مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 32161
چاپ
 • بررسي سطح توانمندي کارکنان و رابطه آن با عوامل سازماني (مطالعه موردي: شرکت x)
 • بررسي ميزان شکاف کيفيت خدمات در شرکت x  با استفاده از مدل سروکوال
 • عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني هاي مصرف از ديدگاه مديران در استان x
 • بررسي رابطه بين گرايش به کارآفريني و عملکرد کسب و کارهاي کوچک در شهرستان x
 • رابطه بين تعهد سازماني و ادراك كاركنان از رفتار سياسي مديران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌x
 • ميزان آمادگي اجراي مديريت مشاركتي از طريق نظام پيشنهادها در دانشگاه x
 • بررسي سبك رهبري مديران عالي شعب سازمان x  در چارچوب مدل بس
 • تجزيه و تحليل کارايي بانکهاي تجاري ايران باتکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA)
 • ارزيابي كيفيت خدمات پس از فروش در شركت x از ديدگاه مشتريان
 • کاربرد شبکه هاي عصبي فازي در رتبه بندي شرکت هاي گروه محصولات شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار x
 • بررسي رابطه ي بازارگرايي و کيفيت خدمات (مطالعه موردي: بانک x)
 • بررسي رابطه ميان ويژگي هاي شخصيتي مؤثر بر مشارکت اجتماعي و ميزان موفّقيت اجراي مديريت کيفيت جامع(TQM) در صنايع شهرستان x
 • رابطه بين رويه هاي مديريت دانش و سطح نوآوري در سازمانها مورد مطالعه: شركتهاي زيرمجموعه بنگاههاي اقتصادي منتخب شهر x
 • امکان سنجي استقرار الگوي پرداخت مبتني بر مزاياي انعطاف پذير در پالايشگاه x
 • تأثير هوش هيجاني برنگرش کارکنان نسبت به تسهيم دانش درشرکت x
 • بررسي تاثير توانمندسازها بر فرآيندهاي مديريت دانش در شرکت پالايشx
 • ارزيابي کارکرد هاي يادگيري سازماني در شرکت

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->