نسبت به استفاده از اسپری های استنشاقی ( MDI ) و نحوه استفاده از ان
 • بررسی ميزان پاسخدهی به واکسيناسيون هپاتيت B در بيماران دياليزی مرکز آموزشی و درمانی .... شهرستان .....
 • بررسی شيوع افسردگی در مراجعه کنندگان به درمانگاه ترک اعتياد بيمارستان ........
 • بررسی بروز عوارض پس از بيهوشی در اطاق ريکاوری در بيماران جراحی در بيمارستان ........
 • بررسی شيوع خود ايمنی(اتوايمنوسيته) در بيماران مبتلا به ديابت تيپ2 همراه با اختلال در عملکرد يا اندازه تيروئيد
 • بررسی مفايسه ای اثر بخشی دو داروی ليندان و ايتاکس در درمان بيماران مبتلا به شپش سر در روستای ......
 • بررسی بيماران با خونريزی مغزی غير تروماتيک بستری شده در بيمارستان ......
 • بررسی نقش سيتولوژی آسپيراسيون سوزنی ظريف در تشخيص توده های پستان بر اساس مطالعه هيستوپاتولوژی ضايعه
 • بررسی سه ساله يافته های سيتو پاتولوژيک پاپ اسمير درمراجعين به مرکز آموزشی-درمانی ......
 • بررسی ميزان تداوم استفاده از IUD در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر .....
 • بررسی فراوانی سندرم پيش از قاعدگی در بين دانشجويان پزشکی و کارکنان بخش اداری دانشکده پزشکی .....
 • تعيين ارزش اندازه گيری ميوگلوبين سرم (به روش ايمنوکروماتوگرافی) در تشخيص و افتراق سندرم های کروناری حاد
 • بررسی برخی عوامل مهم و مرتبط در 100 مورد عفونت ادراری در کودکان کمتر از ..... سال
 • بررسی اختلاف وزن دو قل در بارداريهای دوقلويی با احتمال زايمان زودرس در زنان باردار با حاملگی دوقلويی مراجعه کننده به بيمارستان و زايشگاه مرکز آموزش درمانی .......
 • بررسی فراوانی ضايعات مری و معده در اندوسکوپی و بيوپسی بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزش درمانی ......
 • بررسی نتايج درمان جراحی کلاب فوت مادرزادی در شهرستان ......
 • بررسی مقايسه ای اثر امنيوتومی زودرس بر سير زايمان مادران nulligravid نسبت به سير زايمان در مادران nulligravid با پارگی خودبخود پرده های جنينی
 • بررسی پايداری عناصر بيوشيميايی خون در خلال نگهداری سرم در ازمايشگاه بالينی
 • بررسی فراوانی همراهی هپاتيت و اختلالات کبدی با بيماری ليکن پلان در بيماران مراجعه کننده به کلينيک پوست بيمارستان ......
 • بررسی شيوع اسيب ارگانهای داخل شکمی به دنبال ترومای نافذ در بيماران بستری شده در بيمارستان .......
 • مقايسه تيتر انتی بادی های ضد بروسلوز در مبتلايان به بروسلوزو گروه شاهد و تعيين خصوصيات اپيدميولوژيک بيماران مبتلا به بروسلوز در مرکز اموزشی درمانی ......
 • بررسی مقايسه ای اثرات داروهای ليدوکائين و پروپرانولول در فشار خون و ضربان قلب در حين لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای در بيماران بستری جهت عمل الکتيو در بيمارستان ......
 • توزيع فراوانی استئوپروزيس در بيماران پست مونوپوزال مبتلا به ارتريت روماتوئيد و برخی عوامل موثر بر ان
 • بررسی شيوع افسردگی در بيماران ديابتی مراجعه کننده به کلينيک ديابت .......
 • بررسی مقايسه ای سطح سرمی انتی ژن اختصاصی پروستات ( PSA ) در افراد بدون علامت با بيماران علامت دار پروستات در مراجعه کنندگان به درمانگاه سرپايی و بيماران بستری در بيمارستان تخصصی ....
 • بررسی کلينيکی و پارکلينيکی بيماران Ischemic Stroke طی يک دوره 6ماهه در بيمارستان . ....
 • بررسی رابطه سزارين و سقط قبلی با جفت سرراهی در زايمانهای سزارينی بيمارستان ........
 • بررسی موارد تيمپانوماستوئيدکتومی در بيمارستان .......
 • بررسی توزيع فراوانی عوارض چشمی در بيماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور مراجعه کننده به بيمارستان کودکان .....
 • مقايسه اثر آلفا بلو کرهای تامسولوسين و ترازوسين در دفع سنگهای حالب پس از ESWL در بيماران مراجعه کننده در شهرستان ......
 • بررسی ارتباط چاقی با بالا بودن چربيهای خون در بيماران ديابتی تيپ II
 • بررسی مقايسه ای يافته های اندوسکوپی و هيستو پاتولوژی بدخيمی های معده در بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی .......
 • بررسی اولين يافته های گرافی قفسه سينه و اولين يافته های ازمايشگاهی در نوزادانی که با ديسترس تنفسی از بدو تولد به بيمارستان....... ارجاع شدند .

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->