مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 22710
چاپ
 • ارزشهاي انساني در تئاتر ژيرودو بين دو جنگ جهاني (1918-1939)
 • قهرمان کورني : قرباني و جلاد
 • انسانيت و بشر دوستي از نظر (درنزد) سنت اگزوپري (در سه اثر وي)
 • مارسل پروست در جستجوي سعادت از طريق هنر نويسندگي در زمان بازيافته
 • «سوبليم » و « گرتسک » در بينوايان و نتردام دوپاري ويکتورهوگو
 • مذهب از ديدگاه روسو
 • خانواده در آثار آندره ژيد
 • تاثير حافظ بر لامارتين (شاعران عارف)
 • برادري و همبستگي در «سرنوشت بشر» از آندره مالرو
 • مذهب مسيحيت ازخلال آثار نويسنده قرن 20 فرانسه به نام فرانسوا مورياک
 • تنهائي در آثار و زندگي آلفرد دوويني
 • بررسي مقايسه اي شخصيت خدمتکار زرنگ در سه نمايشنامه از مولير-لوساژوبومارشه
 • شخصيت در اثر ناتالي ساروت (مارترو و افلاک نما)
 • مفهوم دوستي در ژان کريستف اثر رومن رولان
 • بررسي موضوع سرنوشت در کتاب خانواده تيبو اثر رژه مارتن دوگار
 • مقايسه‌ تم‌ عصيان‌ درآثار ژان‌ سارتر و آلبركامو
 • طبيعت‌ در آثار آنتوان‌ دو سنت‌ اگزوپري‌
 • دوگانگي روح بشر در «اورليا» و «سيلوي»«ژراردونروال»
 • فضيلت‌ و خوشبختي‌ از ديدگاه‌ روسو
 • اساطير در رمان‌ جديد
 • «انسان‌» در رمان‌ مارگريت‌ دوراس‌
 • مطالعه‌ و بررسي‌ مقايسه اجتماعي‌ ـ انساني‌ در قرون‌ 17 و 18 بر اساس قصه هاي لافونتن خلقيات لابرويرو نامه هاي ايراني منتسکيو
 • اومانيسم‌ ويكتور هوگو از لابلاي‌ داستانهاي‌ «مردي‌ كه‌ مي‌خندد» و «نود و سه‌»
 • بحران‌ سرنوشت‌ بشر در تاتر اوژن‌ يونسكو 1-قاتل بي مزد و موجب 2-کرگدن 3-پادشاه در حال احتضار است 4-عابر هوايي
 • بررسي شيوه عرفاني بودلر،رمبو و حافظ
 • حس وطن پرستي واعتقاد مذهبي ( مسيحيت ) درآثار شارل پگي
 • بررسي عناصر «وهمناک» در «لوهورلا» ي گي دوموپاسان و «ونوس ديل» پروسپرمري مه
 • بررسي‌ قهرمانان‌ رومانتيك‌ در تئاتر آلفرددوموسه‌
 • تاثير ايران‌ در نامه‌هاي‌ ايراني‌ مونتسكيو
 • پل‌ ورلن‌، الهامات‌ تصويري
 • بررسي‌ مقايسه‌اي‌ توصيف‌ عيني‌ شي‌ء در رمان‌ و توصيف‌ ذهني‌ آن‌
 • تصوير پدر و فضاي‌ دراماتيك‌ مونترلان‌ در سه‌ نمايشنامه‌ : ملكه‌ متوفا، پسر هيچكس‌، شهري‌ كه‌ شاهزاده‌ آن‌ يك‌ كودك‌ است‌
 • انسان در بوته آزمون زمان ( از خلال آثار شاتوبريان و نروال )
 • بررسي نقابها و هويت ها در مردم گريز مولير و صادق ها و بازي عشق و اقبال مريوو
 • اخلاق در ادبيات کودک از خلال آثار هوشنگر مرادي کرماني و پييرپولو
 • بررسي فن داستان نويسي و شخصيت پردازي نزد مورياک
 • بعد اسطوره اي آثار ميشل تورنيه
 • " ايثار و از خودگذشتگي " در دو اثر پل کلودل
 • بلندپروازي از خلال « سرخ و سياه » استاندال و « بل آمي » موپاسان
 • تعهد در آثار پل الوار و نيمايوشيج بين سالهاي 1938-1945/1317-1324
 • سبک نگارش القاکننده شاتوبريان " در آتالا " " ورنه "
 • تحليلي بر سبک فلوبر بر اساس رمان مادام بواري
 • عدم برقراري ارتباط فيمابين انسانها در " چنبره افعي ها " اثر فرانسوا مورياک
 • رويا و واقعيت در سورئاليسم و تجلي آن در ناجا اثر آندره بروتن
 • پرتوهايي از روشن بيني در آثار بودلر-رمبو
 • بررسي نقش مشاهده عيني توده مردم، در " ژرمينال " و " آسوموار " اثر زولا
 • طبيعت در رمانهاي روستايي ژرژساند
 • طنز پشتوانه انسان دوستي آناتول فرانس
 • تحرك و پويايي در پرسناژهاي بالزاك
 • “رابطه ميان شعر و فلسفه” در ديوان شعر “سرنوشتها“ اثر آلفرد دوويني
 • بررسي نوآوريهاي شعر آپولينر در دو كتاب «الكل» و «كاليگرام»
 • فضايل اخلاقي در "زنبق دره" اثر بالزاک و "پرنسس دو کلو" اثرمادام دولافايت
 • قهرماني در پوليوکت اثرپيير کورني و سرنوشت بشري اثرآندره مالرو
 • بررسي ويژگيهاي قهرمان رمانتيک از خلال شاترتون اثر آلفرد دو ويني و هرناني اثر ويکتور هوگو
 • بررسي صور خيال در كتاب ْدر لابيرنتْ اثرآلن روب گري يه
 • تحليل شخصيت در مندو و چند داستان کوتاه ديگر اثر لو کلزيو
 • اسطوره و نماد در شازده کوچولو اثر سنت اگزوپري
 • بررسي چهره هاي مختلف آندرماک
 • بررسي دو مقوله سكوت و صبر در سه اثر مارگريت دوراس(درد, مدراتوكانتبيل و شيدايي لل واشتاين)
 • دنياگرايي و خردورزي از خلال دو اثر آهنگ روستايي و در تنگ از آندره ژي
 • مطالعه پرسناژ اورست
 • نقش پول در غنيمت وخوشبختي زنان اثر اميل زولا
 • مفهوم تنهائي در بيگانه اثر کامو و تهوع اثر سارتر
 • بررسي مفاهيم "گناه" و "بي گناهي" در دو نمايشنامه "درِ بسته" و "مگسها" اثر ژان پل سارتر
 • جنبه هاي آموزشي طنز در حكايتهاي لافونتن
 • عوامل بحران معنوي ناشي از جنگ جهاني در دو اثر فرانسوا مورياک، "تزردسکرو" و "در چنبره افعي ها"
 • برداشتي از مذهب نزد آنتوان دو سنت اگزوپري در دو کتاب "قلعه" و "دفترها"
 • بازتاب تعهد و مبارزه در نوشتار آناتول فرانس در دو اثر جزيره پنگوئن ها و خدايان تشنه اند
 • بررسى هنر چهره پردازى از خلال رمانهاى "پرنسس دوكلو" نوشته خانم دو لافايت و"سرخ و سياه" نوشته استاندال
 • نقش گفتگو در ايجاد يا عدم ايجاد ارتباط در دو اثر اندره ژيد و مارگريت دوراس “سمفوني روستايي” و “روزهاي كامل زير سايه درختان”
 • جايگاه پدر در دو اثر بابا گوريو و اوژني گرانده ي بالزاک
 • بررسي چهار عنصر(آب،آتش،خاک و هوا) در رمانهاي "بيست هزار فرسنگ زير دريا" و "سفر به اعماق زمين" نوشته ژول ورن
 • بررسي نقش زنان در کتاب ژرمينال نوشته ي اميل زولا
 • بررسي نقش تضاد در رمان کارگران دريا نوشته ي ويکتور هوگو
 • واقعيت و تخيل در دو اثر کودکي و افلاک نما از ناتالي ساروت
 • اميد و همبستگي در کتاب طاعون اثر آلبر کامو
 • تصوير ايران در "سه سال در آسيا" اثر کنت دوگوبينو و "به سوي اصفهان" اثر پير لوتي
 • جايگاه وجدان در رمان سقوط اثر آلبرکامو
 • تحول و نسبيت مفهوم خوشبختي در دو اثر« درتنگ» و« ضد اخلاق »از اندره ژيد
 • ويژگيهاي زبان شعر ژاک پره ور در "گفتارها"
 • مطالعه و بررسي شهر در رمان "در هزار تو" اثر آلن روب گري يه
 • بازگشت به طبيعت در موندو و داستان هاي ديگر اثر لوكلزيو
 • دو راهي تقدير در پوليوکت و سينا اثر کورني
 • دوگانگي رفتار انساني در شخصيتهاي دو اثر مولير به نامهاي «دون ژوان» و «مردم گريز»
 • بررسي فضاي قرون وسطي در گوژپشت نتردام
 • نيروهاي مرموز در دو رمان کولين و روگن اثر ژان ژيونو
 • دنياي خيالي بودلر در گلهاي رنج
 • بررسي تطبيقي زندگي نامه شخصي روسو «اعترافات» و زندگي‌نامه شخصي استاندال «زندگي هانري برولار»
 • مشاهده ي بيروني و مشاهده ي دروني در طرف گرمانت و زمان بازيافته، دو جلد از "در جستجوي زمان از دست رفته" نوشته ي مارسل پروست
 • بررسي آيين جوانمردي در شاهنامه رولان، پرواز شبانه و سرزمين انسانها
 • تصاوير بيگانه در ضد خاطرات مالرو
 • ابعاد زمان و مکان در دگرگوني ميشل بوتور
 • بررسي تحول و دگرگوني زمان از خلال شاه ميميرد اثر اوژن يونسکو و در انتظار گودو اثر ساموئل بکت

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->