مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 18372
چاپ
 • ترجمه و شرح بخشي از کتاب المزهر في علوم اللغه از علامه جلال الدين سيوطي
 • ترجمه و تحقيق کتاب ينابيع المعاجز و اصول الدلائل
 • شرح لاميه العرب و لاميه العجم شنفري و طغراتي
 • ترجمه و شرح باب پنجم کتاب مغني اللبيت عن کتب الاعاريب
 • کميت بن زيد اسدي همراه با شرح گزيده اي از هاشميات
 • شرح گزيده هائي از : " اشعار اسلامي حسان بن ثابت انصاري
 • شرح حال مختصري از سيد حميري و ابن فارض و شرح قسمتي از اشعارآن دو
 • بررسي احوال و نقد آثار و شرح بعضي از قصائد خليل مطران
 • فرهنگ اصطلاحات نظامي ( عربي به فارسي )
 • ترجمه و تحقيق کتاب تلخيص البيان اثر شريف رضي تا آغاز سوره مبارکه طه
 • شرح حال و گزيده اي از اشعار شريف رضي (ره)
 • شرح لغات غريب «نهج البلاغه بخش نامه هاي حضرت علي(ع) به معاويه»
 • اعلال و ابدال
 • شرح احوال و آثار بارودي و شرح و ترجمه گزيده اي از ابيات وي
 • بررسي کنايه در نهج البلاغه
 • تشبيه در نهج البلاغه
 • جلوه هاي مجاز در نهج البلاغه
 • صفي الدين حلي و ترجمه موشحات وي
 • شعر حماسي شيعه در قرن اول هجري
 • ترجمه و شرح نقد تقويم اليد و تقويم اللسان کتاب ادب الکاتب ابن قتيبه
 • ترجمه و تحقيق کتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن از شريف رضي از سوره مبارکه طه تا پايان قرآن
 • ترجمه و شرح بخشي از «البيان و التبيين» اثر جاحظ
 • بررسي و تبيين مشکلات اعراب نهج البلاغه از خطبه 121 تا 180
 • شرح لغات غريب نهج البلاغه بخشي از نامه ها و وصاياي امام علي (ع)
 • بررسي و تبيين مشکلات اعراب در نهج البلاغه «شصت خطبه اول»
 • شرح لغات غريب نهج البلاغه بخش کلمات قصار و عهدنامه
 • شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري «حرف همزه و باء»
 • ترجمه و شرح و تحقيق اساس البلاغه زمخشري «حروف تاء و ثاء و جيم »
 • ترجمه‌ و شرح‌ ابنيه‌ الافعال‌ و ابنيه‌ الاسماء كتاب‌ ادب‌ الكاتب‌ ابن‌ قتيبه‌ دينوري‌
 • تصحيح‌ و تحقيق‌ كتاب‌ «المفردات‌ في‌ غريب‌ القران» از حرد تا پايان زين
 • بررسي‌ شخصيت‌ منصور نمري‌ و جمع‌ آوري‌ اشعار وي‌
 • ترجمه‌ و شرح‌ و نقد باب‌ المعرفة‌ كتاب‌ ادب‌ الكاتب‌ ابن‌ قتيبه‌
 • تصحيح‌ و تحقيق‌ كتاب‌ «المفردات‌ في‌ غريب‌ القران‌» (از آغاز کتاب تا پايان حرج)
 • تصحيح‌ و تحقيق‌ كتاب‌ «المفردات‌ في‌ غريب‌ القران‌» (از عربي تا پايان کنز)
 • تصحيح‌ و تحقيق‌ كتاب‌ : المفردات‌ الفاظ‌ القران‌، علامه‌ راغب‌ اصفهاني‌
 • تحقيق‌ و تصحيح‌ كتاب‌ «المفردات‌ في‌ غريب‌ القران‌» (از سبب‌ تا عرم‌)
 • بررسي‌ و شرح‌ و تحقيق‌ جزء دوم‌ كتاب‌ «البيان‌ و التبيين‌»
 • بررسي‌، شرح‌ و تحقيق‌ بخشي‌ از كتاب‌ البييان‌ و التبيين‌ جاحظ‌
 • بررسي‌ و شرح‌ و تحقيق‌ قسمتي‌ از جزء اول‌ كتاب‌ «البيان‌ و التبيين‌»
 • ترجمه و شرح و تحقيق گزيده اي از زهديات ابي العتاهيه
 • ترجمه و تحقيق و شرح بخش دوم از جزء سوم کتاب البيان و التبيين
 • بررسي و شرح و تحقيق و ترجمه جلد چهارم کتاب البيان و التبيين
 • ترجمه و شرح و تحقيق نيمه اول از جزء سوم کتاب البيان و التبيين
 • شرح و تحقيق و ترجمه کتاب الراء از اساس البلاغه زمخشري
 • شرح و ترجمه و تحقيق کتاب الزاء والسين از اساس البلاغه زمخشري
 • نشاه اوزان الشعرالعربي و تطورها
 • بررسي و تبيين مشکلات اعراب در نهج البلاغه از خطبه 63 تا 120
 • بررسي‌ و تبيين‌ مشكلات‌ اعراب‌ نهج‌البلاغه‌(از خطبه‌ 180 تا 239)
 • المدائح‌النبويه‌ لأهم‌الشعراءفي‌ عصر صدرالاسلام‌
 • ترجمه‌ و تحقيق‌ كتاب‌ سقيفه‌ و فدك‌اثر ابوبكراحمدبن‌ عبدالعزيزجوهري‌
 • شرح‌، تحقيق‌ و ترجمه‌ نوع‌ سي‌ام‌ تا نوع‌ چهلم‌ از كتاب‌ المزهرفي‌علوم‌اللغه‌ و انواعها
 • عبدالمنعم‌الفرطوسي‌: حياته‌ و ادبه‌«شرح‌ حال‌ و نقد آثار ادبي‌ شيخ‌ عبدالمنعم‌ فرطوسي»
 • ابوتمام في ايران
 • شرح، ترجمه و تحقيق «المزهر في علوم اللغه و انواعها » نوع پانزدهم تا بيست و نهم
 • شرح، تحقيق و ترجمه کتاب «المزهر في علوم اللغه و انواعها » از جلال الدين سيوطي از آغاز «نوع چهلم » تا «بيان جمعهايي که مفردي از لفظ خود ندارند »
 • شعرالتشيع زمن الحمدانيين
 • مصطفي جمال الدين زندگاني و اشعار او در مهجر
 • شرح و ترجمه و تحقيق اساس البلاغه زمخشري «کتاب الشين »
 • المقامه نشاتها و دراسه مقارنه بين الحريري و الحميدي
 • داستان کوتاه در ادبيات معاصر
 • بررسي و تبيين مشکلات اعراب نهج البلاغه
 • بررسي و شرح و تحقيق و ترجمه کتاب المزهر في علوم اللغه و انواعها
 • الحب في الادب الاندلسي
 • المدائح النبويه في عصرالانحطاط
 • بررسي و تبيين مشکلات اعراب نهج البلاغه از نامه 61 تا آخر
 • وجوه اعرابي مستخرج از وجه معني در تفسير مجمع البيان
 • تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان
 • تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان, ازآيه3 سوره مائده تا انتهاي آية 103 سوره مائده
 • تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان{از سوره انعام آيه99 تا سوره اعراف آيه 89 }
 • تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان «للطّبرسي» (من الآيه 104 من سوره المائده الي الآيه 98 من سوره الانعام)
 • تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان
 • تحقيق و شرح شواهد شعري تفسير مجمع البيان (از آية 9 سورة توبه تا آخر آية 98 سورة يونس)
 • وجوه اعرابي استخراج شده از وجه معني در تفسير مجمع البيان(از جزء 20 تا آخر قرآن كريم)
 • وجوه اعرابي استخراج شده از تفسير كشاف زمخشري و مقايسه آن با كتب نحوي ديگرش
 • تحقيق و شرح شواهد شعري تفسير مجمع‌البيان (از آيه 99 سورة يونس تا آية 12 سورة يوسف)
 • بررسي علل كم علاقگي دانش آموزان دبيرستان به درس عربي در شهر شيراز
 • بررسي شعر معاصر فلسطين (در اشعار محمود درويش و سميح القاسم)
 • تحقيق وشرح شواهد مجمع البيان
 • تحقيق و شرح شواهد شعري مجمع‌البيان
 • تحقيق وشرح شواهد مجمع البيان
 • استخراج وجوه إعرابي تفسير كشاف زمخشري و مقايسه آن با آراء نحوي زمخشري در ديگر كتب نحوي وي و آراء سائر معربان قرآن كريم (جزء دوم، سوره بقره، آيه 254–143)
 • پژوهشي در اشعار جاهليين و مخضرمين به منظور يافتن شواهد ديگري براي كتاب غريب القرآن في شعر العرب
 • تحقيق و شرح شواهد مجمع البيان
 • تعهد در اشعار معروف الرصافي
 • تحقيق و شرح شواهد کشاف زمخشري از سوره فاتحه الکتاب تا پايان سوره بقره
 • استخراج وجوه اعرابي تفسير كشاف زمخشري همراه با مقايسه آراء نحويش در اين تفسير با سايركتب نحويش
 • گفتگو در قرآن کريم
 • بررسي شکل گيري شعر نو در ادبيات فارسي وعربي با تکيه بر اشعارنيما يوشيج وبدر شاکر السياب
 • بررسي جوانب ادبي و لغوي شعر مهيار راجع به اهل بيت (ع)
 • استخراج وجوه اعرابي تفسير كشاف زمخشري همراه با مقايسه آراء نحويش در اين تفسير با ساير كتب نحويش
 • نقد اجتماعي در آثار جبران خليل جبران
 • استخراج وشرح آراء كوفيان از ديوان متنبي در شرح تبيان از علامه عكبري
 • وجوه اعرابي مستخرج از تفسير کشاف زمخشري و مقايسه آن با آراء نحويش در ساير کتابهايش و آراء ديگر نحويون
 • بررسي وجوه بياني در امثال وحكم قرآن
 • شرح شواهد مجمع البيان (ازآيه 89 سوره اعراف تا آيه 9 سوره توبه)
 • شرح و بررسي بلاغي رسائل قابوس بن وشمگير
 • ضرورتهاي شعري و بررسي آن در ديوان متنبي
 • بررسي امثال در مقامات حريري
 • تحليل و بررسي مشكلات نحوي صحيفه ي سجاديه
 • أسلوب التفات در قرآن کريم
 • استعاره در شعر مهجر
 • مضامين اجتماعي در آثار امين الريحاني با توجه به سبک ادبي
 • القيم الأخلاقية في شعر الصعاليک
 • امام علي (ع) در شعر عباسي (تحليل و تطبيق)
 • تشبيه و استعاره در سه کتاب طه حسين: الايام- علي هامش السيره – اسلاميات
 • وصف طبيعت در شعر ابن الرومي و ابن خفاجه اندلسي
 • خوشبيني در شعر ايليا ابو ماضي و محمد حسين شهريار
 • بررسي نظريه هاي نحوي فرّاء در کتاب «معاني القرآن» ومقايسه آن با نظريه هاي بصريان هم عصر وي
 • بررسي معادلهاي فارسي الفاظ قرآني (جزء سوم)
 • شرح شواهد شعري در تفسير مجمع البيان لعلوم القرآن
 • شيوه هاي بياني نهج البلاغه از نظر نحوي در سه بخش مفعول مطلق ، حال و تمييز
 • رابطه ادبيات و اخلاق در آثار ميخائيل نعيمة
 • هنر داستان کوتاه نزد فاطمة يوسف العلي نويسنده کويتي
 • جلوه هاي بلاغي دعا در قرآن کريم
 • شيوه هاي بياني (نحوي) در نهج البلاغه افعال ناقصه و حروف شبيه به ليس
 • بررسي و تحليل طنز در مقامات همداني
 • بررسي سير تاريخي ترجمه افعال ناقصه و مقاربه مشهور از عربي به فارسي (أصبح، کان، صار، مازال، کاد، عسي)
 • اصول اخلاقي قرآني در شعر زُهّاد در عصر عبّاسي
 • شرح شواهد بلاغي العمده (تشبيه و اشاره)
 • شيوه هاي بياني نهج البلاغه (مفعول فيه، استثناء، مفعول معه)
 • استخراج آراء نحوي زمخشري از کتاب تفسير کشاف و مقايسه آن با آراء وي در ديگر آثارش و آراء ديگر نحويان
 • زندگينامه و اشعار سياسي دکتر احمد وائلي
 • شرح شواهد شعري مجمع البيان از آيه 14 سوره لقمان تا آيه 70 سوره صافات
 • الفرس في شعر ابي نواس
 • دراسه آراء الفراء النحويه في کتابه «معاني القرآن» و مقارنتها مع آراء البصريين في عصره «من أول سوره النساء حتي نهايه سوره الأنفال»
 • اساليب بيان در نهج البلاغه در بخش حروف مشبهه بالفعل و "لا" نفي جنس
 • ترکيب و ترجمه ابيات عربي و بيان رابطه‌ي معنايي بين ابيات عربي و متن فارسي کتاب مرزبان نامه
 • بررسي خطاهاي نگارشي دانشجويان عربي مقطع ليسانس در دانشگاه اصفهان و کاشان
 • طبيعت گرايي در شعر اندلس
 • آرايه هاي بديعي در صحيفه سجاديه
 • شرح شواهد بلاغي کتاب العمده
 • وصف طبيعت در شعر ذوالرمه
 • شيوه‌هاي بيان نحوي نهج البلاغه، قسمت مبتدا و خبر مفرد
 • بررسي وجوه بياني در امثال و حکم قرآني
 • الوطنية و الوحدة في شعر محمود درويش
 • شرح الشواهد الشعرية في تفسير مجمع البيان (من سورة «ق» إلي نهاية سورة «الحديد»)
 • استخراج وجوه اعرابي از تفسير کشاف زمخشري و مقايسه آن با آراء نحوي زمخشري در کتابهاي ديگرش و آراء ساير معربين قرآن کريم (جزء هفتم)
 • وجوه اعرابي استخراج شده از تغيير کشاف زمخشري و مقايسة آن با آراء نحوي اش درساير کتبش و آراء ساير نحويين
 • اسلوب هاي نحوي کلام در نهج البلاغه بخش مبتدا و خبر جمله و شبه جمله
 • شرح الشواهد البلاغية في کتاب العمدة (أبواب: التّتبيع، التّجنيس، التّصدير، التّرديد)
 • شرح و تحليل ده سروده نخست ديوان طغرايي اصفهاني
 • يکصد وپنجاه مثل عربي و معادلهاي فارسي آن
 • سيماي زن در امثال فارسي و عربي
 • وعد و وعيد و روش هاي آن در قرآن كريم «در قالب جملات خبري و انشائي»
 • مقايسه دو شرح مشهور الفيه ابن‌مالك: شرح ابن‌عقيل و شرح سيوطي
 • وجوه اعرابي تفسير زمخشري و مقايسه آن با آراء او در ساير كتب نحويش و آراء ساير معربين قرآن كريم

 

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->