مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 48454
چاپ
 • ناتواني اقتصاد بازار در ايجاد تعادل اقتصادي و ضرورت دخالت دولت براي هدايت تقاضاي کل
 • اولويت سرمايه گذاري و تعيين محل استقرار صنايع جنبي شركتx
 • بررسي تاثير کيفيت و کميت آموزش هاي رسمي بر رشد اقتصادي کشور طي دوره x
 • عوامل موثر بر توزيع درآمد در ايران
 • تحليل اقتصادي - فني نظام حسابهاي ملي ايران و پيشنهاد چگونگي کاربردي کردن نظام بسط يافته حسابهاي ملي ( موردخاص شركتx
 • بررسي اقتصادي ماليات برمصرف در ايران
 • بررسي تاثير ماليات ( درآمد - دستمزد ) بر عرضه نيروي کار " بازارهاي کار خاص "
 • طراحي و پياده سازي برنامه مشاور هوشمند بورس اوراق بهادار۷۵۴
 • معيارهاي نظري يک خصوصي سازي کارآمد (كشور x)
 • بررسي فني و اقتصادي و طراحي خط کشتار دام و تهيه اطلاعات لازم درمکانيزاسيون يک واحد کشتارگاه صنعتي شهر x
 • نگرشي موردي به مزيت نسبي ( صنعت x)
 • رگرسيونهاي نرم L1 گسسته و پيوسته ، پيشنهاد الگوريتمهاي تقريب گسسته و برازش پيوسته رويه تمرکز
 • مکانيزم انتقال اثر حجم پول برقيمتها و بخش واقعي اقتصاد ايران
 • ماليه عمومي در ايران، گستره مالي و ساختار بودجه اي ( الگوي منابع و مصارف )
 • فرايند انتقال تکنولوژي در بخش صنعت ايران و تدوين چارچوبهاي اصلي مرتبط به انتقال موفقيت آميز تکنولوژي
 • تحليل نظري از رفتار پس انداز و جايگاه آن در انباشت سرمايه و رشد اقتصادي در ايران
 • نقش هزينه هاي R & D دفاعي بر رشد اقتصادي
 • کاربرد شاخصهاي اقتصاد توسعه در هدايت تجارت خارجي    
 • بررسي عملکرد بانکداري بدون ربا و رهيافت براي حل مشکلات موجود
 • بررسي رابطه رشد اقتصادي و فقر در ايران ( دوره x) و ارائه راه کارهائي جهت رفع فقر در ايران
 • محاسبه قيمت تمام شده پرايد و تجزيه و تحليل اقتصادي آن براي سالهاي x
 • شناخت الگوي انتظارات سرمايه گذاران - با تاکيد بر استان اصفهان در اقتصاد ايران
 • بررسي تاثير سرمايه‌گذاري عمومي و خصوصي بر رشد اقتصادي ايران
 • بررسي تاثير سياستهاي حمايتي و تعرفه بر متغيرهاي کلان اقتصادي ( بررسي تفصيلي نرخهاي تعرفه و خالص صادرات در بخشهاي منتخب اقتصادي
 • يک مطالعه کاربردي از تئوري نوين رفتار مصرف کننده در انتخابهاي غيرپولي ( مورد: ازدواج و خانواده )
 • بررسي اثرات سياستهاي کنترل قيمت و قيمت گذاري ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار برعرضه و قيمت کالاها و لوازم خانگي
 • بررسي عوامل موثر بر فقر ( مطالعه موردي ايران )
 • اثرات کاهش ارزش پول بر متغيرهاي اقتصادي ( توليد، قيمت و نرخ ارز بازار موازي )
 • تعيين نابرابري هاي صنعتي  ميان استانهاي کشور در سه مقطع x  و y  و z
 • بررسي تاثير سرمايه گذاري در صادرات غيرنفتي بر ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران
 • تحليل عوامل موثر بر تقاضاي نيروي کار و موانع ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران
 • برآورد تابع تقاضاي نوشابه‌هاي گازدار با تاکيد بر شركتx
 • بررسي تئوريک جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران قبل از انقلاب و تحليل روند احتمالي آن پس از انقلاب
 • بازده صعودي به مقياس ، سرمايه انساني و رشد درون زا دراقتصاد ايران
 • اثربخشي تفريغ بودجه بر بودجه‌ريزي شرکتهاي دولتي (با نگاهي بر بودجه شركتx)
 • بررسي تحليل ميزان اثرپذيري سرمايه‌گذاري و پس‌انداز ناشي از تغييرات نرخ سود بانکي
 • عملکرد اقتصادي انفاق هاي مستحبي در شهرستان x
 • اثر برنامه‌هاي توسعه روستايي بر بهبود سطح زندگي روستاييان با تاکيد بر توسعه بخش کشاورزي
 • بررسي تاثير هزينه اجاره‌بها بر تابع تقاضاي مسکن استيجاري
 • تعيين قيمت برق بر اساس محاسبه هزينه نهايي و مقايسه آن با وضع موجود
 • تاثير نرخ تورم بر نرخ رشد GDP واقعي در اقتصاد ايران
 • اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل بهره‌وري عوامل توليد در گروههاي عمده صنعتي استان x ۴۹۰۵
 • طراحي مدل بهينه پورتفوي تسهيلات بانک‌هاي تجاري کشور (مطالعه موردي بانک x)
 • تحليل قيمت‌گذاري آب: از نظريه تا عمل؛ مطالعه موردي ايران
 • عوامل موثر بر رشد اقتصادي ايران با توجه به نقش شاخصهاي توسعه انساني
 • ارزيابي اقتصادي توليد چندقلم از داروهاي ضروري در ايران
 • بررسي ارتباط تورم و نااطميناني تورمي در ايران
 • ارزيابي اقتصادي توسعه کارخانه‌هاي سيمان (مطالعه موردي کارخانه x)
 • تاثير بحرانهاي بين‌المللي بر رشد اقتصادي ايران
 • عوامل موثر بر توزيع درآمد
 • تحليل فقر در ايران مقايسه رويکردهاي درآمدي و توانمندي
 • ارزيابي اقتصادي و سياست‌هاي کنترل آلودگي هواي ناشي از حمل و نقل: مورد آلودگي هواي شهر x
 • ارزش‌گذاري اقتصادي منابع زيست محيطي مورد تالاب انزلي
 • تجزيه و تحليل بهره‌وري و رشد در صنايع کشور: مطالعه استانهاي تهران، اصفهان، آذربايجان شرقي و خراسان
 • بررسي تاثير سياستهاي مديريت تقاضا (قيمتي و غير قيمتي) بر صرفه‌جويي مصرف انرژي در کشور
 • اثر رشد پيش‌بيني نشده بر نرخ ارز در ايران
 • بررسي نرخ موثر بر ارز بعنوان يکي از عوامل مهم رقابت‌پذيري بين‌المللي و تاثير نوسانات آن بر تجارت خارجي ايران
 • نقش جهاني‌شدن اقتصاد در اشتغالزايي بخش خدمات و صادرات غيرنفتي ايران
 • ارتباط نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ايران
 • پيش‌بيني قيمت جهاني نفت خام
 • ارزيابي ميزان اهميت و جايگاه نظام مالي در اقتصاد ايران
 • خطاي اندازه‌گيري در شاخص قيمت مصرف کننده و اثرات آن بر استاندارد واقعي زندگي خانوار شهري ايران ۹۳۴۳
 • رابطه ادوار تجاري ايران با شوکهاي خارجي
 • تحليل مقايسه‌اي کارايي بخش صنايع کارخانه‌اي در استانهاي ايران
 • اثر سرکوب مالي بر رشد اقتصادي ايران
 • تشکيل سرمايه و موانع اقتصادي آن در اقتصاد ايران
 • ماليات‌هاي سبز، با تاکيد بر مصرف بنزين
 • بررسي اثرات سياست انرژي بر اقتصاد و محيط زيست در چارچوب مدل تعادل عمومي ((CGE
 • تحليل الگوي سياست رقابتي در ايران - با رويکرد بخش صنعت: مطالعه موردي صنعت پتروشيمي
 • آزمون آماره نسبت راستنمايي براي وجود بردارهاي همگرا در شرايط وجود متغيرهاي (1)I و (2)I در يک سيستم جزيي VAR
 • استخراج، تدوين و آزمون شاخصهاي اقتصادي بنگاه از ديدگاه تئوريهاي اقتصاد کلان
 • بررسي رابطه ميان رشد اقتصادي و کيفيت زيست محيطي در کشورهاي منتخب (در قالب فرضيه منحني کوزنتز)

 

 

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->