مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 13792
چاپ

آمار- گرايش اقتصادي- اجتماعي

  • شناسايي داده هاي پرت و برازش مدلهاي رگرسيوني استوار
  • مدلهاي خطي تعميم يافته با پاسخ گاما
  • يك برآورد گر جديد و عمومي واريانس براي داده هاي همبسته رگرسيوني
  • روش تاگوچي و كاربرد رويه پاسخ در كنترل كيفيت
  • اندازه هاي وابستگي و ارتباط بين متغيرها در مدلهاي تصادفي
  • بيضي گونهاي کناري و شرطي اطمينان و پيش بين
  • توزيع هاي α- تک مدي گسسته
  • برآورد بيزي بازگشتي در مدلهاي خطي عمومي
  • روش كمترين مربعات فازي و رگرسيون فازي
  • نرخ هاي مخاطره در توزيع هاي طول عمر و خواص آنها
  • آماره T2 هتلينگ در كنترل كيفيت چند متغيره
  • تعميم توزيع هاي گسسته کلاسيک
  • طرحهاي كاووش 2m و بهينگي آنها
  • مدل خطرات متناسب و مباحث مرتبط
  • تحليل آزمايش هاي عاملي بدون تکرار
  • آنتروپي باقيمانده توزيع هاي طول عمر
  • آزمايش هاي عاملي با پاسخ هاي گسسته
  • ميانگين باقيمانده عمر
  • تحليل بيزي الگوهاي خطي با نقطه تغيير
  • مدلهاي معادلات ساختاري
  • تحليل ضمانت و مباحث مرتبط با آن
  • تحليل عاملي بيزي نيرومند
  • مطالعه‌ي توزيع لوماکس و برخي از خواص آن
  • شناسايي نقطه تغيير در ميانگين نرمال چندمتغيره
  • مدل‌هاي ARCH و GARCH و کاربردهاي آنها در تحليل داده‌هاي اقتصادي
  • نمونه‌گيري گيبز براي استنباط بيزي در مدل‌هاي مبتني بر داده‌هاي نرمال
  • ترتيب بندي هاي تصادفي و برخي کاربردهاي آنها
  • بررسي روش فرا تحليل و مقايسه ي آن با مدل هاي خطي در تحليل هاي آماري
  • طرح آزمايش ها براي مدل هاي خطي تعميم يافته
  • مطالعه‌اي تطبيقي از روش‌هاي برآورديابي در مدل‌هاي داده‌هاي پنلي دومقداري
  • تحليل مميزي بيزي سريع و نيرومند
  • روش گشتاورهاي تعميم يافته در مدلهاي پنلي پويا
  • تحليل بيزي مدل اتورگرسيو برداري

آمار- گرايش رياضي

  • مطالعه اي در تعمير و نگهداري سيستم ها
  • آماره‌هاي ترتيبي تعميم يافته
  • توزيعهاي نرمال بريده شده و خواص آنها
  • فاكتور بيز براي مدلهاي خطي
  • رگرسيون بيزي چند متغيره
  • روشهايي براي شناسائي اثرات پراکندگي در طرح‌هاي عاملي کسري دو سطحي بدون تکرار
  • استنباط درباره ي ميانگين توزيع نرمال لگاريتمي
  • مباحثي در سانسور فزاينده
  • مطالعه اي در مورد مخاطره رقابتي
  • مطالعه اي در مورد بهترين پيش بيني نااريب
  • مطالعه اي در نظريه اطلاع و کدگذاري
  • مشخص‎ سازي متغيرهاي تصادفي دومقداري و وابستگي مثبت با استفاده از مفصل‎ ها
  • ترتيبهاي تصادفي در فرآيندهاي تجديد
  • توزيع هاي نرمال چوله و خواص آن ها
  • ميانگين باقيمانده عمر و ميانگين گذشته عمر با نگرشي بر سيستم ها
  • خانواده توزيع‌هاي لاپلاس و خواص آنها
  • مطالعه اي بر Burn-In و مباحث مرتبط با آن
  • طرح هاي كاوش اثر اصلي به اضافه يك
  • زنجيره‌هاي ماركوف زمان پيوسته و يكنوايي آن‌ها بر مبناي اندازه‌هاي قابليت اعتماد
  • مدل‌هاي بيزي با اثرات آميخته با توزيع‌هاي دم- سنگين
  • خم هاي همبستگي و وابستگي موضعي
  • توزيعهاي پارتوي تعميم يافته و مشخص سازي آنها
  • فرآيندهاي پواسن ناهمگون وايبل

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->