مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 14681
چاپ

 

 • مطالعه برخي از خواص ظاهري و کيفي ميوه ژنوتيپهاي زيتون بومي منطقه .... با استفاده از روش کلاستر و تعيين درصد جوانه زني بذور آنها.
 • تاثير مکملهاي غذايي ميکروبي بر راندمان توليد قارچ دکمه اي Agaricus bisporus در ايران.
 • بررسي درون شيشه‌اي تحمل به نمک در برخي از پايه‌هاي مرکبات ايران.
 • بررسي اثر سوين بر تنک شيميايي سيب رقم ...... .../ .
 • بررسي روشهاي تکثير رويشي پايه گلابي (Quince A) به روش قلمه و خوابانيدن شياري.
 • بررسي ريز ازديادي سيب، پايه 106.MM (مالينگ مرتون ‎۱۰۶) بااستفاده از تکنيکهاي کشت بافت.
 • تاثير عوامل نوري و محيط کشت روي ريشه‌زايي قلمه‌هاي محصول داودي.
 • بررسي اثر مقدار و زمان مصرف روغن سويا بر گل دهي بادام رقم سفيد.
 • بررسي آثار مالچ پلي‌اتيلن، الگوي کشت و دور آبياري روي رشد و عملکرد سيب زميني.
 • بررسي اثرات تيمارهاي شيميايي، مرحله برداشت و بسته‌بندي بر افزايش طول عمر و برخي صفات کيفي گل بريده گلايل صورتي، رقم آلفرد نوبل.
 • اثر زمان فلمه گيري و سربرداري بر ريشه زايي و کيفيت گل بنت القنسول ( سرخ برگه) Poinsettia Pulcherrima wild.
 • بررسي اثرات چهار پايه برروي خواص کمي و کيفي ‎۶رقم پرتغال معرفي شده درشمال ايران.
 • مطالعه تاثير اتيلن، اتانول، مس و ترکيبات پايه و پيوندک برجذب و پارادکي کلروزآهن درمرکبات.
 • تاثير سطوح مختلف هورمون IBA بر ريشه‌زايي و گلدهي دو رقم داوودي (Chrysanthemum morfolium.
 • بررسي اثرات تاريخ کاشت، تراکم بوته و مقادير مختلف کود ازته در ميزان عملکرد کلم گل بعد از برداشت برنج بعنوان کشت دوم در شرايط آب و هوايي .......
 • اثر سطوح مختلف تغذيه نيتراتي و آمونياکي بر روي رشد و نمو و گلدهي کاتليا.
 • بررسي اثر زمان برداشت ميوه بر ميزان فلاونوئيد هسپريدين در پرتقال‌هاي محلي و خوني، نارنگي محلي و نارنج در منطقه ......
 • بررسي اثر بستر کشت، موقعيت فلس و تيمار ايندول بوتيريک اسيد بر تکثير پياز ليليوم هيبريد آسياتيک کولتيوارلورتو (Lilium L.hybrids Cv.Loreto) به روش فلس برداري.
 • بررسي سيتوکنين‌ها در پرآوري يک رقم آنتوريم در شرايط درون شيشه‌اي (In vitro.
 • طراحي فضاي سبز پارک زرناس به مساحت ۵/‎۵ هکتار واقع در شهرستان ........
 • بررسي اثرات دو نوع مالچ پلي‌اتيلن تيره و شفاف و تراکم بوته بر رشد و عملکرد در کاشت پائيزه خيار.
 • بررسي خصوصيات کمي و کيفي سه رقم سيب خارجي بر روي پايه رويشي MM106 در منطقه ......
 • دستيابي به روشهاي افزايش عملکرد و بهبود کيفيت ميوه سيب از طريق مصرف بهينه عناصر غذايي در منطقه .......
 • بررسي اثر غلظتهاي مختلف هورمون IBA و نوع قلمه در ريشه‌زايي قلمه‌هاي آووکادو با استفاده از سيستم مه پاش/ .
 • بررسي اثر هورمون نفتالين استيک اسيد (NAA) بر تنک ميوه سيب رقم گلدن دليشز GOLDEN DELICIOUS/ .
 • بررسي اثرات مالچ پلاستيکي سياه و تراکم بوته بر روي رشد و عملکرد گوجه فرنگي (.Lycopersicum esculentum. L.
 • بررسي اثرات اصلي و متقابل (برهمکنش) پتاسيم و روي بر خواص کمي و کيفي توت‌فرنگي (Fragaria x ananassa Duch) در استان ..... . .
 • بررسي اثرات چند نوع خاکپوش (مالچ) بر روي عملکرد خيار.
 • تاثير جيبرليک اسيد (GA3) و کلرور کلسيم بر روي اندازه و کيفيت ميوه گيلاس رقم تک دانه .....
 • بررسي اثر مواد گروه بنزيميدازول بر روي ريشه‌زايي رقم زرد زيتون...
 • بررسي اثرات هرس و شارژ جوانه بر کميت و کيفيت محصول انگور رقم کشمش سفيد در استان ...
 • افزايش کميت و کيفيت انگور بيدانه با استفاده از هرس - تنک و شارژ بوته و کاربرد اسيد جيبرليک.
 • تاثير غلظت‌هاي مختلف هورمون IBA در ريشه‌زائي قلمه‌هاي نيمه خشبي سه ژنوتيپ برتر زيتون استان کرمانشاه (D1,bn42-dd9)/ .
 • کاربرد شيميايي "کارباريل و NAA" جهت تنک ارقام گلابي شاه‌ميوه و دم‌کج در ....
 • بررسي اثر هورمون IBA بر ريشه‌زايي قلمه‌هاي نيمه‌خشبي ‎۵ رقم زيتون در شهرستان ....
 • چگونگي اثر کلشي‌سين بر بنفشه آفريقايي (saintpaulia ionantha)/ .......
 • بررسي صفات رويشي و زايشي دو رقم سيب تجاري گالا و دلباراستيوال بر روي پايه رويشي 9.M در آموزشکده کشاورزي کرج.
 • بررسي اثر سايتوکينين‌ها در تکثير گياه موز (Musa-SPP) حاصل از کشت بافت.
 • رابطه مديريت تغذيه باغهاي ميوه با شاخصهاي مطلوب کيفي ميوه سيب.
 • کشت درون شيشه‌اي گياه بنت‌القنسول (Euphorbia pulcherrima wild) و ايجاد جهش براي بدست‌آوردن کلونهاي جديد با بکاربردن مواد جهش‌زا، (کلشي‌سين و اشعه ماوراء بنفش و D.M.S.
 • بررسي ريشه زايي پايه مالينگ مرتون MM106 سيب در شرايط In Vitro و In Vivo.
 • بررسي تنوع ژنتيکي کلونهاي محلي سير (.Allium sativum. L) ايران.
 • بررسي دلايل ترک خوردگي ميوه گيلاس (Cracking) و اثر محلول پاشي کلرور کلسيم (CaCl2) بر اين عارضه.
 • ريز ازديادي پايه مالينگ ۲۶ (m26) و گمي آلماسي به روش درون شيشه‌اي.
 • تاثير تاريخ کاشت و نوع کولتيوار بر کيفيت و کميت گل، توليد پداژه و تعداد پداژک گلايل (Gladiolus grandiflorus) در استان بوشهر.
 • بررسي اثر پيش جوانه‌دار کردن غده‌ها در کشت تاخيري سيب زميني رقم اگريا در منطقه شاهرود.
 • بررسي اثر مالچ پلي‌اتيلن شفاف و مشکي، دور آبياري بر رشد و عملکرد خربزه (Cucumis melo Inodorus group)/ .
 • انتخاب بهترين رقم گرده‌زا براي برخي از ارقام تجاري سيب ايراني.
 • بررسي ريز ازديادي رز گونه (Rosa Foetida) (بومي ايران.
 • بررسي اثر استولون و زمان مصرف کود کامل بر روي رشد زايشي و توليد توت‌فرنگي (Fragaria x ananassa Duch) رقم گاويوتا ......
 • بررسي اثرات تراکم بوته و عمق کاشت بر صفات کمي و کيفي سير ......
 • اثر زمان و غلظت هورمون جيبرلين روي رشد و عملکرد انگور بي‌دانه قرمز و مجلسي.
 • بررسي فيزيولوژيکي برخي عوامل موثر در سال‌آوري زيتون.
 • اثر تاريخ کاشت و طول مدت روز بر گلدهي و کيفيت رويشي و زايشي گل جعفري....
 • بررسي عوامل موثر در بهبود کيفيت و کاهش آلودگي پسته به آفلاتوکسين در مرحله پس از برداشت.
 • ريز ازديادي زيتون با کشت ريزقلمه. .
 • بررسي اثرات محلولهاي غذايي با EC هاي متفاوت در بسترهاي مختلف بر کميت و کيفيت گل بريده در رقم نابلوس در سيستم کشت بدون خاک.
 • بررسي خصوصيات مربوط به روش‌هاي مختلف کشت و ازدياد سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) گياه بومي ايران، و امکان معرفي آن به عنوان محصول جديد زينتي.
 • بررسي اثرات مقدار و زمان مصرف محلول اتفن بر گلدهي بادام (رقم ربيع.
 • تاثير بسترهاي کشت بدون خاک در رشد فيکوس بنجامين ابلق.
 • بررسي اثر کشت سنتي و هيدرومالچينگ با بسترهاي مختلف بر ميزان آنتي‌اکسيدانها در استرس سرمايي دو نوع چمن (چمن آفريقايي و چمن لوليوم.
 • بررسي مشخصه‌هاي گياهشناسي، شيميايي و باغباني قره‌قاط و معرفي آن بعنوان يک ريز ميوه و گياه دارويي جديد ايراني.
 • بررسي کاربرد پس از برداشت کلريد کلسيم بر کيفيت و عمر انبارماني ميوه توت فرنگي رقم سلوا (Fragaria ananassa Duch. cv. Selva.
 • بررسي اثر کلريد کلسيم (CaCl2) و واکس (Wax) برکميت و کيفيت ميوه انار رقم ملس يزدي و گل‌تفت در مراحل مختلف انبارداري.
 • بررسي روشهاي خشک کردن ارقام تجارتي انگور در منطقه ......
 • بررسي تنوع ژنتيکي برخي از ژنوتيپ‌هاي پاکوتاه گزينش شده محلب با استفاده از خصوصيات مرفولوژيک و بررسي امکان تکثير درون شيشه‌اي آنها.
 • بررسي اثرات تغذيه برگي با نيتروژن، پتاسيم و بر، روي باردهي و خصوصيات کمي و کيفي انگور رقم Vitis vinifera L.) Thompson seedless.
 • تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد و تجمع نيترات در چهار رقم کاهو.
 • مطالعه اثر جيبرليک اسيد (GA3) بر روي کيفيت ميوه ارقام مختلف گيلاس (سيليژ، زرد دانشکده، سياه مشهد، سياه شبستر و لامبرت.
 • اثر پيش تيمار اسيد جيبرليک بر روي کيفيت پس از برداشت چهار رقم گيلاس (بينگ، ناپلئون، حاج يوسفي و مشهد)/ .
 • بررسي تاثير مقادير متفاوت نيتروژن و پتاسيم بر روي رشد و نمو و عملکرد و ميزان تجمع نيترات در تربچه.
 • بررسي تنوع ژنتيکي در ارقام بومي گيلاس به منظور انتخاب والدين مناسب جهت برنامه‌هاي به نژادي.
 • بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شيميايي جهت افزايش طول عمر گل بريده رز رقم ماروسيا.
 • شناسايي ارقام ....... بومي استان .....
 • اثر سطوح مختلف عناصر درشت مغذي بر روي عملکرد و کيفيت گل ......
 • اثر هرس، تعداد جوانه و طول شاخه يکساله بر قدرت باروري و برخي خصوصيات ميوه انگور در رقم کشمشي بي‌دانه ......
 • تاثير سرما و جيبرليک اسيد بر رشد و گلدهي تاج الملوک (Aquilegia L. Hybrids....
 • بررسي مقاومت به سرماي جوانه‌هاي گل چند رقم زردآلوي تجاري در مراحل مختلف فنولوژيکي.
 • بررسي و مطالعه گرده‌افشاني مصنوعي درختان پسته بر روي خصوصيات کمي، کيفي و زودخنداني ميوه در سه رقم مهم تجاري ايران (Pistacia vera L.
 • اثر کسر آبياري بر کميت و کيفيت سيب گلدن دليشز. .
 • بررسي باززائي بافت‌هاي مختلف سانسيورياي ابلق جهت توليد گياهان مشابه گياه مادري به روش درون شيشه‌اي (In vitro. .
 • بررسي ريزازديادي در انار.
 • انتخاب بهترين گرده افشان براي زيتون رقم کرونايکي در استان ....
 • بررسي اثر ‎۱) 1-MCP- متيل سايکلوپروپن) روي عمر گلداني گل بريده ميخک رقم "تمپو...
 • بررسي ريز ازديادي در ......
 • بررسي پتانسيل چند رقم خرماي ايراني در توليد و باززايي جنين‌هاي رويشي (در راستاي بهينه‌سازي انتقال ژن.
 • بررسي تاثير کود سرک نيتروژن و تغذيه برگي بر رشد و عملکرد خيار در کشت پائيزه رقم سوپردامينوس.
 • بررسي تاثير تيمارهاي هورموني و تنش آبي روي مقاومت به سرماي ارقام مختلف زردآلو در شرايط اقليمي .....
 • اثر هورمونهاي گياهي و شرايط محيطي بر گيرايي پيوند در گردوي ايراني Juglans regiaL.
 • بررسي نوع قلمه و غلظت‌هاي مختلف IBA بر روي ريشه‌دهي گل کاغذي مصري.
 • تاثير روش خشک کردن و مرحله برداشت بر کميت و کيفيت اسانس سه ژنوتيپ گل محمدي.
 • بررسي کشت درون شيشه‌اي لاله Tulipa gesneriana CV. Apeldorn به منظور توليد سوخک با استفاده از تيمارهاي هورموني.
 • شناسائي کيفي و کمي اسانس موجود در گياه .Satureja sahendica Bornm و تاثير عوامل محيطي و بخش‌هاي مختلف گياه در کيفيت و کميت آن.
 • بررسي مکانيسم و ميزان خود ناسازگاري و تعيين گرده دهنده مناسب براي بادام رقم مامايي.

 

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->